Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (26306)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (12619)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (10051)
Ogłoszenia i komunikaty  (9602)
Aktualne  (8089)
Zamówienia publiczne  (5121)
Ogłoszenia  (4882)
Przetargi  (4450)
Starostwo Powiatowe  (3168)
Informacje  (2729)
Oświadczenia majątkowe  (2629)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (2388)
Jednostki organizacyjne powiatu  (2375)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2273)
PRAWO LOKALNE  (2138)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2088)
Moja sprawa  (2051)
Organy władzy publicznej  (2004)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1786)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1735)
Kontakt  (1665)
Sprawy budownictwa  (1564)
Archiwalne  (1370)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1239)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1234)
Starosta  (1205)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1184)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1184)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1183)
Zarząd Powiatu  (1175)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1155)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1141)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1132)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1128)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1127)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1125)
Ogłoszenie o konkursie  (1105)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1100)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1083)
Ogłoszenie o przetargu  (1081)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1076)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1069)
Pozwolenia wodnoprawne  (1061)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1037)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1036)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1015)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1013)
Uchwały Rady Powiatu  (995)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (980)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (974)
Starosta Bieszczadzki  (971)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (962)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (951)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (911)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (911)
Wicestarosta  (909)
Rada Powiatu  (905)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (899)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (882)
2016  (870)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (862)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (857)
Budżet  (848)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (805)
Uchwały Zarządu  (799)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (798)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (794)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (789)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (789)
Archiwalne  (770)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (763)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (756)
Nabór na stanowisko Referenta  (756)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (755)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (747)
Informacja o wynikach przetargów   (746)
Sekretarz  (727)
Skarbnik  (723)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (690)
Ogłoszenie o przetargu  (686)
Ogłoszenie o przetargu  (682)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (675)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (674)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (668)
STATUT POWIATU  (665)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (660)
Infromatyk  (647)
Wydział Budżetu i Finansów  (646)
Nabór na stanowisko referenta  (645)
Ogłoszenie o przetargu  (642)
Ogłoszenie o przetargu  (637)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (632)
Ogłoszenie o przetargu  (630)
Nabór na stanowisko Referenta  (625)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (624)
Ogłoszenie o przetargu  (618)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (608)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (604)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (602)
Ogłoszenie o zamówieniu  (602)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (593)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (591)
Zawiadomienie  (585)
Geolog Powiatowy  (584)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (584)
inne  (582)
I kwartał 2016  (580)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (575)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (557)
Ogłoszenie o naborze partnera  (555)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (553)
2016  (553)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (547)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (546)
Zawiadomienie  (544)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (544)
Informacje nieudostępnione w BIP  (543)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (542)
Radca Prawny  (538)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (523)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (512)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (504)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (502)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (502)
Aktualne  (501)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (499)
Uchwały Budżetowe  (493)
II kwartał 2016  (492)
Przetargi  (488)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (483)
Zawiadomienie  (480)
Ogłoszenie  (471)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (470)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (469)
Ogłoszenie o przetargu  (460)
Uchwała nr VII/17/2016  (457)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (456)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (454)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (454)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (453)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (453)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (450)
Ogłoszenie o przetargu  (450)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (450)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (445)
Ogłoszenie o przetargu  (443)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (443)
Ogłoszenie o przetargu  (439)
Ogłoszenie o przetargu  (437)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (437)
Uchwała nr VII/9/2015  (433)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (425)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (421)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (420)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (413)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (411)
Ogłoszenie o przetargu  (410)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (405)
Uchwała nr VII/9/2015   (401)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (401)
Ogłoszenie o przetargu  (399)
Ogłoszenie o rokowaniach  (396)
nabór na stanowisko referenta  (396)
Ogłoszenie o przetargu  (388)
Emisja obligacji   (386)
ogłoszenie o przetargu  (386)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (385)
Ogłoszenie o przetargu  (385)
Informacja  (385)
Ogłoszenie o przetargu  (377)
ZAWIADOMIENIE  (370)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (368)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (368)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (362)
Informacja  (352)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (345)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (345)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (344)
archiwalne  (342)
Publicznie dostępne wykazy danych  (342)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (341)
Ogłoszenie o przetargu  (341)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (339)
nabór na stanowisko - służby BHP  (338)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (338)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (334)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (332)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (331)
2016r.  (329)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (327)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (327)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (324)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (323)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (323)
nabór na stanowisko - księgowy  (314)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (312)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (306)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (302)
Uchwała nr VII/89/2016  (295)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (294)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (294)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (291)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (291)
Ogłoszenie o przetargu  (290)
Ogłoszenie o przetargu  (275)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (271)
Archiwalne  (268)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (265)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (263)
III kwartał 2016  (257)
Uchwała nr VII/18/2016  (255)
Zawiadomienie  (252)
Kierownictwo SP ZOZ  (248)
Ogłoszenie o przetargu  (243)
Uchwała nr VII/11/2016  (241)
Rada Społeczna SP ZOZ  (240)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (236)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (235)
Struktura organizacyjna  (235)
Ogłoszenie o przetargu  (229)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (227)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (218)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (211)
Struktura własnościowa  (211)
Decyzja  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Ogłoszenie o zamówieniu  (205)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (205)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (205)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (201)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (199)
Przedmiot działalności i kompetencje  (196)
Nabór na stanowisko referenta   (196)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (196)
Ogłoszenie o przetargu  (191)
ZAWIADOMIENIE  (190)
Uchwała nr VII/36/2017  (187)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (186)
Uchwała nr VII/1/2016  (184)
Ogłoszenie o przetargu  (183)
Majątek SP ZOZ  (182)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (180)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (180)
inne  (176)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (175)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (174)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (174)
Uchwała nr VII/1/2016  (173)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (172)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (164)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (164)
wykaz fundacji   (163)
Ogłoszenie o przetargu  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (158)
2017  (157)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (148)
Sprawozdania finansowe  (142)
Zawiadomienie  (141)
Metryczka NGO  (141)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (140)
Zawiadomienie  (138)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (128)
Ogłoszenie o przetargu  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (119)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (117)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (116)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (115)
Kluby sportowe  (114)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (113)
2017  (111)
Ogłoszenie o przetargu  (108)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (104)
Petycje   (101)
Zawiadomienie  (97)
Uchwała nr VII/38/2017  (95)
Uchwała nr VII/7/2017  (95)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (85)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
2017r.  (78)
Ogłoszenie o przetargu  (78)
Zawiadomienie  (77)
OBWIESZCZENIE  (76)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (75)
Ogłoszenie o przetargu  (74)
Zawiadomienie  (71)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (70)
Ogłoszenie  (69)
Ogłoszenie o zamówieniu  (69)
Ogłoszenie o przetargu  (65)
Ogłoszenie  (63)
IV kwartał 2016  (59)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (58)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (57)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (51)
Ogłoszenie  (51)
informacja o zgłoszonych petycjach   (47)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (47)
Uchwała nr VII/73/2017  (44)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (44)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (43)
informacja o sposobie składania petycji   (42)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (42)
2015r.  (40)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (35)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
2016r.  (31)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (30)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (29)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (29)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (28)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (25)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (23)
I kwartał 2017  (23)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (20)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (20)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (19)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (17)
Informacja o wydaniu decyzji.  (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (9)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (1)