Biuletyn Informacji Publicznej
 
dodatkowe informacje oraz pliki do pobrania

Debata nad raportem o stanie Powiatu Bieszczadzkiego w 2019r. – lista poparcia mieszkańców.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bieszczadzki z siedzibą
  w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel.: 13 471 25 07 , e-mail:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. przeprowadzenia debaty nad raportem o stanie powiatu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
 4. kategoria danych osobowych: imię, nazwisko, miejscowość;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych;  (25 lat)
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. (22) 531 03 00  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
 9. źródło pochodzenia danych: mieszkaniec powiatu, zgłaszający chęć zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu, któremu udzieliła/ł Pani/Pan pisemnego poparcia;

10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Data publikacji: 29-07-2020
Data modyfikacji: 29-07-2020
Ilość wyświetleń: 74
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ