Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (60452)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (51797)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (44772)
Ogłoszenia i komunikaty  (29483)
Ogłoszenia  (27372)
Aktualne  (21455)
Zamówienia publiczne  (11401)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (9915)
Przetargi  (9000)
Starostwo Powiatowe  (6506)
Oświadczenia majątkowe  (6243)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5026)
Informacje  (4926)
Organy władzy publicznej  (4514)
PRAWO LOKALNE  (4392)
Moja sprawa  (4320)
Kontakt  (3865)
Archiwalne  (3734)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3697)
Sprawy budownictwa  (3541)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3287)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2993)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2962)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2921)
Zarząd Powiatu  (2778)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2691)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2644)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2623)
WYBORY 2018  (2606)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2585)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2584)
Starosta  (2575)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2536)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2494)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2421)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2399)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2380)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2325)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (2268)
Archiwalne  (2266)
Rada Powiatu  (2260)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2212)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2144)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2123)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2105)
Uchwały Rady Powiatu  (2094)
Starosta Bieszczadzki  (1973)
Nabór na stanowisko Referenta  (1972)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1948)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1936)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1877)
Ogłoszenie o przetargu  (1815)
Budżet  (1804)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1773)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1764)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1762)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1761)
Wicestarosta  (1731)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1730)
Nabór na stanowisko referenta  (1728)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1720)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1717)
Aktualne  (1712)
Skarbnik  (1710)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1683)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1678)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1668)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1666)
Przetargi  (1663)
Uchwały Zarządu  (1662)
2016  (1651)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1644)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1643)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1640)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1639)
Informacja o wynikach przetargów   (1618)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1615)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1590)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1583)
Sekretarz  (1578)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1569)
nabór na stanowisko referenta  (1553)
STATUT POWIATU  (1546)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1541)
Ogłoszenie o przetargu  (1536)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1532)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1531)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1516)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1492)
Kluby sportowe  (1482)
Nabór na stanowisko Referenta  (1481)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1480)
Informatyk  (1478)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1452)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1449)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1443)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1442)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1437)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1428)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1422)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1418)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1417)
Ogłoszenie o konkursie  (1407)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1393)
Petycje   (1393)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1378)
Nabór na stanowisko referenta   (1364)
Zawiadomienie  (1350)
Wydział Budżetu i Finansów  (1324)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1313)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1312)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1298)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1291)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1280)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1268)
Ogłoszenie o przetargu  (1254)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1253)
Ogłoszenie o przetargu  (1253)
Ogłoszenie o przetargu  (1251)
Ogłoszenie o przetargu  (1251)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1248)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1239)
Zawiadomienie  (1231)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1229)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1228)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1224)
Zawiadomienie  (1223)
2016  (1220)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1213)
nabór na stanowisko referenta  (1212)
Ogłoszenie o przetargu  (1209)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1196)
Ogłoszenie o przetargu  (1195)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1194)
Radca Prawny  (1191)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1185)
I kwartał 2016  (1185)
Emisja obligacji   (1183)
Uchwały Budżetowe  (1167)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1166)
Geolog Powiatowy  (1164)
II kwartał 2016  (1161)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1155)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1149)
Zawiadomienie  (1143)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1136)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1131)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1120)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1114)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1113)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Ogłoszenie  (1108)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1105)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1105)
Ogłoszenie o przetargu  (1102)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1098)
Ogłoszenie o przetargu  (1094)
ZAWIADOMIENIE  (1091)
Ogłoszenie o przetargu  (1090)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1085)
inne  (1084)
Informacja  (1071)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1056)
Nabór na stanowisko Referenta  (1051)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1050)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1049)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1043)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1030)
Ogłoszenie o przetargu  (1023)
Ogłoszenie o przetargu  (1020)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1020)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1012)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1005)
Ogłoszenie o przetargu  (1001)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (998)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (996)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (989)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (989)
Informacja  (988)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (981)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (977)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (975)
archiwalne  (975)
Ogłoszenie o przetargu  (968)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (964)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (961)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (955)
OGŁOSZENIE  (949)
Ogłoszenie o przetargu  (945)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (945)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (941)
Ogłoszenie o przetargu  (939)
Ogłoszenie o przetargu  (938)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (937)
Uchwała nr VII/17/2016  (936)
Publicznie dostępne wykazy danych  (936)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (936)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (932)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (930)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (928)
Ogłoszenie o przetargu  (925)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (924)
Ogłoszenie o przetargu  (920)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (918)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (918)
Ogłoszenie o rokowaniach  (918)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (912)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (907)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (906)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (906)
Nabór na stanowisko Referenta  (902)
Ogłoszenie o przetargu  (895)
Nabór na stanowisko referenta  (888)
ogłoszenie o przetargu  (882)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (859)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (856)
Sprawozdania budżetowe  (854)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (851)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (839)
Archiwalne  (837)
Nieodpłatna pomoc prawna   (834)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (825)
Decyzja  (825)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (821)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (820)
Ogłoszenie o przetargu  (818)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (816)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (811)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (807)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (806)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (803)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (802)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (802)
Uchwała nr VII/9/2015   (800)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (799)
Nabór na stanowisko Kierownika  (798)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (794)
III kwartał 2016  (789)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (789)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (787)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (787)
Uchwała nr VII/9/2015  (784)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (778)
ZAWIADOMIENIE  (775)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (772)
2017  (759)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (755)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (755)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (755)
Ogłoszenie o przetargu  (753)
Ogłoszenie o przetargu   (753)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (746)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (745)
Ogłoszenie o przetargu  (743)
Ogłoszenie o przetargu  (742)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (742)
wykaz fundacji   (741)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (741)
Ogłoszenie o przetargu  (739)
Ogłoszenie o przetargu  (739)
2016r.  (738)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (736)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (735)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (734)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (719)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (716)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (715)
Ogłoszenie o przetargu  (714)
Ogłoszenie o przetargu  (709)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (709)
inne  (708)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (704)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (703)
Zawiadomienie  (697)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (695)
Uchwała nr VII/73/2017  (693)
Uchwała nr VII/89/2016  (692)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (685)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (681)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (681)
Ogłoszenie o przetargu  (678)
informacja o zgłoszonych petycjach   (678)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (675)
Metryczka NGO  (674)
Zawiadomienie  (670)
Uchwała nr VII/36/2017  (668)
Uchwała nr VII/11/2016  (667)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (667)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (665)
Uchwała nr VII/18/2016  (665)
Praca  (664)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (662)
Zawiadomienie  (660)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (660)
Uchwała nr VII/1/2016  (652)
Zawiadomienie  (651)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (651)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (651)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (648)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (647)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (646)
Informacja  (638)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (637)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (633)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (632)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (631)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (628)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (625)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (623)
Zawiadomienie  (623)
Uchwała nr VII/1/2016  (622)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (622)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (619)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (610)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (606)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (605)
Zapytanie ofertowe 2018  (602)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (596)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (591)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (583)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (571)
I kwartał 2017  (570)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (569)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (565)
Ogłoszenie o przetargu  (564)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (564)
2017  (561)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (558)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (554)
informacja o sposobie składania petycji   (553)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (549)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (549)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (543)
OBWIESZCZENIE  (542)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (537)
Ogłoszenie o przetargu  (532)
inne  (531)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (529)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (529)
nabór na stanowisko - księgowy  (528)
Komunikacja i Drogownictwo  (528)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (527)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (525)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (521)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (520)
Informacja o wydaniu decyzji.  (517)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (517)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (516)
Ogłoszenie o przetargu  (516)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (510)
nabór na stanowisko - służby BHP  (510)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (508)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (505)
Ogłoszenie o przetargu  (501)
Uchwała nr VII/38/2017  (500)
2017r.  (500)
Uchwała Nr VII/4/2017  (498)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (493)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (492)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (491)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (491)
Ogłoszenie o przetargu  (491)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (488)
I kwartał 2018  (488)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (487)
Uchwała nr VII/7/2017  (484)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (481)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (479)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (478)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (473)
Informacja Podsekretarza Stanu   (467)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (465)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (462)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (462)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (461)
Ogłoszenie o przetargu  (459)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (458)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (456)
II kwartał 2017  (450)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (440)
Uchwała Nr VII/3/2017  (438)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (438)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (437)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (436)
III kwartał 2017  (436)
2018  (436)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (436)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (433)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (432)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (422)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (417)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (416)
2018  (415)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (414)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (413)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (408)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (407)
Nabór na stanowisko referenta  (407)
Schemat procedury kontroli   (406)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (400)
2015r.  (399)
IV kwartał 2017  (399)
Uchwała nr VII/20/2018  (398)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (392)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (388)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (387)
Uchwała nr 7/28/2018  (386)
2018r.  (385)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (380)
Ogłoszenie o zamówieniu  (379)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (378)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (377)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (377)
OGŁOSZENIE  (377)
Zapytanie ofertowe  (373)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (373)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (370)
Ogłoszenie o przetargu   (369)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (368)
2016r.  (363)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (361)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (361)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (359)
Zapytanie ofertowe  (357)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (357)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (354)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (351)
Uchwała Nr 7/15/2018   (350)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (350)
Uchwała nr 7/86/2018   (342)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (341)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (334)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (332)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (331)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (328)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (324)
Ogłoszenie o przetargu  (323)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (317)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (315)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (314)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (314)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (311)
działalność lobbingowa   (309)
Interpelacje i wnioski Radnych  (297)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (294)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (291)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (289)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (288)
Ogłoszenie o zamówieniu  (288)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (286)
OBWIESZCZENIE  (282)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (279)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (279)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (277)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (276)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (276)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (272)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (272)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (270)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (267)
Nabór na stanowisko referenta  (266)
Budżet  (265)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (263)
Ogłoszenie o przetargu  (262)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (261)
IV kwartał 2016  (260)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (259)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (257)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (256)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (256)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (255)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (255)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (254)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (254)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (253)
Uchwała Nr 7/3/2018  (252)
OBWIESZCZENIE  (251)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (250)
Uchwała Nr 7/3/2018  (249)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (249)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (247)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (237)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (230)
Uchwała Nr 7/9/2019  (228)
Ogłoszenie  (224)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (221)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (221)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (218)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (217)
Ogłoszenie  (216)
Sprawozdanie Finansowe  (215)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (211)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (211)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (207)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (206)
ogłoszenie o przetargu   (205)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (204)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (204)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (202)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (202)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (200)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (199)
Ogłoszenie  (196)
2019  (195)
Ogłoszenie  (195)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (193)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (192)
Bilans  (191)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (190)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (190)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (185)
Informacja  (183)
IV kwartał 2018  (183)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (176)
III kwartał 2018  (174)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (164)
Ogłoszenie o przetargu  (163)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (162)
II kwartał 2018   (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (159)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (156)
Uchwała Nr 7/16/2019  (154)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (152)
RAPORT O STANIE POWIATU  (151)
inne  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (142)
2019  (142)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (139)
2019r.  (136)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (136)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (135)
Ogłoszenie o przetargu  (134)
2018  (125)
2019 r.  (124)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (104)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (101)
2018r.  (96)
2019  (92)
2017r.  (91)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (82)
Ogłoszenie o przetargu  (81)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (76)
2016  (76)
Ogłoszenie o zamówieniu  (76)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (76)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (75)
2017  (74)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (74)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (74)
2018  (72)
Ogłoszenie o przetargu   (72)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (71)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (68)
2018  (66)
Uchwała Nr 7/67/2019   (60)
Informacja o wydaniu decyzji  (58)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (55)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (47)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (44)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (40)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (38)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (38)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (38)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (37)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Uchwała Nr 7/86/2019  (27)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (26)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (25)
uchwała Nr 7/7/2019  (25)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (24)
Uchwała Nr 7/7/2019  (24)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (24)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (23)
OBWIESZCZENIE   (23)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (22)
Ogłoszenia i komunikaty  (17)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (16)
Ogłoszenie o przetargu  (16)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (15)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (14)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
Przetargi  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)