Biuletyn Informacji Publicznej
 
WYBORY 2018

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Powiatu Bieszczadzkiego sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ustrzykach Dolnych.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 1, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Bieszczadzkiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ustrzykach Dolnych.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 2, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Bieszczadzkiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ustrzykach Dolnych.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym nr 3, utworzonym dla wyboru Rady Powiatu Bieszczadzkiego sporządzone dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ustrzykach Dolnych

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU BIESZCZADZKIEGO, Okręg nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Powiatową Komisję Wyborczą w Ustrzykach Dolnych.

INFORMACJA  POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 19 października 2018 r. o dyżurach w dniach 20 i 21 paździenika 2018r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bieszczadzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych w sprawie składu Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach do dnia 17 września 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 3 Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 20.08.2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 22 sierpnia 2018 r. odnośnie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez komitety wyborcze organizacji i komitety wyborcze wyborców, mające swoje siedziby na obszarze powiatu bieszczadzkiego

Obwieszczenie Starosty Bieszczadzkiego z dnia 22 sierpnia 2018r. podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Bieszczadzkiego w dniu 21 października 2018r.

 komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, dokonywanych przez komitety organizacji i komitety wyborcze wyborców

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego

Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

 

Data publikacji: 22-03-2018
Data modyfikacji: 22-10-2018
Ilość wyświetleń: 3394
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ