Biuletyn Informacji Publicznej
 
Informacja Podsekretarza Stanu

Informacja Podsekretarza Stanu Pana Michała Woś skierowana do podległych
i nadzorowanych stowarzyszeń i fundacji o obowiązkach i sankcjach wynikających z przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.),
w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

1)    Założyć na stronie internetowej rsp.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;

2)    Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta  do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);

3)    Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie z nich wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art. 23 ustawy, dopuszczenie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Data publikacji: 26-03-2018
Data modyfikacji: 26-03-2018
Ilość wyświetleń: 337
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ