Biuletyn Informacji Publicznej
 
2019r.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r o petycjach(Dz.U. 2018r., poz.870 t.j.)

 

Informacja o zgłoszonej petycji

Lp.

Skan petycji

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Nazwa podmiotu wnoszącego petycje

Skan odpowiedzi

uwagi

1.

 skan wniesiona petycja

 

29.05.2019r.

Dotyczy konieczności pilnego wykonania remontu drogi powiatowej w miejscowości Bandrów Narodowy

Mieszkańcy wsi

Sołtys wsi-Wiesław Groch

Bandrów Narodowy 100

38-700 Ustrzyki Dolne

 skan odpowiedź na petycje

 

 

2.

PETYCJA

 PETYCJA UZUPEŁNIENIE

31-07-2019

Petycja w interesie publicznym - Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów

radca prawny - Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER - Kancelaria Radcy Prawnego

Uchwała Nr XIV/102/2019

 

 

 

Skan petycji

Data złożenia petycji

Przedmiot petycji

Podmiot wnoszący petycję

Odpowiedź

3.

 PETYCJA 

28.11.2019

W zakresie zmiany  przepisów prawa miejscowego

Renata Sutor

ODPOWIEDŹ

 4.

 PETYCJA 

 6.12.2019

 W zakresie zmiany  przepisów prawa miejscowego

 Renata Sutor

 ODPOWIEDŹ

 5.

 PETYCJA 

 12.12.2019

 w zakrsie wdrożenia obrotu bezgotówkowego w Powiecie Bieszczadzkim

 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  

 ODPOWIEDŹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 17-07-2019
Data modyfikacji: 27-02-2020
Ilość wyświetleń: 306
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ