Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 848713
Aktualizacja:
21-10-2020
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.

Spotkanie w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady.

Zobacz jakie wprowadza ograniczenia w możliwości zabudowy oraz zagospodarowania terenu i sprawdź czy dotyczą twojej nieruchomości.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza do udziału w czwartej turze spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, organizowanych w ramach prac nad opracowywaniem projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001. W ramach czwartej tury spotkań zaplanowano dwie konferencje poświęcone całościowym zapisom projektu Planu - 27 czerwca 2018 r. w remizie strażackiej w Komańczy oraz 28 czerwca 2018 r. w kinie Otryt Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach. Rozpoczęcie każdego ze spotkań zaplanowano na godzinę 10.00.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody sporządzający projekt planu ochrony umożliwia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, udział w pracach związanych ze sporządzaniem tego projektu. Możliwość zgłaszania się do Zespołu Lokalnej Współpracy ma KAŻDY, kto chce uczestniczyć w procesie opracowania Planu Ochrony.

Zgłoszenia można dokonać przesyłając wyraźną prośbę o włączenie do prac ZLW dla opracowania Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 do:

  • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel. tel.: 17 78-50-044, e-mail:  lub 
  • do Wykonawcy projektu planu - KRAMEKO Sp. z o.o. 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108, tel. 12 294-52-22, e-mail:

W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe (nazwisko i imię, e-mail, telefon, adres korespondencyjny). Zgłoszenie można przesłać w dowolny sposób, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź złożyć osobiście (np. na zebraniu).

Z projektem rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony oraz dokumentacją (operatem) planu można się zapoznać na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Mapa terenów możliwych do zabudowy dostępna jest na stronie internetowej : MAPA 

Po powiększeniu mapy możliwe jest odszukanie poszczególnych numerów działek.

Data publikacji: 19-06-2018
Data modyfikacji: 19-06-2018
Ilość wyświetleń: 808
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ