Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 694503
Aktualizacja:
02-04-2020
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu

Potrzebne dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17zł

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.. - Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) art. 217 ust. 1

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania osoby wnioskujacej o wydanie zaświadczenia
- numer ewidencyjny działki oraz miejscowość, w której położona jest działka
- cel, w jakim wnioskuje się o zaświadczenie (np. notarialny)
2. Opłata skarbowa 17 zł, uiszczona na konto Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
ul. M. Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
nr konta : 50 8621 0007 2001 0012 3347 0001

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - budynek przy ul. Pionierskiej 10, Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Data publikacji: 28-08-2018
Data modyfikacji: 28-08-2018
Ilość wyświetleń: 426
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ