Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 764525
Aktualizacja:
13-07-2020
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.

 Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.3.17                        (miejscowość, data): Moczary, 4.07. 2017 r. 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.      Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

                                                                ( nazwa zamawiającego )

zaprasza do złożenia oferty na: Usługę pt.:

„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej 
w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.

 

2.      Przedmiot zamówienia: Usługa

3.       Termin realizacji zamówienia: 20-22.09.2017 r.

4.       Okres gwarancji: do zakończenia realizacji usługi

5.       Miejsce i termin złożenia oferty: sekretariat Dom Pomocy Społecznej w Moczarach , Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne-listownie z dopiskiem „oferta na wycieczkę”- do dnia 4.08.2017 r.

6.      Termin otwarcia ofert:: 4 sierpień 2016 r.

7.       Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Elżbieta Ulanowska

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  2. W załączeniu:

a.       SIWZ – PDF

b.       Formularz ofertowy – WORD

c.       Umowa ramowa – PDF

Data publikacji: 04-07-2017
Data modyfikacji: 04-07-2017
Ilość wyświetleń: 730
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ