Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (48712)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (34207)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (29882)
Ogłoszenia i komunikaty  (21965)
Ogłoszenia  (17176)
Aktualne  (15892)
Zamówienia publiczne  (9186)
Przetargi  (7448)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (6680)
Starostwo Powiatowe  (5203)
Oświadczenia majątkowe  (4767)
Informacje  (4088)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4027)
Organy władzy publicznej  (3562)
PRAWO LOKALNE  (3477)
Moja sprawa  (3475)
Kontakt  (3008)
Archiwalne  (2826)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2775)
Sprawy budownictwa  (2705)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2556)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2441)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2433)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2229)
Zarząd Powiatu  (2152)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2129)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2059)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2047)
Starosta  (2031)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1985)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1973)
WYBORY 2018  (1969)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1911)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1866)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1833)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1830)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1826)
Archiwalne  (1800)
Rada Powiatu  (1746)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1703)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1689)
Starosta Bieszczadzki  (1637)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1633)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1630)
Uchwały Rady Powiatu  (1596)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1581)
Ogłoszenie o przetargu  (1554)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1552)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1543)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1508)
Nabór na stanowisko Referenta  (1484)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1478)
Wicestarosta  (1464)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1462)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1459)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1457)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1448)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1439)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1420)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1416)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1408)
Budżet  (1398)
2016  (1363)
Ogłoszenie o konkursie  (1356)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1336)
Nabór na stanowisko referenta  (1330)
Uchwały Zarządu  (1325)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1324)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1317)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1312)
Sekretarz  (1309)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1305)
Skarbnik  (1297)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1281)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1280)
Kluby sportowe  (1275)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1274)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1272)
Informacja o wynikach przetargów   (1268)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1266)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1265)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1261)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1253)
Aktualne  (1244)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1224)
Informatyk  (1218)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1216)
Przetargi  (1202)
STATUT POWIATU  (1192)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1190)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1190)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1186)
Nabór na stanowisko Referenta  (1175)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1152)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1147)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1134)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1132)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1125)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
nabór na stanowisko referenta  (1103)
Ogłoszenie o przetargu  (1076)
Wydział Budżetu i Finansów  (1061)
Ogłoszenie o przetargu  (1057)
Ogłoszenie o przetargu  (1050)
Ogłoszenie o przetargu  (1046)
Zawiadomienie  (1042)
Ogłoszenie o przetargu  (1030)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1027)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1026)
Ogłoszenie o przetargu  (1026)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1025)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1020)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1019)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1014)
2016  (1010)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1005)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1000)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (996)
Ogłoszenie o przetargu  (995)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (989)
Zawiadomienie  (989)
Radca Prawny  (985)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (984)
I kwartał 2016  (983)
nabór na stanowisko referenta  (981)
Nabór na stanowisko referenta   (981)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (964)
Geolog Powiatowy  (960)
Informacje nieudostępnione w BIP  (954)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (950)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (944)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (943)
inne  (938)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (938)
II kwartał 2016  (938)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (932)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (931)
Petycje   (927)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (919)
Ogłoszenie  (916)
Uchwały Budżetowe  (909)
Zawiadomienie  (899)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (893)
Zawiadomienie  (892)
Ogłoszenie o naborze partnera  (890)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (883)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (879)
Ogłoszenie o przetargu  (874)
Ogłoszenie o przetargu  (870)
ZAWIADOMIENIE  (869)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (860)
Emisja obligacji   (858)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (836)
Ogłoszenie o przetargu  (835)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (830)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (824)
Ogłoszenie o przetargu  (821)
Informacja  (820)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (814)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (809)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (803)
Ogłoszenie o przetargu  (802)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (802)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (801)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (799)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (794)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (785)
Ogłoszenie o przetargu  (779)
Ogłoszenie o przetargu  (777)
Ogłoszenie o przetargu  (775)
Informacja  (775)
archiwalne  (769)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (769)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (767)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (766)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (765)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (756)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (756)
Ogłoszenie o przetargu  (754)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (752)
Ogłoszenie o przetargu  (747)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (747)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (745)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (743)
Ogłoszenie o rokowaniach  (743)
Uchwała nr VII/17/2016  (740)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (740)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (735)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (733)
Ogłoszenie o przetargu  (730)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (729)
Struktura organizacyjna  (725)
Ogłoszenie o przetargu  (724)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (723)
Nabór na stanowisko Referenta  (720)
ogłoszenie o przetargu  (712)
Publicznie dostępne wykazy danych  (711)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (709)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (707)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (705)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (701)
Kierownictwo SP ZOZ  (700)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (688)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (683)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (673)
Nabór na stanowisko Kierownika   (670)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (669)
Ogłoszenie o przetargu  (666)
Uchwała nr VII/9/2015  (662)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (647)
Uchwała nr VII/9/2015   (646)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (644)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (643)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (643)
Rada Społeczna SP ZOZ  (636)
Nabór na stanowisko Referenta  (635)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (632)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (627)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (627)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (624)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (623)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (620)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (620)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (620)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (620)
Archiwalne  (617)
Ogłoszenie o przetargu  (615)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (611)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (608)
2016r.  (603)
Decyzja  (598)
III kwartał 2016  (594)
Struktura własnościowa  (594)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (594)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (591)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (588)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (588)
Ogłoszenie o przetargu  (586)
Ogłoszenie o przetargu  (585)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (582)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (577)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (575)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (574)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (574)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (566)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (565)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (565)
Sprawozdania finansowe  (561)
Uchwała nr VII/89/2016  (559)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (556)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (553)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (545)
Ogłoszenie o przetargu  (544)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (543)
Uchwała nr VII/11/2016  (542)
ZAWIADOMIENIE  (542)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (542)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (541)
inne  (540)
Ogłoszenie o przetargu  (530)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (527)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (527)
2017  (525)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (523)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (522)
Zawiadomienie  (521)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (521)
Ogłoszenie o przetargu  (520)
Ogłoszenie o przetargu  (519)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (518)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (515)
wykaz fundacji   (513)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (511)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (510)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (508)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (506)
Ogłoszenie o przetargu  (501)
Uchwała nr VII/18/2016  (500)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (499)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (495)
Majątek SP ZOZ  (493)
Przedmiot działalności i kompetencje  (492)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (488)
Nabór na stanowisko Kierownika  (488)
Uchwała nr VII/36/2017  (487)
OGŁOSZENIE  (486)
Zawiadomienie  (485)
Ogłoszenie o przetargu  (483)
Metryczka NGO  (482)
Uchwała nr VII/1/2016  (480)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (479)
nabór na stanowisko - służby BHP  (478)
nabór na stanowisko - księgowy  (477)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (476)
Zawiadomienie  (468)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (461)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (459)
Zawiadomienie  (458)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (454)
Uchwała nr VII/1/2016  (451)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (451)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (444)
Ogłoszenie o przetargu   (444)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (442)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (437)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (435)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (433)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (433)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (427)
Zawiadomienie  (427)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (427)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (426)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (423)
informacja o zgłoszonych petycjach   (417)
Informacja  (408)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (402)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (389)
2017  (386)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (384)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (382)
Zapytanie ofertowe 2018  (380)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (377)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (366)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (366)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (356)
2017r.  (353)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (350)
OBWIESZCZENIE  (349)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (347)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (344)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (344)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (342)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (340)
informacja o sposobie składania petycji   (339)
I kwartał 2017  (336)
Ogłoszenie o przetargu  (332)
Uchwała nr VII/38/2017  (329)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (326)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (323)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (323)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (320)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (320)
I kwartał 2018  (318)
Uchwała nr VII/73/2017  (317)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (315)
Ogłoszenie o zamówieniu  (313)
Uchwała nr VII/7/2017  (311)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (310)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (308)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (307)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (301)
Informacja o wydaniu decyzji.  (300)
Uchwała Nr VII/4/2017  (298)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (297)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (297)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (295)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (290)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (289)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (288)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (287)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (285)
Ogłoszenie o przetargu  (281)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (281)
inne  (280)
Ogłoszenie o przetargu  (275)
Ogłoszenie o przetargu  (274)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (271)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (270)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (269)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (269)
Ogłoszenie o przetargu  (268)
Informacja Podsekretarza Stanu   (264)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (263)
II kwartał 2017  (262)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (262)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (261)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (258)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (253)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (253)
Ogłoszenie o przetargu  (253)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (251)
Komunikacja i Drogownictwo  (250)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (249)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (247)
2015r.  (245)
Uchwała Nr VII/3/2017  (242)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (242)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (242)
2018r.  (237)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (235)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (235)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (235)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (234)
III kwartał 2017  (230)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (229)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (229)
2016r.  (225)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (219)
Ogłoszenie o zamówieniu  (217)
2018  (212)
Uchwała nr VII/20/2018  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
IV kwartał 2017  (210)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (208)
2018  (206)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (198)
Schemat procedury kontroli   (189)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (188)
Zapytanie ofertowe  (186)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (186)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (185)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (179)
Zapytanie ofertowe  (179)
Praca  (177)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (176)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (176)
Ogłoszenie  (171)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (167)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (166)
Uchwała Nr 7/15/2018   (166)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (162)
Ogłoszenie  (162)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (161)
Uchwała nr 7/28/2018  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (156)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (150)
OGŁOSZENIE  (144)
Ogłoszenie  (144)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (144)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (142)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (142)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (136)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (134)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (133)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (132)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (131)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (129)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (125)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
działalność lobbingowa   (116)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (115)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (113)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (112)
Uchwała nr 7/86/2018   (110)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (107)
IV kwartał 2016  (107)
Ogłoszenie  (103)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (101)
Nieodpłatna pomoc prawna   (101)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (94)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (92)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (91)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
OBWIESZCZENIE  (84)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (81)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (80)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (75)
OBWIESZCZENIE  (65)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (63)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (62)
Uchwała Nr 7/3/2018  (46)
Uchwała Nr 7/3/2018  (46)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (38)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (37)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (35)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (30)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (30)
Uchwała Nr 7/9/2019  (23)
Ogłoszenie o przetargu  (18)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (18)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (17)
2019  (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)