Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 694485
Aktualizacja:
02-04-2020
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB
Potrzebne dokumenty
Wniosek rejstracji łodzi
Opłaty skarbowe
Opłata skarbowa za wydanie dokumentu potwierdzającego rejestrację sprzętu – 17zł
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. (Dz.U. z 2001 nr 138 poz. 1559 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o rejestrację zawierający: 
- imię i nazwisko lub nazwę, adres posiadacza sprzętu,
- dane techniczne sprzętu pływającego umożliwiające jego identyfikację w tym jego rodzaj i długość.
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - budynek przy ul. Pionierskiej 10, Codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin załatwienia
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.
Tryb odwoławczy
Data publikacji: 08-01-2016
Data modyfikacji: 21-03-2016
Ilość wyświetleń: 744
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ