Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (17513)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (6654)
Aktualne  (5440)
Ogłoszenia i komunikaty  (4183)
Zamówienia publiczne  (3817)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (3701)
Przetargi  (3498)
Starostwo Powiatowe  (2373)
Informacje  (2223)
Oświadczenia majątkowe  (1933)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1868)
Jednostki organizacyjne powiatu  (1764)
PRAWO LOKALNE  (1610)
Organy władzy publicznej  (1530)
Moja sprawa  (1509)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1507)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1470)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1380)
Kontakt  (1220)
Sprawy budownictwa  (1164)
Ogłoszenie o zamówieniu   (931)
Archiwalne  (930)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (928)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (913)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (910)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (886)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (883)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (882)
Starosta  (868)
Ogłoszenie o konkursie  (852)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (851)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (847)
Nieodpłatna pomoc prawna   (847)
Zarząd Powiatu  (832)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (832)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (813)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (811)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (805)
Ogłoszenie o przetargu  (804)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (801)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (799)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (799)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (779)
Uchwały Rady Powiatu  (757)
Starosta Bieszczadzki  (743)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (732)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (718)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (715)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (712)
Wicestarosta  (705)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (687)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (685)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (682)
Rada Powiatu  (678)
Budżet  (675)
Pozwolenia wodnoprawne  (664)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (662)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (645)
2016  (630)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (621)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (619)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (617)
Ogłoszenia  (599)
Uchwały Zarządu  (595)
Informacja o wynikach przetargów   (591)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (583)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (577)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (563)
Skarbnik  (563)
Sekretarz  (561)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (555)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (554)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (549)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (548)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (547)
Ogłoszenie o przetargu  (527)
STATUT POWIATU  (506)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (501)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (500)
Infromatyk  (500)
Wydział Budżetu i Finansów  (491)
Ogłoszenie o przetargu  (488)
Ogłoszenie o przetargu  (477)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (472)
Ogłoszenie o przetargu  (471)
Ogłoszenie o przetargu  (465)
Ogłoszenie o przetargu  (457)
Archiwalne  (455)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (451)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (450)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (442)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (441)
Geolog Powiatowy  (434)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (427)
Ogłoszenie o zamówieniu  (425)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (419)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (416)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (414)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (410)
Radca Prawny  (410)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (408)
Informacje nieudostępnione w BIP  (404)
Ogłoszenie o naborze partnera  (403)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (395)
inne  (394)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (392)
Zawiadomienie  (392)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (382)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (377)
Zawiadomienie  (375)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (375)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (365)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (361)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (351)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (347)
Uchwały Budżetowe  (347)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (347)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (346)
2016  (346)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (341)
I kwartał 2016  (333)
Nabór na stanowisko Referenta  (331)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (322)
Ogłoszenie o przetargu  (319)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (316)
Ogłoszenie o przetargu  (314)
Ogłoszenie  (309)
Zawiadomienie  (308)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (307)
Uchwała nr VII/17/2016  (306)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (302)
Aktualne  (294)
Ogłoszenie o przetargu  (291)
Ogłoszenie o przetargu  (291)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (289)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (289)
Przetargi  (287)
Ogłoszenie o przetargu  (286)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.1.2016  (280)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.45.2015  (279)
archiwalne   (278)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (277)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (276)
Uchwała nr VII/9/2015   (274)
Uchwała nr VII/9/2015  (274)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (273)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2016  (271)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (267)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (266)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (266)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (263)
Ogłoszenie o przetargu  (262)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (260)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (258)
Ogłoszenie o przetargu  (258)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.2.2016  (254)
Informacja  (254)
Ogłoszenie o rokowaniach  (252)
nabór na stanowisko - służby BHP  (252)
Ogłoszenie o przetargu  (248)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (247)
II kwartał 2016  (246)
Ogłoszenie o przetargu  (243)
Ogłoszenie o przetargu  (241)
ogłoszenie o przetargu  (239)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (237)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (233)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (233)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (232)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (229)
ZAWIADOMIENIE  (228)
nabór na stanowisko - księgowy  (224)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (224)
Informacja  (223)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (218)
2016r.  (216)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (211)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2016  (211)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (210)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (210)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
archiwalne  (209)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (209)
Publicznie dostępne wykazy danych  (208)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (207)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (205)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (197)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (195)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (187)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (187)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (183)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (175)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (173)
Uchwała nr VII/89/2016  (173)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (172)
Archiwalne  (171)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (165)
Emisja obligacji   (165)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2016  (161)
III kwartał 2016  (161)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (154)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2016  (149)
Ogłoszenie o zamówieniu  (146)
Uchwała nr VII/11/2016  (141)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (140)
Uchwała nr VII/18/2016  (139)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (139)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (129)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (129)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (127)
Ogłoszenie o przetargu  (126)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (123)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.12.20162  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Struktura organizacyjna  (116)
Kierownictwo SP ZOZ  (116)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (115)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.13.2016   (113)
Struktura własnościowa  (109)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (105)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (102)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.15.2016   (101)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (101)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (99)
Ogłoszenie o przetargu  (99)
Rada Społeczna SP ZOZ  (93)
Uchwała nr VII/36/2017  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Majątek SP ZOZ  (90)
Ogłoszenie o przetargu  (90)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (89)
Uchwała nr VII/1/2016  (89)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (89)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (88)
Przedmiot działalności i kompetencje  (88)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (88)
Ogłoszenie o przetargu  (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Ogłoszenie o przetargu  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Uchwała nr VII/1/2016  (81)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (76)
Decyzja  (75)
Ogłoszenie o przetargu  (75)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (62)
Metryczka NGO  (60)
wykaz fundacji   (58)
Kluby sportowe  (57)
Ogłoszenie o przetargu  (54)
Ogłoszenie o przetargu  (50)
Ogłoszenie  (46)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (43)
2017  (41)
Nabór na stanowisko referenta  (33)
Sprawozdania finansowe  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.2.2017  (31)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2017  (31)
2017  (30)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (29)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (27)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (25)
Ogłoszenie  (23)
Ogłoszenie  (23)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2017   (20)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2017  (19)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2017  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2017  (10)
BIP archiwalny  (9)
(INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.7.2017  (8)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.6.2017  (7)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Uchwała nr VII/7/2017  (2)
Uchwała nr VII/38/2017  (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)