Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (55540)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (44190)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (38359)
Ogłoszenia i komunikaty  (26177)
Ogłoszenia  (23051)
Aktualne  (19052)
Zamówienia publiczne  (10526)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (8428)
Przetargi  (8335)
Starostwo Powiatowe  (5886)
Oświadczenia majątkowe  (5674)
Informacje  (4579)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4568)
Organy władzy publicznej  (4095)
PRAWO LOKALNE  (3958)
Moja sprawa  (3941)
Kontakt  (3481)
Archiwalne  (3341)
Sprawy budownictwa  (3172)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2899)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2857)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2799)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2550)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2512)
Zarząd Powiatu  (2477)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2393)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2383)
WYBORY 2018  (2336)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (2317)
Starosta  (2313)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2286)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2244)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2222)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2212)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2145)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2138)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2088)
Archiwalne  (2049)
Rada Powiatu  (2035)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2025)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1929)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1924)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1923)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1920)
Uchwały Rady Powiatu  (1839)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1822)
Starosta Bieszczadzki  (1813)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1786)
Nabór na stanowisko Referenta  (1767)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1767)
Ogłoszenie o przetargu  (1717)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1712)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1677)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1639)
Budżet  (1612)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1611)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1598)
Wicestarosta  (1598)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1593)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1572)
Nabór na stanowisko referenta  (1565)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1557)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1554)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1548)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1544)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1543)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1534)
2016  (1532)
Skarbnik  (1517)
Uchwały Zarządu  (1505)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1500)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1498)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1466)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1462)
Informacja o wynikach przetargów   (1460)
Sekretarz  (1460)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1455)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1452)
Aktualne  (1445)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1442)
Przetargi  (1439)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1401)
Ogłoszenie o konkursie  (1397)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1390)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1382)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1381)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1380)
Kluby sportowe  (1375)
STATUT POWIATU  (1375)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1371)
Informatyk  (1369)
nabór na stanowisko referenta  (1367)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1355)
Ogłoszenie o przetargu  (1354)
Nabór na stanowisko Referenta  (1350)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1333)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1324)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1313)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1295)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1281)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1268)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1251)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1251)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1216)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1208)
Zawiadomienie  (1206)
Wydział Budżetu i Finansów  (1205)
Nabór na stanowisko referenta   (1192)
Ogłoszenie o przetargu  (1183)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1182)
Ogłoszenie o przetargu  (1181)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1178)
Ogłoszenie o przetargu  (1174)
Ogłoszenie o przetargu  (1167)
Petycje   (1166)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1160)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1160)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1159)
Ogłoszenie o przetargu  (1152)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1147)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1135)
2016  (1129)
Ogłoszenie o przetargu  (1122)
Zawiadomienie  (1119)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1118)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
I kwartał 2016  (1107)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1107)
nabór na stanowisko referenta  (1099)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1092)
Radca Prawny  (1091)
Zawiadomienie  (1078)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1076)
Geolog Powiatowy  (1071)
II kwartał 2016  (1070)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1069)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1068)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1064)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1064)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1062)
Uchwały Budżetowe  (1054)
Zawiadomienie  (1048)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1045)
Ogłoszenie o przetargu  (1024)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1024)
inne  (1022)
Ogłoszenie  (1021)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1017)
Ogłoszenie o przetargu  (1007)
Ogłoszenie o przetargu  (1007)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1004)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1003)
Emisja obligacji   (997)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (995)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (989)
ZAWIADOMIENIE  (987)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (975)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (967)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (962)
Informacja  (951)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (949)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (940)
Nabór na stanowisko Kierownika   (934)
Ogłoszenie o przetargu  (932)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (929)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (926)
Ogłoszenie o przetargu  (923)
Ogłoszenie o przetargu  (917)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (908)
Nabór na stanowisko Referenta  (905)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (902)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (898)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (895)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (894)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (889)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (887)
Informacja  (886)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (885)
Ogłoszenie o przetargu  (882)
Struktura organizacyjna  (880)
archiwalne  (880)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (877)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (875)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (872)
Ogłoszenie o przetargu  (870)
Ogłoszenie o przetargu  (870)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (861)
Ogłoszenie o przetargu  (861)
Uchwała nr VII/17/2016  (860)
Kierownictwo SP ZOZ  (859)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (854)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (851)
Ogłoszenie o przetargu  (851)
Ogłoszenie o rokowaniach  (847)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (844)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (844)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (840)
Ogłoszenie o przetargu  (837)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (831)
Publicznie dostępne wykazy danych  (829)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (828)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (827)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (827)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (825)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (821)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (820)
ogłoszenie o przetargu  (811)
Ogłoszenie o przetargu  (809)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (808)
Nabór na stanowisko Referenta  (793)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (791)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (789)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (781)
OGŁOSZENIE  (779)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (773)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (772)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (761)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (751)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (749)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (745)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (745)
Uchwała nr VII/9/2015  (741)
Rada Społeczna SP ZOZ  (740)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (740)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (738)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (737)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (737)
Uchwała nr VII/9/2015   (734)
Ogłoszenie o przetargu  (729)
Archiwalne  (726)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (725)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (724)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (721)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (719)
III kwartał 2016  (718)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (715)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (709)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (709)
Decyzja  (708)
Sprawozdania finansowe  (692)
Struktura własnościowa  (690)
2016r.  (690)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (689)
Ogłoszenie o przetargu  (682)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (680)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (678)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (676)
Nabór na stanowisko Kierownika  (675)
Ogłoszenie o przetargu  (674)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (674)
Nabór na stanowisko referenta  (673)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (673)
ZAWIADOMIENIE  (671)
Ogłoszenie o przetargu  (665)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (665)
Ogłoszenie o przetargu  (658)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (656)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (656)
2017  (655)
Ogłoszenie o przetargu  (652)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (645)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (642)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (639)
Uchwała nr VII/89/2016  (639)
Ogłoszenie o przetargu  (635)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (635)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (634)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (632)
inne  (632)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (628)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (627)
wykaz fundacji   (624)
Zawiadomienie  (620)
Uchwała nr VII/73/2017  (615)
Uchwała nr VII/11/2016  (613)
Ogłoszenie o przetargu  (613)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (607)
Ogłoszenie o przetargu  (606)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (604)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (604)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (601)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (600)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (598)
Uchwała nr VII/36/2017  (597)
Zawiadomienie  (596)
Ogłoszenie o przetargu   (596)
Uchwała nr VII/18/2016  (595)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (591)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (590)
Przedmiot działalności i kompetencje  (589)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (588)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (586)
Metryczka NGO  (585)
Uchwała nr VII/1/2016  (581)
Majątek SP ZOZ  (578)
Zawiadomienie  (575)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (567)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (565)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (561)
Zawiadomienie  (561)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (560)
Uchwała nr VII/1/2016  (556)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (556)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (552)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (550)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (545)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (544)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (543)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (536)
Informacja  (535)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (534)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (534)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (531)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (528)
Zawiadomienie  (526)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (526)
informacja o zgłoszonych petycjach   (522)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (522)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (521)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (518)
nabór na stanowisko - księgowy  (515)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (513)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (510)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (501)
nabór na stanowisko - służby BHP  (500)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (492)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (491)
Zapytanie ofertowe 2018  (490)
I kwartał 2017  (477)
2017  (475)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (474)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (470)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (467)
Ogłoszenie o przetargu  (458)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (455)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (455)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (449)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (447)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (446)
informacja o sposobie składania petycji   (445)
2017r.  (443)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (443)
OBWIESZCZENIE  (442)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (436)
Uchwała nr VII/38/2017  (433)
Nieodpłatna pomoc prawna   (432)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (432)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (428)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (427)
Ogłoszenie o przetargu  (426)
Informacja o wydaniu decyzji.  (426)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (425)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (425)
I kwartał 2018  (423)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (423)
Uchwała Nr VII/4/2017  (419)
inne  (416)
Uchwała nr VII/7/2017  (415)
Ogłoszenie o przetargu  (414)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (411)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (410)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (410)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (404)
Ogłoszenie o przetargu  (396)
Ogłoszenie o przetargu  (396)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (395)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (393)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (392)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (392)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (391)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (390)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (386)
Praca  (386)
Komunikacja i Drogownictwo  (382)
II kwartał 2017  (380)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (380)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (378)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (377)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (377)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (374)
Ogłoszenie o przetargu  (373)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (364)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (364)
Informacja Podsekretarza Stanu   (364)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (362)
Uchwała Nr VII/3/2017  (361)
III kwartał 2017  (355)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (354)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (352)
Ogłoszenie o zamówieniu  (352)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (345)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (343)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (331)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (330)
IV kwartał 2017  (330)
2018  (330)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (329)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (329)
2018  (329)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (326)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (323)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (322)
2018r.  (319)
Uchwała nr VII/20/2018  (319)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (318)
2015r.  (315)
Uchwała nr 7/28/2018  (314)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (311)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (311)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (308)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (303)
Schemat procedury kontroli   (302)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (299)
Zapytanie ofertowe  (298)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (297)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (292)
2016r.  (289)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (285)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (279)
Zapytanie ofertowe  (275)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (273)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (273)
Uchwała Nr 7/15/2018   (272)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (269)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (268)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (265)
Ogłoszenie o zamówieniu  (264)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (263)
OGŁOSZENIE  (262)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (260)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (259)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (254)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (251)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (250)
Ogłoszenie o przetargu   (248)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (246)
Uchwała nr 7/86/2018   (246)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (241)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (241)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (238)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (233)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (232)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (232)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (232)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (230)
Ogłoszenie o przetargu  (228)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (226)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (220)
działalność lobbingowa   (215)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (211)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (211)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (209)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (207)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (204)
Ogłoszenie  (204)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (204)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (204)
OBWIESZCZENIE  (203)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (200)
IV kwartał 2016  (199)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (199)
Ogłoszenie  (196)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (196)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (194)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (193)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (193)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (192)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (184)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (183)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (182)
Ogłoszenie  (176)
Uchwała Nr 7/3/2018  (174)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (171)
Uchwała Nr 7/3/2018  (170)
OBWIESZCZENIE  (164)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (163)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (162)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (160)
Ogłoszenie  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Uchwała Nr 7/9/2019  (157)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (151)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (151)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (150)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Ogłoszenie o przetargu  (146)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (143)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (139)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (137)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (129)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (129)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (126)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (124)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (121)
Budżet  (121)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (116)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (113)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (113)
Interpelacje i pytania Radnych  (111)
2019  (109)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (108)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (108)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (106)
Sprawozdanie Finansowe  (103)
Informacja  (101)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (101)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (100)
II kwartał 2018   (91)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (91)
IV kwartał 2018  (90)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
III kwartał 2018  (87)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Bilans  (80)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (79)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (78)
2019 r.  (71)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (66)
Uchwała Nr 7/16/2019  (64)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (64)
2018  (61)
Ogłoszenie o przetargu  (56)
RAPORT O STANIE POWIATU  (55)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (54)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (54)
2019  (53)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (48)
inne  (47)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (45)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (39)
2018  (37)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (36)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (31)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (30)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (22)
2019r.  (22)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (20)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (12)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (7)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
2017r.  (4)
2018r.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (1)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (1)