Biuletyn Informacji Publicznej
 
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195).

W rozumieniu przepisów ww. ustawy o petycjach w 2015 r. do Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych wpłynęła jedna petycja. Przedmiotem petycji było żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późn. zm.), w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marki Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009 – 2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienie jakie czynności w sprawie podjął powiatowy (miejski) rzecznik konsumenta. 

Sposób załatwienia petycji: odmówiono wszczęcia kontroli przez rzecznika konsumentów bowiem rzecznik nie może działać z urzędu lecz na wniosek konsumenta (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji)

Data publikacji: 04-10-2017
Data modyfikacji: 04-10-2017
Ilość wyświetleń: 399
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ