Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (59161)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (49876)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (43141)
Ogłoszenia i komunikaty  (28518)
Ogłoszenia  (26262)
Aktualne  (20793)
Zamówienia publiczne  (11184)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (9496)
Przetargi  (8844)
Starostwo Powiatowe  (6355)
Oświadczenia majątkowe  (6103)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4918)
Informacje  (4842)
Organy władzy publicznej  (4422)
PRAWO LOKALNE  (4314)
Moja sprawa  (4242)
Kontakt  (3786)
Archiwalne  (3632)
Sprawy budownictwa  (3465)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (3364)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3192)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2935)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2903)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2811)
Zarząd Powiatu  (2700)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2618)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2604)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2550)
WYBORY 2018  (2548)
Starosta  (2521)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2520)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2502)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2468)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2413)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2371)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2350)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2329)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2284)
Rada Powiatu  (2205)
Archiwalne  (2198)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2160)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (2140)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2093)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2074)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2049)
Uchwały Rady Powiatu  (2030)
Nabór na stanowisko Referenta  (1939)
Starosta Bieszczadzki  (1923)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1910)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1888)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1842)
Ogłoszenie o przetargu  (1792)
Budżet  (1760)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1752)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1728)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1726)
Nabór na stanowisko referenta  (1697)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1694)
Wicestarosta  (1692)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1690)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1686)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1684)
Skarbnik  (1669)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1656)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1641)
Uchwały Zarządu  (1620)
Przetargi  (1619)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1619)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1618)
2016  (1618)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1618)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1618)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1617)
Aktualne  (1601)
Informacja o wynikach przetargów   (1591)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1589)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1556)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1553)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1548)
Sekretarz  (1548)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1523)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1514)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1514)
nabór na stanowisko referenta  (1512)
Ogłoszenie o przetargu  (1504)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1503)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1491)
STATUT POWIATU  (1488)
Informatyk  (1454)
Nabór na stanowisko Referenta  (1450)
Kluby sportowe  (1443)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1441)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1427)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1424)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1422)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1421)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1412)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1408)
Ogłoszenie o konkursie  (1405)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1386)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1383)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1366)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1354)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1354)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1349)
Petycje   (1347)
Nabór na stanowisko referenta   (1320)
Zawiadomienie  (1319)
Wydział Budżetu i Finansów  (1296)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1288)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1280)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1263)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1260)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1250)
Ogłoszenie o przetargu  (1234)
Ogłoszenie o przetargu  (1233)
Ogłoszenie o przetargu  (1233)
Ogłoszenie o przetargu  (1232)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1229)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1224)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1206)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1205)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1205)
Zawiadomienie  (1193)
Ogłoszenie o przetargu  (1192)
Zawiadomienie  (1191)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1189)
2016  (1187)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1187)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1186)
nabór na stanowisko referenta  (1182)
Ogłoszenie o przetargu  (1172)
I kwartał 2016  (1164)
Radca Prawny  (1163)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1161)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1156)
Uchwały Budżetowe  (1138)
Geolog Powiatowy  (1136)
II kwartał 2016  (1135)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1135)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1133)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1124)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1123)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Zawiadomienie  (1111)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1105)
Ogłoszenie  (1090)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1089)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1086)
Emisja obligacji   (1083)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1080)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1079)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1076)
Ogłoszenie o przetargu  (1074)
Ogłoszenie o przetargu  (1073)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1071)
inne  (1069)
Ogłoszenie o przetargu  (1063)
ZAWIADOMIENIE  (1061)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1061)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1058)
Informacja  (1029)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1028)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1026)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1019)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1017)
Nabór na stanowisko Referenta  (1008)
Ogłoszenie o przetargu  (999)
Ogłoszenie o przetargu  (999)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (994)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (983)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (980)
Ogłoszenie o przetargu  (978)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (972)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (964)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (960)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (956)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (951)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (951)
Informacja  (950)
archiwalne  (946)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (945)
Ogłoszenie o przetargu  (942)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (942)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (933)
Ogłoszenie o przetargu  (929)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (928)
Ogłoszenie o przetargu  (920)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (917)
Uchwała nr VII/17/2016  (917)
Ogłoszenie o przetargu  (917)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (915)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (913)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (909)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (908)
OGŁOSZENIE  (908)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (907)
Publicznie dostępne wykazy danych  (906)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (900)
Ogłoszenie o przetargu  (898)
Ogłoszenie o rokowaniach  (897)
Ogłoszenie o przetargu  (896)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (895)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (894)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (893)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (888)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (887)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (883)
Ogłoszenie o przetargu  (875)
Nabór na stanowisko Referenta  (874)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (872)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (865)
ogłoszenie o przetargu  (863)
Nabór na stanowisko referenta  (844)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (831)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (824)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (823)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (811)
Archiwalne  (807)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (799)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (799)
Ogłoszenie o przetargu  (798)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (795)
Sprawozdania budżetowe  (795)
Decyzja  (793)
Uchwała nr VII/9/2015   (790)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (790)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (789)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (786)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (783)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (782)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (781)
Uchwała nr VII/9/2015  (778)
III kwartał 2016  (770)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (769)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (766)
Nabór na stanowisko Kierownika  (765)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (765)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (759)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (757)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (755)
ZAWIADOMIENIE  (751)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (729)
Ogłoszenie o przetargu  (727)
2017  (726)
Nieodpłatna pomoc prawna   (726)
Ogłoszenie o przetargu  (726)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (726)
2016r.  (725)
Ogłoszenie o przetargu  (724)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (722)
Ogłoszenie o przetargu  (721)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (721)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (718)
Ogłoszenie o przetargu  (718)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (717)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (716)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (715)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (712)
Ogłoszenie o przetargu   (705)
wykaz fundacji   (704)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (703)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (698)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (697)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (696)
Ogłoszenie o przetargu  (690)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (689)
inne  (686)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (684)
Uchwała nr VII/89/2016  (683)
Ogłoszenie o przetargu  (681)
Zawiadomienie  (679)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (678)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (676)
Uchwała nr VII/73/2017  (674)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (673)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (661)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (659)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (659)
Ogłoszenie o przetargu  (658)
Uchwała nr VII/11/2016  (656)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (656)
Uchwała nr VII/36/2017  (656)
Zawiadomienie  (653)
Uchwała nr VII/18/2016  (648)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (648)
Metryczka NGO  (646)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (640)
Uchwała nr VII/1/2016  (639)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (638)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (637)
informacja o zgłoszonych petycjach   (636)
Zawiadomienie  (636)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (632)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (631)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (626)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (626)
Zawiadomienie  (624)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (619)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (619)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (616)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (612)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (609)
Informacja  (608)
Uchwała nr VII/1/2016  (608)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (607)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (599)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (599)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (596)
Zawiadomienie  (593)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (589)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (587)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (579)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (578)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (570)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (568)
Zapytanie ofertowe 2018  (565)
Praca  (562)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (555)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (549)
I kwartał 2017  (546)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (545)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (539)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (536)
2017  (535)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (532)
Ogłoszenie o przetargu  (532)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (530)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (527)
nabór na stanowisko - księgowy  (524)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (524)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (522)
informacja o sposobie składania petycji   (520)
OBWIESZCZENIE  (513)
nabór na stanowisko - służby BHP  (510)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (509)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (506)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (505)
Ogłoszenie o przetargu  (503)
inne  (500)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (499)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (498)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (495)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (494)
Informacja o wydaniu decyzji.  (494)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (492)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (491)
Ogłoszenie o przetargu  (490)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (488)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (487)
Komunikacja i Drogownictwo  (485)
Uchwała nr VII/38/2017  (484)
2017r.  (484)
Uchwała Nr VII/4/2017  (484)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (480)
Ogłoszenie o przetargu  (475)
Uchwała nr VII/7/2017  (473)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (469)
I kwartał 2018  (469)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (467)
Ogłoszenie o przetargu  (467)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (466)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (464)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (462)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (459)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (458)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (454)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (453)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (444)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (441)
Informacja Podsekretarza Stanu   (440)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (440)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (438)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (436)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (435)
Ogłoszenie o przetargu  (430)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (429)
II kwartał 2017  (429)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (426)
Uchwała Nr VII/3/2017  (420)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (417)
III kwartał 2017  (417)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (415)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (413)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (412)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (409)
2018  (407)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (393)
2018  (392)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (391)
Uchwała nr VII/20/2018  (387)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (384)
IV kwartał 2017  (380)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (379)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (379)
2015r.  (379)
Schemat procedury kontroli   (378)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (376)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (375)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (374)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (373)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (371)
Uchwała nr 7/28/2018  (369)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (367)
Ogłoszenie o zamówieniu  (367)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (366)
2018r.  (365)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (364)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (364)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (363)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (362)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (359)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (352)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (352)
Zapytanie ofertowe  (351)
OGŁOSZENIE  (345)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (342)
2016r.  (342)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (339)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (338)
Uchwała Nr 7/15/2018   (337)
Ogłoszenie o przetargu   (337)
Zapytanie ofertowe  (336)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (332)
Uchwała nr 7/86/2018   (329)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (328)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (323)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (320)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (320)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (316)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (313)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (311)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (308)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (303)
Ogłoszenie o przetargu  (298)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (297)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (296)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (286)
działalność lobbingowa   (280)
Ogłoszenie o zamówieniu  (280)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (269)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (265)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (265)
OBWIESZCZENIE  (264)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (263)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (262)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (259)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (259)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (257)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (256)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (253)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (250)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (249)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (249)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (248)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (245)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (245)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (244)
Interpelacje i wnioski Radnych  (243)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (241)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (240)
IV kwartał 2016  (240)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (238)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (238)
Uchwała Nr 7/3/2018  (237)
Uchwała Nr 7/3/2018  (235)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (230)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (229)
Ogłoszenie o przetargu  (229)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (228)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (228)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (225)
OBWIESZCZENIE  (224)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (222)
Budżet  (221)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (219)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (218)
Ogłoszenie  (218)
Uchwała Nr 7/9/2019  (213)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Ogłoszenie  (209)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (207)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (206)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (204)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (199)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (193)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (190)
Ogłoszenie  (189)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (188)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (188)
Sprawozdanie Finansowe  (186)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (182)
Nabór na stanowisko referenta  (180)
Ogłoszenie  (179)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (177)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (177)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (177)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (176)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (174)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (172)
ogłoszenie o przetargu   (172)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (172)
2019  (171)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (171)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (170)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (168)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (166)
Informacja  (166)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (162)
IV kwartał 2018  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Bilans  (157)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (153)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
III kwartał 2018  (148)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (140)
II kwartał 2018   (138)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (136)
Uchwała Nr 7/16/2019  (134)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (131)
Ogłoszenie o przetargu  (130)
inne  (130)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (126)
RAPORT O STANIE POWIATU  (123)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (121)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (118)
2019  (114)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (112)
2019 r.  (111)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (110)
2019r.  (108)
2018  (105)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (101)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (100)
Nabór na stanowisko referenta  (95)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Ogłoszenie o przetargu  (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
2019  (70)
2018r.  (68)
Ogłoszenie o zamówieniu  (65)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (65)
2017r.  (62)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (60)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (58)
2018  (56)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (54)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (54)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (54)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (51)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (51)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (50)
2016  (50)
2017  (48)
2018  (47)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (46)
Ogłoszenie o przetargu  (44)
Uchwała Nr 7/67/2019   (42)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (40)
Informacja o wydaniu decyzji  (37)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (25)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (22)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (22)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (19)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (18)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (18)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (17)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (9)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (8)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (6)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (6)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (5)
Ogłoszenie o przetargu   (4)
uchwała Nr 7/7/2019  (4)
Uchwała Nr 7/86/2019  (4)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
OBWIESZCZENIE   (3)
Uchwała Nr 7/7/2019  (3)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (3)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)