Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (68551)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (58226)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (50824)
Ogłoszenia i komunikaty  (33131)
Ogłoszenia  (30487)
Aktualne  (24309)
Zamówienia publiczne  (13000)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (11683)
Przetargi  (9994)
Starostwo Powiatowe  (7312)
Oświadczenia majątkowe  (7056)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5563)
Informacje  (5420)
Moja sprawa  (5103)
PRAWO LOKALNE  (5048)
Organy władzy publicznej  (5022)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (4824)
Kontakt  (4461)
Archiwalne  (4293)
Sprawy budownictwa  (4081)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3895)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3639)
Aktualne  (3383)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (3152)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (3090)
Zarząd Powiatu  (3079)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3072)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (3055)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (3037)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (3021)
WYBORY 2018  (2957)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (2840)
Starosta  (2816)
Emisja obligacji   (2786)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2765)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2757)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2756)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2717)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2658)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2589)
Archiwalne  (2574)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2544)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2527)
Rada Powiatu  (2497)
Uchwały Rady Powiatu  (2471)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2421)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2265)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2256)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (2229)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2198)
Starosta Bieszczadzki  (2178)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2123)
Nabór na stanowisko Referenta  (2089)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (2054)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (2045)
Budżet  (2017)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2014)
Ogłoszenie o przetargu  (1971)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1957)
Skarbnik  (1943)
Wicestarosta  (1918)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1917)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1911)
Przetargi  (1909)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1907)
Uchwały Zarządu  (1900)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1896)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1884)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1881)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1863)
Nabór na stanowisko referenta  (1862)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1852)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (1842)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1832)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1822)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1810)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (1809)
STATUT POWIATU  (1808)
2016  (1808)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1793)
Sekretarz  (1788)
Informacja o wynikach przetargów   (1775)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1774)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1774)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1760)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1752)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1749)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1724)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1711)
Petycje   (1705)
Ogłoszenie o przetargu  (1702)
nabór na stanowisko referenta  (1672)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1664)
Informatyk  (1658)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1651)
Kluby sportowe  (1648)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1636)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1633)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1632)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1628)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1626)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1593)
Nabór na stanowisko Referenta  (1576)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1573)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1570)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1568)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1555)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1553)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1551)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1508)
Nabór na stanowisko referenta   (1498)
Wydział Budżetu i Finansów  (1492)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1488)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1485)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (1481)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1479)
Zawiadomienie  (1476)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1469)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1453)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1443)
Ogłoszenie o konkursie  (1432)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1398)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1397)
Ogłoszenie o przetargu  (1383)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1378)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1369)
Ogłoszenie o przetargu  (1364)
Ogłoszenie o przetargu  (1362)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1361)
Ogłoszenie o przetargu  (1361)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1352)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1350)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1345)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1345)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1343)
Zawiadomienie  (1343)
Zawiadomienie  (1336)
2016  (1335)
Radca Prawny  (1327)
Ogłoszenie o przetargu  (1321)
nabór na stanowisko referenta  (1316)
Uchwały Budżetowe  (1315)
Ogłoszenie o przetargu  (1313)
Geolog Powiatowy  (1309)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1305)
I kwartał 2016  (1298)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1292)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1290)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1287)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1279)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1278)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1278)
II kwartał 2016  (1272)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1265)
Zawiadomienie  (1259)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1251)
ZAWIADOMIENIE  (1249)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1240)
Ogłoszenie o przetargu  (1239)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1235)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1234)
Ogłoszenie  (1223)
inne  (1219)
Ogłoszenie o przetargu  (1219)
Ogłoszenie o przetargu  (1208)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1203)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1195)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1193)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1188)
Informacja  (1186)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (1181)
Nabór na stanowisko Referenta  (1176)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1175)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1173)
Ogłoszenie o przetargu  (1169)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1166)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1155)
Ogłoszenie o przetargu  (1149)
Ogłoszenie o przetargu  (1149)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1148)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1143)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1134)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1123)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1123)
Ogłoszenie o przetargu  (1119)
OGŁOSZENIE  (1113)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (1110)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (1103)
Informacja  (1096)
archiwalne  (1096)
Publicznie dostępne wykazy danych  (1095)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1083)
Ogłoszenie o przetargu  (1073)
Sprawozdania budżetowe  (1072)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1069)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (1063)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (1063)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1060)
Ogłoszenie o przetargu  (1059)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (1055)
Ogłoszenie o przetargu  (1052)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1051)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (1051)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1044)
Ogłoszenie o przetargu  (1037)
Ogłoszenie o przetargu  (1037)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (1036)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (1035)
Nabór na stanowisko referenta  (1035)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (1034)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (1033)
Ogłoszenie o rokowaniach  (1032)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1031)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (1031)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (1030)
Nabór na stanowisko Referenta  (1030)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1024)
Uchwała nr VII/17/2016  (1020)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1020)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (1012)
Ogłoszenie o przetargu  (1007)
Decyzja  (1006)
ogłoszenie o przetargu  (983)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (978)
Praca  (976)
Ogłoszenie o przetargu   (973)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (971)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (967)
Archiwalne  (965)
Nabór na stanowisko Kierownika  (954)
Ogłoszenie o przetargu  (948)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (945)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (936)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (926)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (925)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (923)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (922)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (921)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (918)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (915)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (908)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (906)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (905)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (903)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (903)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (902)
III kwartał 2016  (896)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (886)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (885)
wykaz fundacji   (885)
2017  (881)
Ogłoszenie o przetargu  (880)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (876)
ZAWIADOMIENIE  (873)
Uchwała nr VII/9/2015   (864)
Komunikacja i Drogownictwo  (863)
Ogłoszenie o przetargu  (861)
Ogłoszenie o przetargu  (856)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (853)
Ogłoszenie o przetargu  (850)
Ogłoszenie o przetargu  (846)
Uchwała nr VII/9/2015  (842)
informacja o zgłoszonych petycjach   (838)
Ogłoszenie o przetargu  (835)
2016r.  (834)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (834)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (833)
Ogłoszenie o przetargu  (832)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (830)
inne  (829)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (829)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (827)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (824)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (819)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (814)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (810)
Metryczka NGO  (810)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (808)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (803)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (803)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (800)
Zawiadomienie  (799)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (798)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (793)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (791)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (788)
Uchwała nr VII/73/2017  (786)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (784)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (783)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (776)
Ogłoszenie o przetargu  (776)
Uchwała nr VII/89/2016  (773)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (772)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (772)
Uchwała nr VII/36/2017  (769)
Zawiadomienie  (766)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (766)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (764)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (760)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (759)
Zawiadomienie  (757)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (749)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (747)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (747)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (745)
Uchwała nr VII/1/2016  (742)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (741)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (740)
Zawiadomienie  (738)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (738)
Uchwała nr VII/11/2016  (737)
Informacja  (735)
Zapytanie ofertowe 2018  (734)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (732)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (731)
Zawiadomienie  (729)
Uchwała nr VII/18/2016  (723)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (718)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (716)
Ogłoszenie o przetargu  (715)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (714)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (713)
Uchwała nr VII/1/2016  (712)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (707)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (705)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (704)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (699)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (688)
informacja o sposobie składania petycji   (687)
I kwartał 2017  (687)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (686)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (684)
Nabór na stanowisko referenta  (682)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (675)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (673)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (672)
Ogłoszenie o przetargu  (666)
Ogłoszenie o przetargu  (664)
2017  (660)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (660)
inne  (659)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (657)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (656)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (651)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (651)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (648)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (647)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (644)
Ogłoszenie o przetargu  (643)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (643)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (639)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (639)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (638)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (637)
Informacja o wydaniu decyzji.  (636)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (635)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (635)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (635)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (634)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (632)
OBWIESZCZENIE  (631)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (631)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (629)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (625)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (624)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (619)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (619)
Ogłoszenie o przetargu  (619)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (607)
Informacja Podsekretarza Stanu   (607)
Uchwała Nr VII/4/2017  (603)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (595)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (594)
Uchwała nr VII/38/2017  (594)
2017r.  (593)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (592)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (586)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (584)
Ogłoszenie o przetargu   (581)
I kwartał 2018  (581)
Ogłoszenie o przetargu  (579)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (575)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (571)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (569)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (567)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (566)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (562)
III kwartał 2017  (555)
II kwartał 2017  (554)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (553)
2018  (552)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (552)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (552)
Uchwała nr VII/7/2017  (551)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (550)
Uchwała Nr VII/3/2017  (548)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (542)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (540)
nabór na stanowisko - księgowy  (538)
Schemat procedury kontroli   (537)
2018  (532)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (529)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (523)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (522)
nabór na stanowisko - służby BHP  (519)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (518)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (517)
Uchwała nr VII/20/2018  (513)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (513)
Interpelacje i wnioski Radnych  (511)
OGŁOSZENIE  (511)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (511)
IV kwartał 2017  (510)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (507)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (503)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (495)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (488)
Uchwała nr 7/28/2018  (487)
Zapytanie ofertowe  (486)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (486)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (484)
2015r.  (483)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (483)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (483)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (478)
2018r.  (477)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (470)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (469)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (467)
DRUKI DO POBRANIA   (466)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (466)
2016r.  (463)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (463)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (462)
Zapytanie ofertowe  (461)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (457)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (456)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (455)
Ogłoszenie o przetargu  (454)
działalność lobbingowa   (449)
Uchwała Nr 7/15/2018   (448)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (447)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (440)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (438)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (437)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (433)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (431)
Uchwała nr 7/86/2018   (429)
Ogłoszenie o przetargu  (428)
Nabór na stanowisko referenta  (425)
Ogłoszenie o zamówieniu  (423)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (423)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (422)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (414)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (412)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (412)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (410)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (409)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (408)
Budżet  (407)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (406)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (406)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (401)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (399)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (397)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (394)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (393)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (391)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (391)
Sprawozdanie Finansowe  (387)
OBWIESZCZENIE  (386)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (381)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (381)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (379)
Ogłoszenie o przetargu  (377)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (372)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (369)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (369)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (368)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (356)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (356)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (355)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (355)
ogłoszenie o przetargu   (352)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (346)
IV kwartał 2016  (345)
Ogłoszenia i komunikaty  (342)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (342)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (341)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (338)
OBWIESZCZENIE  (337)
Uchwała Nr 7/3/2018  (336)
Uchwała Nr 7/3/2018  (333)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (333)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (332)
Bilans  (328)
Uchwała Nr 7/9/2019  (328)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (327)
Ogłoszenie o zamówieniu  (326)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (326)
RAPORT O STANIE POWIATU  (325)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (324)
inne  (322)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (321)
Ogłoszenie o przetargu   (318)
2019  (317)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (314)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (311)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (310)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (305)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (302)
Informacja  (301)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (300)
Ogłoszenie o przetargu  (298)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (297)
IV kwartał 2018  (297)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (296)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (291)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (291)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (288)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (287)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Bandrów w km 8+700-8+933 oraz w km 8+944-9+173 na długości 462 mb w m. Bandrów Narodowy”  (287)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (284)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (281)
DOWODY REJESTRACYJNE   (281)
III kwartał 2018  (280)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (280)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (279)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (278)
Uchwała Nr 7/16/2019  (277)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (276)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (269)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (267)
Ogłoszenie  (260)
2019r.  (259)
II kwartał 2018   (258)
Ogłoszenie  (257)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (256)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (255)
2019  (246)
Nabór do prac komisji konkursowej   (242)
Ogłoszenie o przetargu  (242)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (240)
2018  (240)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (239)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (238)
Ogłoszenie  (237)
„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.  (231)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (230)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (229)
Ogłoszenie  (228)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (222)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
2019r.  (218)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (216)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (213)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
2019  (208)
2018r.  (207)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (200)
2017r.  (191)
„Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kotłowni i pralni wraz z zaprojektowaniem łącznika do istniejącego budynku szpitala oraz zmianą   (191)
2017  (182)
2018  (172)
Uchwała Nr 7/67/2019   (172)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (168)
2016  (167)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (167)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (166)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (162)
Przetargi  (161)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (161)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (153)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (151)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Zarządzenia Starosty   (148)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (148)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (146)
Zawiadomienie  (143)
Ogłoszenie o zamówieniu  (141)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (140)
Informacja o wydaniu decyzji  (140)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (140)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (139)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (138)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (137)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (134)
OBWIESZCZENIE   (134)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (132)
Zawiadomienie  (127)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (126)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450 – 8 + 010 w m. Łobozew Górny i Teleśnica”  (126)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (III).   (125)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (125)
Uchwała Nr 7/86/2019  (124)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego w 2020 roku (Gmina Czarna, Gmina Lutowiska)   (113)
Ogłoszenie o przetargu  (113)
2018  (113)
Uchwała Nr 7/7/2019  (105)
Uchwała Nr 7/11/2020   (104)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (103)
Deklaracja dostępności  (101)
Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych. Część I - Adaptacja i modernizacja obiektów służących promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (rewitalizacja placu przy budynku FANTO). oraz Część II Wykonan  (101)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (101)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (101)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica”  (100)
PRAWO JAZDY   (99)
2020  (96)
uchwała Nr 7/7/2019  (96)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (94)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (94)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (93)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (88)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (87)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (85)
zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   (85)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (84)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (83)
DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSK, SKP  (82)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (79)
Uchwała Nr 7/10/2020  (79)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (77)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego 2020 cz. II   (74)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (67)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (66)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (65)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (63)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II)  (62)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (61)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (58)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II).   (54)
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r, na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury i turystki oraz kultury fizycznej i sportu   (47)
Uchwała Nr 7/16/2020  (47)
2020r.  (42)
2020  (42)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  (28)
2019  (25)
2020r.  (24)
Licencja pośrednictwo  (16)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO ZA 2019 ROK  (3)
dodatkowe informacje oraz pliki do pobrania   (3)
Aktualizacja danych - licencja pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Zmiana treści licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy  (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)
Wydanie licencji pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (1)
2019  (1)