Biuletyn Informacji Publicznej
 
2020r.

 

Informacja o zgłoszonych petycjach w 2020r.

 

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Sposób załatwienia petycji

1

SKAN

24.03.2020r.

Petycja dot. pól elektromagnetycznych

Koalicja Polska Wolna od 5G

Przekazanie petycji zgodnie z właściwością

2

SKAN

  3.04.2020r.

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

osoba fizyczna

Odpowiedź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 06-05-2020
Data modyfikacji: 08-06-2020
Ilość wyświetleń: 91
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ