Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 873112
Aktualizacja:
26-11-2020
Ogłoszenie o naborze partnera

Powiat Bieszczadzki na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146 ze zm.) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020  Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Data publikacji: 01-09-2016
Data modyfikacji: 01-09-2016
Ilość wyświetleń: 1286
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ