Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (70493)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (60340)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (53000)
Ogłoszenia i komunikaty  (34066)
Ogłoszenia  (31736)
Aktualne  (24991)
Zamówienia publiczne  (13644)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (12095)
Przetargi  (10271)
Starostwo Powiatowe  (7611)
Oświadczenia majątkowe  (7366)
Jednostki organizacyjne powiatu  (5709)
Informacje  (5548)
Moja sprawa  (5297)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (5250)
PRAWO LOKALNE  (5231)
Organy władzy publicznej  (5154)
Kontakt  (4621)
Archiwalne  (4435)
Sprawy budownictwa  (4258)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3948)
Aktualne  (3771)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3734)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (3264)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (3256)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (3239)
Emisja obligacji   (3163)
Zarząd Powiatu  (3151)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3146)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (3141)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (3054)
WYBORY 2018  (3039)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (3013)
Starosta  (2877)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2861)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2800)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2799)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2786)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2705)
Archiwalne  (2671)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2670)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2625)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (2609)
Rada Powiatu  (2569)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2567)
Uchwały Rady Powiatu  (2554)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2475)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2319)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2284)
Starosta Bieszczadzki  (2264)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2263)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (2222)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (2213)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2155)
Nabór na stanowisko Referenta  (2123)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (2117)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (2097)
Budżet  (2087)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2083)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (2067)
Skarbnik  (2043)
Ogłoszenie o przetargu  (2017)
Wicestarosta  (1995)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1984)
Przetargi  (1981)
Uchwały Zarządu  (1980)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1968)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1967)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1962)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1956)
Nabór na stanowisko referenta  (1920)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1915)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1913)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1911)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1904)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1899)
STATUT POWIATU  (1871)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1851)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1848)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1845)
Sekretarz  (1845)
2016  (1837)
Informacja o wynikach przetargów   (1817)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1809)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1808)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1792)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1790)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1784)
Petycje   (1780)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1767)
Informatyk  (1751)
Ogłoszenie o przetargu  (1740)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1736)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1723)
nabór na stanowisko referenta  (1718)
Kluby sportowe  (1691)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1686)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1684)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1682)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1676)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1669)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1669)
Nabór na stanowisko Referenta  (1654)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1648)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1632)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1627)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1623)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (1620)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1605)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1587)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1586)
Wydział Budżetu i Finansów  (1574)
Nabór na stanowisko referenta   (1552)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1543)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1536)
Zawiadomienie  (1532)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1521)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1517)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1517)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1484)
Ogłoszenie o konkursie  (1481)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1452)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1451)
Radca Prawny  (1438)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1431)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1425)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1423)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1423)
Ogłoszenie o przetargu  (1420)
Zawiadomienie  (1408)
Geolog Powiatowy  (1401)
Ogłoszenie o przetargu  (1395)
Ogłoszenie o przetargu  (1393)
Ogłoszenie o przetargu  (1393)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1390)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1387)
Zawiadomienie  (1383)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1382)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1381)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1379)
2016  (1373)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1370)
Uchwały Budżetowe  (1355)
Ogłoszenie o przetargu  (1355)
nabór na stanowisko referenta  (1349)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1348)
Ogłoszenie o przetargu  (1346)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1334)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1334)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1331)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1330)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1328)
I kwartał 2016  (1325)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1313)
Zawiadomienie  (1308)
II kwartał 2016  (1302)
ZAWIADOMIENIE  (1296)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1284)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1275)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (1274)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1273)
Ogłoszenie o przetargu  (1271)
inne  (1259)
Ogłoszenie  (1256)
Ogłoszenie o przetargu  (1253)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1252)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1252)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1248)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1247)
Ogłoszenie o przetargu  (1246)
Informacja  (1242)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1217)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1216)
Nabór na stanowisko Referenta  (1215)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1214)
Ogłoszenie o przetargu  (1213)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1194)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1190)
Ogłoszenie o przetargu  (1187)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1185)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1180)
Ogłoszenie o przetargu  (1177)
Informacja  (1173)
archiwalne  (1168)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (1168)
OGŁOSZENIE  (1158)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1154)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1154)
Ogłoszenie o przetargu  (1151)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (1147)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1145)
Publicznie dostępne wykazy danych  (1143)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (1141)
Sprawozdania budżetowe  (1120)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1116)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Ogłoszenie o przetargu  (1109)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (1106)
Praca  (1099)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1098)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (1098)
Ogłoszenie o przetargu  (1093)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (1092)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1090)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (1087)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (1087)
Ogłoszenie o przetargu  (1086)
Nabór na stanowisko referenta  (1082)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (1081)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1074)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (1074)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1073)
Nabór na stanowisko Referenta  (1072)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1071)
Ogłoszenie o przetargu  (1071)
Ogłoszenie o przetargu  (1070)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (1069)
Ogłoszenie o rokowaniach  (1069)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (1065)
Decyzja  (1055)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1055)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (1046)
Uchwała nr VII/17/2016  (1046)
Ogłoszenie o przetargu  (1042)
Ogłoszenie o przetargu   (1037)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (1029)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1024)
ogłoszenie o przetargu  (1021)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (1016)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1015)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (1011)
Archiwalne  (1008)
Nabór na stanowisko Kierownika  (998)
Ogłoszenie o przetargu  (984)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (981)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (975)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (973)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (972)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (969)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (965)
Komunikacja i Drogownictwo  (964)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (963)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (961)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (961)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (959)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (952)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (941)
wykaz fundacji   (936)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (934)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (934)
III kwartał 2016  (931)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (921)
ZAWIADOMIENIE  (917)
Ogłoszenie o przetargu  (912)
2017  (910)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (910)
03  (905)
Ogłoszenie o przetargu  (903)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (902)
Uchwała nr VII/9/2015   (890)
Ogłoszenie o przetargu  (886)
Ogłoszenie o przetargu  (882)
informacja o zgłoszonych petycjach   (881)
Ogłoszenie o przetargu  (877)
Ogłoszenie o przetargu  (874)
Uchwała nr VII/9/2015  (870)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (869)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (868)
inne  (866)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (866)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (865)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (865)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (861)
Ogłoszenie o przetargu  (861)
2016r.  (859)
Zawiadomienie  (855)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (854)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (852)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (850)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (845)
Metryczka NGO  (842)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (840)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (839)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (834)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (830)
Zawiadomienie  (829)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (823)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (819)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (818)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (817)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (814)
Uchwała nr VII/73/2017  (814)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (813)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (810)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (807)
Zawiadomienie  (806)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (805)
Uchwała nr VII/89/2016  (805)
Ogłoszenie o przetargu  (803)
Uchwała nr VII/36/2017  (803)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (799)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (798)
Zawiadomienie  (797)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (796)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (791)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (790)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (784)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (782)
04  (780)
Zawiadomienie  (779)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (779)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (779)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (776)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (773)
Zapytanie ofertowe 2018  (772)
Informacja  (771)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (768)
Uchwała nr VII/1/2016  (767)
Uchwała nr VII/11/2016  (766)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (760)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (758)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (755)
Uchwała nr VII/18/2016  (752)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (752)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (747)
Ogłoszenie o przetargu  (746)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (744)
Uchwała nr VII/1/2016  (743)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (739)
Nabór na stanowisko referenta  (737)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (736)
05  (735)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (732)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (731)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (730)
informacja o sposobie składania petycji   (727)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (716)
I kwartał 2017  (715)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (715)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (710)
Ogłoszenie o przetargu  (710)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (707)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (706)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (703)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (699)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (698)
inne  (697)
Ogłoszenie o przetargu  (695)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (695)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (695)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (692)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (692)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (689)
Ogłoszenie o przetargu  (686)
2017  (683)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (681)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (677)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (675)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (672)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (672)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (671)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (671)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (671)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (668)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (666)
Informacja o wydaniu decyzji.  (666)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (665)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (662)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (661)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (660)
OBWIESZCZENIE  (655)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (655)
08  (647)
Ogłoszenie o przetargu  (645)
Informacja Podsekretarza Stanu   (641)
DRUKI DO POBRANIA   (639)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (637)
Uchwała Nr VII/4/2017  (635)
02  (634)
07  (632)
2017r.  (630)
Uchwała nr VII/38/2017  (625)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (624)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (624)
Ogłoszenie o przetargu   (623)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (621)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (620)
06  (618)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (617)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (616)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (610)
I kwartał 2018  (606)
Ogłoszenie o przetargu  (606)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (604)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (602)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (596)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (595)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (594)
III kwartał 2017  (591)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (589)
II kwartał 2017  (586)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (585)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (584)
Uchwała Nr VII/3/2017  (584)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (583)
2018  (578)
Schemat procedury kontroli   (578)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (577)
Uchwała nr VII/7/2017  (575)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (571)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (569)
Interpelacje i wnioski Radnych  (565)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (558)
2018  (555)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (549)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (548)
OGŁOSZENIE  (544)
nabór na stanowisko - księgowy  (542)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (541)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (537)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (536)
IV kwartał 2017  (536)
nabór na stanowisko - służby BHP  (534)
Uchwała nr VII/20/2018  (534)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (524)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (523)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (522)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (520)
2015r.  (514)
Uchwała nr 7/28/2018  (513)
Zapytanie ofertowe  (512)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (512)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (511)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (511)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (510)
2018r.  (507)
Zapytanie ofertowe  (507)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (505)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (501)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (500)
2016r.  (498)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (493)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (491)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (490)
Ogłoszenie o przetargu  (489)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (489)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (489)
działalność lobbingowa   (481)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (480)
Nabór na stanowisko referenta  (477)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (475)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (473)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (472)
Uchwała Nr 7/15/2018   (471)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (470)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (468)
Ogłoszenie o przetargu  (466)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (465)
Uchwała nr 7/86/2018   (458)
Ogłoszenie o zamówieniu  (456)
Budżet  (454)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (446)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (444)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (441)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (440)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (440)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (438)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (438)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (437)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (437)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (437)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (435)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (432)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (432)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (430)
Sprawozdanie Finansowe  (427)
DOWODY REJESTRACYJNE   (422)
RAPORT O STANIE POWIATU  (422)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (422)
Ogłoszenie o przetargu  (418)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (415)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (415)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (410)
OBWIESZCZENIE  (409)
Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych. Część I - Adaptacja i modernizacja obiektów służących promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (rewitalizacja placu przy budynku FANTO). oraz Część II Wykonan  (407)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (407)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (403)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (401)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (397)
Ogłoszenia i komunikaty  (395)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (392)
ogłoszenie o przetargu   (391)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (390)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (390)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (389)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (388)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (382)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (381)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (375)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (374)
IV kwartał 2016  (371)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (371)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (366)
Bilans  (365)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (365)
Ogłoszenie o przetargu   (364)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (364)
inne  (364)
Uchwała Nr 7/3/2018  (363)
Ogłoszenie o zamówieniu  (361)
Uchwała Nr 7/3/2018  (360)
OBWIESZCZENIE  (360)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (360)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (358)
Uchwała Nr 7/9/2019  (355)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Bandrów w km 8+700-8+933 oraz w km 8+944-9+173 na długości 462 mb w m. Bandrów Narodowy”  (352)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (351)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (349)
2019  (347)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (343)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (340)
Informacja  (338)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (336)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (332)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (332)
Ogłoszenie o przetargu  (331)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (330)
IV kwartał 2018  (327)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (324)
Nabór do prac komisji konkursowej   (321)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (320)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (318)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (316)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (316)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (315)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (309)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (309)
III kwartał 2018  (309)
Uchwała Nr 7/16/2019  (307)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (303)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (293)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (290)
2019r.  (287)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (284)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (282)
2018  (282)
Ogłoszenie o przetargu  (281)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (280)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (279)
II kwartał 2018   (278)
2019  (278)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (276)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (274)
Ogłoszenie  (272)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (271)
Ogłoszenie  (271)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (262)
„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.  (262)
„Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kotłowni i pralni wraz z zaprojektowaniem łącznika do istniejącego budynku szpitala oraz zmianą   (259)
2019r.  (250)
Ogłoszenie  (250)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (247)
Zawiadomienie  (246)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (242)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (241)
2018r.  (241)
Ogłoszenie  (239)
2019  (239)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (232)
Zawiadomienie  (232)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (232)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
2017r.  (221)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (218)
01  (214)
2017  (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Uchwała Nr 7/67/2019   (208)
2018  (200)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (198)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (198)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (197)
Zarządzenia Starosty   (194)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (193)
2016  (190)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (184)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (183)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (180)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych.  (179)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (178)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (177)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (175)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (174)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450 – 8 + 010 w m. Łobozew Górny i Teleśnica”  (173)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (168)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (167)
OBWIESZCZENIE   (167)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (167)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (166)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (165)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (165)
Informacja o wydaniu decyzji  (164)
Ogłoszenie o zamówieniu  (160)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (III).   (160)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego 2020 cz. II   (159)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Uchwała Nr 7/86/2019  (158)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego w 2020 roku (Gmina Czarna, Gmina Lutowiska)   (149)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (147)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (146)
Ogłoszenie o przetargu  (145)
PRAWO JAZDY   (143)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica”  (139)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (133)
Deklaracja dostępności  (131)
Uchwała Nr 7/11/2020   (131)
2018  (130)
2020  (129)
Uchwała Nr 7/7/2019  (128)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (125)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (125)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (122)
zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   (122)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (122)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (121)
uchwała Nr 7/7/2019  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (117)
DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSK, SKP  (115)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (114)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (112)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (111)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (110)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (107)
Uchwała Nr 7/10/2020  (103)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym  (103)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (101)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (98)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II)  (96)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (95)
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r, na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury i turystki oraz kultury fizycznej i sportu   (94)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (89)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (84)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (84)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO ZA 2019 ROK  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.   (79)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II).   (76)
Uchwała Nr 7/16/2020  (76)
2020  (76)
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  (70)
2020r.  (67)
ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości  (63)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (IV).   (61)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Ba  (57)
Nabór na stanowisko księgowego  (53)
2020r.  (52)
Zawiadomienie  (49)
2019  (44)
dodatkowe informacje oraz pliki do pobrania   (42)
Zawiadomienie  (39)
Zawiadomienie  (38)
2019  (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Licencja pośrednictwo  (24)
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi  (20)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
2020  (9)
Aktualizacja danych - licencja pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (6)
Zmiana treści licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy  (5)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wydanie licencji pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO w sprawie projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków   (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)