Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyka
Ilość odwiedzin: 697356
Aktualizacja:
08-04-2020
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

 

UWAGA

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZMIANY DO PROJEKTU

„Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

 

Informacja o wprowadzeniu zmiany do projektu „Programu współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Bieszczadzkiego oraz  wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych poprzez dodanie w § 9 informacji o planowanych środkach przeznaczonych na realizację programu w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Paragraf 9 po zmianach otrzymuje brzmienie:  

§ 9

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH

NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Wysokość środków planowanych na realizację Programu w 2020 roku wynosi:

1) w zakresie turystyki i kultury - 20 000,00 zł

2) w zakresie kultury fizycznej i sportu - 4 000,00 zł

3) w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 60060,00 zł

4) w zakresie edukacji prawnej - 1980,00 zł

2. Ostateczną kwotę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi

uchwała budżetowa na 2020 r.

 

Data publikacji: 16-10-2019
Data modyfikacji: 25-10-2019
Ilość wyświetleń: 151
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ