Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (63746)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (54124)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (47108)
Ogłoszenia i komunikaty  (31099)
Ogłoszenia  (28600)
Aktualne  (22537)
Zamówienia publiczne  (11954)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (10639)
Przetargi  (9372)
Starostwo Powiatowe  (6797)
Oświadczenia majątkowe  (6518)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5210)
Informacje  (5106)
Organy władzy publicznej  (4707)
PRAWO LOKALNE  (4632)
Moja sprawa  (4544)
Kontakt  (4048)
Archiwalne  (3931)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3769)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (3723)
Sprawy budownictwa  (3712)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3426)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3004)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2956)
Zarząd Powiatu  (2892)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2814)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2803)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2759)
WYBORY 2018  (2718)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2705)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2686)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2669)
Starosta  (2663)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2553)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (2516)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2512)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2509)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2439)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2417)
Archiwalne  (2380)
Aktualne  (2363)
Rada Powiatu  (2358)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2315)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2269)
Uchwały Rady Powiatu  (2257)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2167)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2160)
Starosta Bieszczadzki  (2047)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2041)
Nabór na stanowisko Referenta  (2010)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2003)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1937)
Budżet  (1888)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1883)
Ogłoszenie o przetargu  (1878)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1863)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1827)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1817)
Emisja obligacji   (1813)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1796)
Wicestarosta  (1792)
Skarbnik  (1789)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1781)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1778)
Nabór na stanowisko referenta  (1774)
Uchwały Zarządu  (1768)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1762)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1760)
Przetargi  (1748)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1741)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1729)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1722)
2016  (1722)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1702)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1695)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1692)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1680)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1677)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1668)
Informacja o wynikach przetargów   (1665)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1645)
STATUT POWIATU  (1643)
Sekretarz  (1640)
nabór na stanowisko referenta  (1601)
Ogłoszenie o przetargu  (1594)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1589)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1585)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1585)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1577)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1574)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1569)
Informatyk  (1549)
Kluby sportowe  (1544)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1519)
Nabór na stanowisko Referenta  (1513)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1512)
Petycje   (1506)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1504)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1503)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1501)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1488)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1484)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1481)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1476)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1438)
Ogłoszenie o konkursie  (1419)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1413)
Nabór na stanowisko referenta   (1406)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1404)
Zawiadomienie  (1401)
Wydział Budżetu i Finansów  (1378)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1372)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1361)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1361)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1343)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1339)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1332)
Ogłoszenie o przetargu  (1304)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1303)
Ogłoszenie o przetargu  (1297)
Ogłoszenie o przetargu  (1293)
Ogłoszenie o przetargu  (1291)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1289)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1286)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1277)
Zawiadomienie  (1276)
Zawiadomienie  (1275)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1274)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1264)
2016  (1263)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1259)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1258)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (1256)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1255)
Ogłoszenie o przetargu  (1251)
nabór na stanowisko referenta  (1247)
Uchwały Budżetowe  (1244)
Radca Prawny  (1239)
Ogłoszenie o przetargu  (1237)
I kwartał 2016  (1236)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1212)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1209)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1209)
Geolog Powiatowy  (1209)
II kwartał 2016  (1204)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1193)
Zawiadomienie  (1189)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1186)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1178)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1177)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1161)
Ogłoszenie o przetargu  (1154)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1153)
Ogłoszenie  (1152)
ZAWIADOMIENIE  (1150)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1149)
Ogłoszenie o przetargu  (1145)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1141)
Ogłoszenie o przetargu  (1135)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1133)
inne  (1130)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Informacja  (1111)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1106)
Nabór na stanowisko Referenta  (1097)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1096)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1096)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1091)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1091)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1077)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1076)
Ogłoszenie o przetargu  (1072)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1072)
Ogłoszenie o przetargu  (1070)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1063)
Ogłoszenie o przetargu  (1060)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1059)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1048)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1044)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (1041)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1034)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1032)
Informacja  (1030)
Ogłoszenie o przetargu  (1026)
archiwalne  (1023)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1017)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1013)
OGŁOSZENIE  (1005)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (995)
Ogłoszenie o przetargu  (992)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (990)
Publicznie dostępne wykazy danych  (990)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (990)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (981)
Ogłoszenie o przetargu  (978)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (978)
Ogłoszenie o przetargu  (977)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (976)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (974)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (972)
Ogłoszenie o przetargu  (971)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (969)
Sprawozdania budżetowe  (966)
Ogłoszenie o przetargu  (966)
Uchwała nr VII/17/2016  (965)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (963)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (963)
Ogłoszenie o rokowaniach  (962)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (962)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (957)
Nabór na stanowisko Referenta  (955)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (954)
Nabór na stanowisko referenta  (953)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (953)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (952)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (947)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (940)
Ogłoszenie o przetargu  (937)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (931)
ogłoszenie o przetargu  (917)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (910)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (898)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (895)
Decyzja  (890)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (886)
Archiwalne  (881)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (869)
Ogłoszenie o przetargu  (869)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (863)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (863)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (862)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (861)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (861)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (860)
Nabór na stanowisko Kierownika  (856)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (848)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (845)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (843)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (843)
Ogłoszenie o przetargu   (842)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (837)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (835)
III kwartał 2016  (835)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (830)
Uchwała nr VII/9/2015   (825)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (825)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (819)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (817)
2017  (809)
ZAWIADOMIENIE  (807)
Ogłoszenie o przetargu  (805)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (804)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (801)
wykaz fundacji   (800)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (797)
Uchwała nr VII/9/2015  (797)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (792)
Praca  (791)
Ogłoszenie o przetargu  (787)
Ogłoszenie o przetargu  (786)
2016r.  (786)
Ogłoszenie o przetargu  (782)
Ogłoszenie o przetargu  (782)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (780)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (772)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (770)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (770)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (770)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (764)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (762)
Ogłoszenie o przetargu  (757)
Ogłoszenie o przetargu  (756)
informacja o zgłoszonych petycjach   (754)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (753)
inne  (747)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (744)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (742)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (739)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (736)
Uchwała nr VII/73/2017  (734)
Metryczka NGO  (733)
Zawiadomienie  (732)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (731)
Uchwała nr VII/89/2016  (728)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (725)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (723)
Ogłoszenie o przetargu  (720)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (720)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (716)
Uchwała nr VII/36/2017  (709)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (704)
Zawiadomienie  (703)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (702)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (698)
Uchwała nr VII/11/2016  (697)
Zawiadomienie  (695)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (690)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (688)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (686)
Uchwała nr VII/1/2016  (686)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (685)
Uchwała nr VII/18/2016  (684)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (682)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (679)
Zawiadomienie  (679)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (679)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (675)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (674)
Informacja  (673)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (667)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (666)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (664)
Zapytanie ofertowe 2018  (664)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (658)
Uchwała nr VII/1/2016  (658)
Zawiadomienie  (657)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (654)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (651)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (651)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (647)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (643)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (640)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (631)
Ogłoszenie o przetargu  (627)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (624)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (623)
Komunikacja i Drogownictwo  (622)
I kwartał 2017  (616)
informacja o sposobie składania petycji   (608)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (605)
2017  (604)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (600)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (599)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (598)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (598)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (589)
Ogłoszenie o przetargu  (584)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (581)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (580)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (580)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (578)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (576)
Ogłoszenie o przetargu  (575)
OBWIESZCZENIE  (574)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (573)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (570)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (567)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (566)
inne  (566)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (566)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (564)
Informacja o wydaniu decyzji.  (562)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (561)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (556)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (556)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (554)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (554)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (554)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (551)
Ogłoszenie o przetargu  (550)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (547)
Nabór na stanowisko referenta  (546)
2017r.  (544)
Uchwała Nr VII/4/2017  (540)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (536)
Ogłoszenie o przetargu  (536)
Uchwała nr VII/38/2017  (534)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (532)
nabór na stanowisko - księgowy  (531)
I kwartał 2018  (531)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (529)
Informacja Podsekretarza Stanu   (527)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (527)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (526)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (524)
nabór na stanowisko - służby BHP  (512)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (512)
Ogłoszenie o przetargu  (509)
Uchwała nr VII/7/2017  (509)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (508)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (505)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (501)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (500)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (499)
2018  (498)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (498)
II kwartał 2017  (496)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (494)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (492)
III kwartał 2017  (484)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (481)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (481)
Uchwała Nr VII/3/2017  (480)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (478)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (476)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (473)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (465)
Ogłoszenie o przetargu   (463)
2018  (462)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (458)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (457)
Schemat procedury kontroli   (457)
IV kwartał 2017  (443)
Uchwała nr VII/20/2018  (441)
2015r.  (437)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (437)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (434)
OGŁOSZENIE  (433)
Uchwała nr 7/28/2018  (430)
Zapytanie ofertowe  (429)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (428)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (426)
2018r.  (426)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (426)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (421)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (419)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (418)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (417)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (415)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (411)
2016r.  (408)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (405)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (403)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (403)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (402)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (402)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (401)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (399)
Ogłoszenie o zamówieniu  (396)
Zapytanie ofertowe  (394)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (393)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (388)
Uchwała Nr 7/15/2018   (387)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (383)
Uchwała nr 7/86/2018   (382)
Interpelacje i wnioski Radnych  (381)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (380)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (380)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (380)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (380)
Ogłoszenie o przetargu  (374)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (373)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (372)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (366)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (366)
działalność lobbingowa   (363)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (357)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (356)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (354)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (352)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (352)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (351)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (340)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (338)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (335)
Ogłoszenie o przetargu  (330)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (329)
Nabór na stanowisko referenta  (327)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (327)
OBWIESZCZENIE  (326)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (325)
Budżet  (319)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (314)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (314)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (313)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (313)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (308)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (307)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (305)
Ogłoszenie o zamówieniu  (302)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (299)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (299)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (299)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (299)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (294)
IV kwartał 2016  (294)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (293)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (292)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (292)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (285)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (283)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (282)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (281)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (280)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (280)
OBWIESZCZENIE  (279)
Uchwała Nr 7/3/2018  (278)
Uchwała Nr 7/9/2019  (276)
Sprawozdanie Finansowe  (275)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (272)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (271)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (271)
Uchwała Nr 7/3/2018  (268)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (268)
ogłoszenie o przetargu   (268)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (261)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (260)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (258)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (251)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (250)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (249)
2019  (247)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (245)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (244)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (243)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (242)
Bilans  (241)
Ogłoszenie o przetargu  (239)
Ogłoszenie  (236)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (236)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (234)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (233)
Ogłoszenie  (233)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (232)
Informacja  (227)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (227)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (226)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Ogłoszenie o przetargu  (221)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (221)
IV kwartał 2018  (221)
RAPORT O STANIE POWIATU  (220)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (219)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (219)
III kwartał 2018  (218)
Ogłoszenia i komunikaty  (216)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Uchwała Nr 7/16/2019  (209)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (209)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (207)
Ogłoszenie  (207)
inne  (206)
2019r.  (206)
Ogłoszenie  (205)
II kwartał 2018   (198)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (196)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (183)
2019  (183)
Ogłoszenie o przetargu   (181)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (181)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (178)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (174)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (170)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (168)
2019 r.  (165)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (160)
2018  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
2018r.  (149)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (148)
2017r.  (140)
Ogłoszenie o przetargu  (137)
2019  (133)
2017  (126)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (121)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (116)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (114)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (113)
2018  (111)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (111)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (110)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (110)
2016  (107)
Uchwała Nr 7/67/2019   (107)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (106)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (102)
Ogłoszenie o zamówieniu  (100)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (98)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (88)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Informacja o wydaniu decyzji  (84)
2018  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (80)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (75)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (74)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (73)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (69)
Uchwała Nr 7/86/2019  (68)
Uchwała Nr 7/7/2019  (61)
Przetargi  (60)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (59)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (59)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (55)
OBWIESZCZENIE   (55)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (55)
Ogłoszenie o przetargu  (50)
uchwała Nr 7/7/2019  (47)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (46)
DRUKI DO POBRANIA   (45)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (44)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (43)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (42)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (40)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (39)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (38)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (36)
Uchwała Nr 7/11/2020   (35)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (35)
Uchwała Nr 7/10/2020  (35)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (33)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (33)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (29)
Zarządzenia Starosty   (27)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (24)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (23)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (20)
DOWODY REJESTRACYJNE   (19)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (18)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (17)
2020  (13)
Deklaracja dostępności  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
DLA PRZEWOŹNIKÓW   (5)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
PRAWO JAZDY   (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)