Biuletyn Informacji Publicznej
 
2015r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195)

Lp.

 

Skan petycji

 

Data złożenia

 

Przedmiot petycji

 

nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Skan odpowiedzi

Uwagi

1

 skan petycji 

16.11.2015

Wszczęcie kontroli w trybie art. 83b ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy" sp.k.

 

skan odpowiedzi  

Informacja pierwotnie umieszczona na stronie  http://bieszczadzki.pl/strona-2100-petycja.html

 

 

Data publikacji: 04-10-2017
Data modyfikacji: 04-10-2017
Ilość wyświetleń: 535
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ