Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (73341)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (63122)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (55732)
Ogłoszenia i komunikaty  (35437)
Ogłoszenia  (33515)
Aktualne  (25903)
Zamówienia publiczne  (14169)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (12591)
Przetargi  (10636)
Starostwo Powiatowe  (7902)
Oświadczenia majątkowe  (7742)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5994)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (5866)
Informacje  (5721)
Moja sprawa  (5510)
PRAWO LOKALNE  (5469)
Organy władzy publicznej  (5350)
Kontakt  (4799)
Archiwalne  (4645)
Sprawy budownictwa  (4409)
Aktualne  (4343)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (4027)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3955)
Emisja obligacji   (3637)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (3552)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (3542)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (3457)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (3286)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (3254)
Zarząd Powiatu  (3246)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3201)
WYBORY 2018  (3182)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (3094)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (3092)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (3002)
Starosta  (2958)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2924)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2891)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2820)
Archiwalne  (2781)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2767)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2755)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (2736)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2736)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (2699)
Rada Powiatu  (2667)
Uchwały Rady Powiatu  (2645)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2623)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2551)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2397)
Starosta Bieszczadzki  (2349)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2347)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2334)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (2257)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2246)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2191)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (2191)
Budżet  (2186)
Przetargi  (2169)
Nabór na stanowisko Referenta  (2168)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (2150)
Skarbnik  (2126)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (2124)
Ogłoszenie o przetargu  (2073)
Wicestarosta  (2066)
Uchwały Zarządu  (2062)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (2031)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2030)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2028)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (2028)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (2013)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1986)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1971)
Nabór na stanowisko referenta  (1969)
STATUT POWIATU  (1965)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1962)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1961)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1930)
Sekretarz  (1924)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1924)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1922)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1895)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1895)
2016  (1889)
Petycje   (1881)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1870)
Informacja o wynikach przetargów   (1855)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1849)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1838)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1836)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1835)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (1813)
Informatyk  (1808)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1784)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1778)
Ogłoszenie o przetargu  (1778)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1765)
nabór na stanowisko referenta  (1757)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1750)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1746)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1745)
Kluby sportowe  (1733)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1723)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1714)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1712)
Nabór na stanowisko Referenta  (1698)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1694)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1679)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1643)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1641)
Wydział Budżetu i Finansów  (1639)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1636)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1632)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1623)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1614)
Nabór na stanowisko referenta   (1605)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1586)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1580)
Zawiadomienie  (1578)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1570)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1538)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1505)
Radca Prawny  (1505)
Ogłoszenie o konkursie  (1492)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1488)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1488)
Ogłoszenie o przetargu  (1475)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1473)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1466)
Geolog Powiatowy  (1460)
Zawiadomienie  (1448)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1439)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1439)
Ogłoszenie o przetargu  (1438)
Ogłoszenie o przetargu  (1434)
Ogłoszenie o przetargu  (1434)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1430)
2016  (1427)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1423)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1420)
Zawiadomienie  (1419)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1405)
Ogłoszenie o przetargu  (1399)
nabór na stanowisko referenta  (1397)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1395)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1393)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1393)
Uchwały Budżetowe  (1392)
Ogłoszenie o przetargu  (1391)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1387)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1385)
I kwartał 2016  (1378)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (1375)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1375)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1358)
ZAWIADOMIENIE  (1358)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1355)
II kwartał 2016  (1353)
Zawiadomienie  (1340)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1333)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1329)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1318)
Ogłoszenie o przetargu  (1316)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1307)
inne  (1305)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1304)
Ogłoszenie  (1301)
Informacja  (1287)
Ogłoszenie o przetargu  (1287)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1287)
Ogłoszenie o przetargu  (1284)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1276)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1271)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1260)
Nabór na stanowisko Referenta  (1257)
Ogłoszenie o przetargu  (1254)
Praca  (1248)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1247)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1244)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1236)
OGŁOSZENIE  (1233)
Ogłoszenie o przetargu  (1231)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1229)
Ogłoszenie o przetargu  (1218)
archiwalne  (1218)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (1217)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1209)
Informacja  (1207)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (1204)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (1200)
Ogłoszenie o przetargu  (1198)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1198)
Publicznie dostępne wykazy danych  (1193)
Sprawozdania budżetowe  (1183)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1181)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (1175)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (1158)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1153)
Ogłoszenie o przetargu  (1150)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (1150)
Nabór na stanowisko referenta  (1143)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (1141)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1132)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1131)
Ogłoszenie o przetargu  (1131)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (1131)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (1130)
Ogłoszenie o przetargu  (1128)
Nabór na stanowisko Referenta  (1125)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1123)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1119)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (1119)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1115)
Ogłoszenie o rokowaniach  (1115)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (1115)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (1113)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (1111)
Ogłoszenie o przetargu  (1110)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (1109)
Ogłoszenie o przetargu  (1108)
Decyzja  (1108)
Ogłoszenie o przetargu   (1105)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1099)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (1096)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (1087)
Ogłoszenie o przetargu  (1085)
Uchwała nr VII/17/2016  (1083)
Archiwalne  (1083)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1069)
Komunikacja i Drogownictwo  (1067)
Nabór na stanowisko Kierownika  (1066)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1064)
ogłoszenie o przetargu  (1061)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (1056)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (1033)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (1029)
Ogłoszenie o przetargu  (1025)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (1025)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (1020)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (1019)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (1018)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (1015)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (1014)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (1002)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (996)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (995)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (988)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (981)
wykaz fundacji   (981)
III kwartał 2016  (980)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (966)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (962)
2017  (961)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (959)
ZAWIADOMIENIE  (957)
Ogłoszenie o przetargu  (954)
03  (948)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (945)
Ogłoszenie o przetargu  (945)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (936)
Uchwała nr VII/9/2015   (929)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (927)
Ogłoszenie o przetargu  (925)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (923)
informacja o zgłoszonych petycjach   (921)
Ogłoszenie o przetargu  (915)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (913)
inne  (912)
Ogłoszenie o przetargu  (912)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (910)
Ogłoszenie o przetargu  (906)
Uchwała nr VII/9/2015  (905)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (904)
Ogłoszenie o przetargu  (898)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (896)
2016r.  (896)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (891)
Metryczka NGO  (890)
Zawiadomienie  (888)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (887)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (885)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (881)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (878)
Zawiadomienie  (874)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (872)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (864)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (863)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (861)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (861)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (861)
Uchwała nr VII/73/2017  (859)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (858)
Zawiadomienie  (857)
DRUKI DO POBRANIA   (855)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (853)
Ogłoszenie o przetargu  (849)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (848)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (844)
Uchwała nr VII/89/2016  (839)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (839)
Zawiadomienie  (837)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (837)
Uchwała nr VII/36/2017  (837)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (836)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (836)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (836)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (834)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (834)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (832)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (832)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (830)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (827)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (825)
04  (823)
Informacja  (821)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (819)
Zapytanie ofertowe 2018  (819)
Nabór na stanowisko referenta  (813)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (812)
Zawiadomienie  (812)
Uchwała nr VII/11/2016  (811)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (808)
Uchwała nr VII/1/2016  (808)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (807)
Uchwała nr VII/18/2016  (792)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (791)
Ogłoszenie o przetargu  (789)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (789)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (788)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (785)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (784)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (783)
Uchwała nr VII/1/2016  (779)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (778)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (775)
05  (774)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (768)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (765)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (764)
I kwartał 2017  (761)
informacja o sposobie składania petycji   (760)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (759)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (757)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (757)
Ogłoszenie o przetargu  (756)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (748)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (744)
inne  (742)
Ogłoszenie o przetargu  (739)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (736)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (735)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (735)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (732)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (731)
Ogłoszenie o przetargu  (729)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (725)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (725)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (722)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (720)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (716)
2017  (714)
Informacja o wydaniu decyzji.  (714)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (710)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (709)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (709)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (707)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (701)
OBWIESZCZENIE  (700)
08  (699)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (698)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (697)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (696)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (696)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (693)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (689)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (686)
Informacja Podsekretarza Stanu   (686)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (686)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (686)
Uchwała Nr VII/4/2017  (684)
Ogłoszenie o przetargu  (684)
02  (671)
07  (671)
2017r.  (668)
Ogłoszenie o przetargu   (665)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (664)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (663)
06  (662)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (660)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (660)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (660)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (659)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (658)
I kwartał 2018  (656)
Uchwała nr VII/38/2017  (656)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (651)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (650)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (642)
Ogłoszenie o przetargu  (642)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (638)
Interpelacje i wnioski Radnych  (638)
III kwartał 2017  (637)
II kwartał 2017  (635)
2018  (633)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (633)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (626)
Uchwała Nr VII/3/2017  (625)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (622)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (620)
Schemat procedury kontroli   (620)
Uchwała nr VII/7/2017  (616)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (610)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (597)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (597)
2018  (595)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (592)
OGŁOSZENIE  (589)
IV kwartał 2017  (588)
Uchwała nr VII/20/2018  (587)
DOWODY REJESTRACYJNE   (582)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (578)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (571)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (571)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (569)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (568)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (560)
Uchwała nr 7/28/2018  (557)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (554)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (553)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (552)
Zapytanie ofertowe  (552)
nabór na stanowisko - księgowy  (551)
Zapytanie ofertowe  (551)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (547)
2018r.  (546)
Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych. Część I - Adaptacja i modernizacja obiektów służących promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (rewitalizacja placu przy budynku FANTO). oraz Część II Wykonan  (545)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (545)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (545)
2015r.  (544)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (543)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (541)
nabór na stanowisko - służby BHP  (540)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (538)
Nabór na stanowisko referenta  (533)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (532)
Ogłoszenie o przetargu  (530)
RAPORT O STANIE POWIATU  (530)
2016r.  (527)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (526)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (526)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (524)
działalność lobbingowa   (522)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (521)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (520)
Budżet  (516)
Ogłoszenie o przetargu  (514)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (514)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (510)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (509)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (508)
Uchwała Nr 7/15/2018   (508)
Ogłoszenia i komunikaty  (506)
Uchwała nr 7/86/2018   (504)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (504)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (498)
Sprawozdanie Finansowe  (496)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (493)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (485)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (482)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (481)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (481)
Ogłoszenie o zamówieniu  (480)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (478)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (476)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (476)
Ogłoszenie o przetargu  (474)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (472)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (467)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (466)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (466)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (464)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (462)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (462)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (462)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (461)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (460)
OBWIESZCZENIE  (460)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (456)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (447)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (444)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (438)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (438)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (436)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (430)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (430)
ogłoszenie o przetargu   (429)
Ogłoszenie o przetargu   (427)
Bilans  (423)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Bandrów w km 8+700-8+933 oraz w km 8+944-9+173 na długości 462 mb w m. Bandrów Narodowy”  (422)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (421)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (419)
IV kwartał 2016  (418)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (417)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (417)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (413)
inne  (409)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (409)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (407)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (406)
OBWIESZCZENIE  (405)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (405)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (404)
Uchwała Nr 7/3/2018  (404)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (403)
Uchwała Nr 7/3/2018  (402)
Uchwała Nr 7/9/2019  (398)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (397)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (392)
IV kwartał 2018  (388)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (385)
Ogłoszenie o zamówieniu  (383)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (383)
2019  (381)
Nabór do prac komisji konkursowej   (380)
Informacja  (377)
Ogłoszenie o przetargu  (373)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (373)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (371)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (366)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (363)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (361)
III kwartał 2018  (360)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (355)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (353)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (351)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (344)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (342)
Uchwała Nr 7/16/2019  (341)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (341)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (339)
„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.  (338)
2018  (337)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (334)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (333)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (331)
Zawiadomienie  (331)
Ogłoszenie o przetargu  (330)
„Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kotłowni i pralni wraz z zaprojektowaniem łącznika do istniejącego budynku szpitala oraz zmianą   (329)
2019  (326)
Zawiadomienie  (322)
2019r.  (317)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (316)
II kwartał 2018   (313)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (306)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (299)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (298)
2019r.  (292)
Ogłoszenie  (290)
Ogłoszenie  (288)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (288)
2019  (286)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (285)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (285)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (282)
01  (276)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (276)
Ogłoszenie  (268)
2018r.  (266)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych.  (264)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (261)
Zarządzenia Starosty   (261)
2017  (257)
Uchwała Nr 7/67/2019   (256)
Ogłoszenie  (254)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (252)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (252)
2017r.  (250)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (248)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450 – 8 + 010 w m. Łobozew Górny i Teleśnica”  (244)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (242)
2018  (239)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule – zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (238)
2016  (228)
PRAWO JAZDY   (228)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (225)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (221)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (221)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (219)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (219)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (218)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego 2020 cz. II   (215)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (213)
Uchwała Nr 7/86/2019  (211)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
OBWIESZCZENIE   (207)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (207)
Informacja o wydaniu decyzji  (205)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (204)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (200)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica”  (200)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (199)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (III).   (199)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (198)
ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości  (198)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym  (197)
Ogłoszenie o zamówieniu  (190)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (190)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego w 2020 roku (Gmina Czarna, Gmina Lutowiska)   (190)
Ogłoszenie o przetargu  (188)
Uchwała Nr 7/11/2020   (181)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (177)
DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSK, SKP  (177)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (177)
Uchwała Nr 7/7/2019  (174)
zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   (173)
Deklaracja dostępności  (168)
2020  (167)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (165)
Nabór na stanowisko księgowego   (165)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (162)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (161)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (160)
uchwała Nr 7/7/2019  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Nabór na stanowisko księgowego  (157)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (154)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (153)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (153)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (150)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (149)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (149)
Uchwała Nr 7/10/2020  (148)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (146)
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r, na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury i turystki oraz kultury fizycznej i sportu   (144)
2018  (144)
Oświadczenia majątkowe za 2019r.  (141)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II)  (139)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (137)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO ZA 2019 ROK  (136)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (136)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (131)
2020  (129)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (126)
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  (124)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (123)
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.   (121)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (121)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II).   (120)
Nabór na stanowisko księgowego   (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac  (119)
Uchwała Nr 7/16/2020  (118)
Zawiadomienie  (110)
Zawiadomienie  (108)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (IV).   (107)
2020r.  (103)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Ba  (101)
2020r.  (96)
2019  (95)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (90)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Zawiadomienie  (89)
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi  (86)
dodatkowe informacje oraz pliki do pobrania   (85)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO w sprawie projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków   (81)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (79)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA   (76)
Ogłoszenie o zamówieniu  (75)
Koordynator do spraw dostępności   (74)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (70)
inne  (59)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (59)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (56)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (55)
2020  (50)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (49)
2019  (47)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"  (46)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (41)
Licencja pośrednictwo  (38)
Uchwała Nr 7/68/2020  (38)
Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac  (37)
uchwała Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   (34)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Ogłoszenie o zamówieniu  (25)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2021 r.  (24)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej  (24)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (22)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (21)
projekty uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej   (18)
Aktualizacja danych - licencja pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (18)
Zmiana treści licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy  (17)
Wydanie licencji pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (17)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
OBWIESZCZENIE  (9)
BIP archiwalny  (9)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (7)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  (6)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (6)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021   (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
uchwała Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032.  (3)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie: "DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021".  (2)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
projekty na 2021   (2)
WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE: Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (1)
Ogłoszenie o przetargu   (1)