Biuletyn Informacji Publicznej
 
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU

Raport o stanie Powiatu Bieszczadzkiego  za 2018r.

Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego  raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Data publikacji: 10-06-2019
Data modyfikacji: 10-06-2019
Ilość wyświetleń: 571
Historia zmian
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ