Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 874730
Aktualizacja:
27-11-2020
Zawiadomienie

Starosta Bieszczadzki

w Ustrzykach Dolnych

 

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 520 z późn. zm. )

zawiadamia:

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10,

w dniach od 19 września 2016 r. do 7 października 2016 r.

w godzinach  od 800 do 1500 (od poniedziałku do piątku)

zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekty operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wsi:

  • Teleśnica Oszwarowa, Hoszowczyk, Ustjanowa Dolna, Stańkowa, Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z wyżej wymienioną dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. 

Zgłaszane uwagi zostaną rozpatrzone w terminie do 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo – kartograficznych.

Po upływie obowiązujących terminów, dane objęte modernizacją, zawarte w projektach  operatów opisowo – kartograficznych stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

 

    STAROSTA     

Marek Andruch

Data publikacji: 05-09-2016
Data modyfikacji: 05-09-2016
Ilość wyświetleń: 1579
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ