Biuletyn Informacji Publicznej
 
WYBORY 2018

 komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, dokonywanych przez komitety organizacji i komitety wyborcze wyborców

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. o zmianie zarządzenia Nr 19 /18 Wojewody Podkarpackiego

Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego

Zarządzenie nr 18/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego

Data publikacji: 22-03-2018
Data modyfikacji: 21-08-2018
Ilość wyświetleń: 323
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ