Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 764564
Aktualizacja:
13-07-2020
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016

Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.1.16

 

 

DOM   POMOCY   SPOŁECZNEJ   W   MOCZARACH

ogłasza  przetarg  nieograniczony

 na dostawę artykułów żywnościowych

- zadanie nr 4/2016

 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Rodzaj zamówienia:DOSTAWA

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15800000-6, 03221000-6, 03222300-6, 03142500-3, 15300000-1, 15330000-4, 1533110-8.

 Termin upływu składania ofert:  20.08. 2016r. do godz. 8.00

 Termin otwarcia ofert: 20.08.2016r. o godz. 9.00

 Podstawa prawna:art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

 Ogłoszenie ukazało się na portalu BZP : Ogłoszenie nr 300410 - 2016 z dnia 2016-08-05 r.

Data publikacji: 05-08-2016
Data modyfikacji: 05-08-2016
Ilość wyświetleń: 814
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ