Biuletyn Informacji Publicznej
 
Rejestr zmian
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2019-06-04 09:10:25 MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II) Edycja strony : kmendzios
2019-06-04 09:10:10 MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II) Publikacja strony : kmendzios
2019-05-30 12:20:10 MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 Edycja strony : kmendzios
2019-05-27 14:43:18 „Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych” Edycja strony : Sebastian Pleskacz
2019-05-23 07:35:47 Ogłoszenie o przetargu Publikacja strony : Sebastian Pleskacz
2019-05-22 08:59:15 Nieodpłatna pomoc prawna Edycja strony : Sebastian Pleskacz
2019-05-21 12:57:30 Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne. Edycja strony : kmendzios
2019-05-21 12:34:12 Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie. Edycja strony : kmendzios
2019-05-21 08:45:22 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 Edycja strony : Sebastian Pleskacz
2019-05-20 12:11:39 informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących Edycja strony : Concept INTERMEDIA