Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 697347
Aktualizacja:
08-04-2020
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa 10 zł.
Podstawa prawna
1. Art. 79, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) 
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011r. nr 288 poz. 1696) 

Wymagane dokumenty
1. Pisemny wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
2. Załączniki do wniosku:
oryginał projektu prac geologicznych, w 2 egzemplarzach, opracowany przez uprawnionego geologa,
Miejsce załatwienia sprawy
Wnioskodawca składa dokumenty w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Bełskiej 22 lub przesyła pocztą. Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska przy ul. Pionierskiej 10., Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. Czas oczekiwania może ulec wydłużeniu, jeżeli organy opiniujące nie zajmą stanowiska w przewidzianym terminie.
Dodatkowe informacje
Jeżeli roboty geologiczne obejmują wyłącznie wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych nie wymaga zatwierdzenia, a podlega zgłoszeniu staroście. Rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu.

 

Data publikacji: 08-01-2016
Data modyfikacji: 08-01-2016
Ilość wyświetleń: 668
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ