Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 874666
Aktualizacja:
27-11-2020
Zawiadomienie

Starosta Bieszczadzki

w Ustrzykach Dolnych

 

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 520 z późn. zm. )

zawiadamia:

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10,

w dniach od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

w godzinach od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku)

zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wsi: Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Zgłaszane uwagi zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Po upływie obowiązujących terminów, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

 

        STAROSTA     

Marek Andruch

Data publikacji: 03-10-2016
Data modyfikacji: 03-10-2016
Ilość wyświetleń: 1341
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ