Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (13689)
Aktualne  (3963)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (3819)
Przetargi  (2857)
Zamówienia publiczne  (2815)
Ogłoszenia i komunikaty  (2370)
Starostwo Powiatowe  (1951)
Informacje  (1925)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1753)
Oświadczenia majątkowe  (1540)
Jednostki organizacyjne powiatu  (1469)
PRAWO LOKALNE  (1291)
Organy władzy publicznej  (1250)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1232)
Moja sprawa  (1225)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1199)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (1170)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1145)
Kontakt  (954)
Sprawy budownictwa  (953)
Ogłoszenie o zamówieniu   (787)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (765)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (757)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (726)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (717)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (716)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (714)
Archiwalne  (712)
Nieodpłatna pomoc prawna   (707)
Ogłoszenie o konkursie  (703)
Starosta  (701)
Zarząd Powiatu  (687)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (685)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (677)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (675)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (663)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (657)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (649)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (639)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (638)
Uchwały Rady Powiatu  (624)
Ogłoszenie o przetargu  (624)
Starosta Bieszczadzki  (618)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (603)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (602)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (596)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (592)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (586)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (580)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (574)
Wicestarosta  (571)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (555)
Budżet  (548)
Rada Powiatu  (532)
Pozwolenia wodnoprawne  (530)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (519)
Uchwały Zarządu  (512)
Informacja o wynikach przetargów   (509)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (503)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (503)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (503)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (497)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (484)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (482)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (469)
Sekretarz  (463)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (459)
Skarbnik  (457)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (454)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (452)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (436)
Ogłoszenia  (429)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (417)
STATUT POWIATU  (409)
Wydział Budżetu i Finansów  (408)
Infromatyk  (408)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (398)
Ogłoszenie o przetargu  (396)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (394)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (381)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (363)
Ogłoszenie o przetargu  (361)
Ogłoszenie o przetargu  (360)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (360)
Ogłoszenie o przetargu  (346)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (345)
Ogłoszenie o przetargu  (343)
Geolog Powiatowy  (342)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (339)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (336)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (331)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (330)
Ogłoszenie o przetargu  (329)
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych  (321)
Radca Prawny  (320)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (316)
Ogłoszenie o naborze partnera  (316)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (315)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (311)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (307)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (304)
Informacje nieudostępnione w BIP  (303)
Archiwalne  (299)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (293)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (292)
Zawiadomienie  (290)
Ogłoszenie o zamówieniu  (287)
Zawiadomienie  (286)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (286)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (282)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (281)
inne  (271)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (267)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (263)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2016  (263)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.1.2016  (261)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (258)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (258)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.45.2015  (258)
Uchwały Budżetowe  (251)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (245)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (243)
I kwartał 2016  (242)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (242)
Sprawozdania finansowe 2016  (240)
Uchwała nr VII/17/2016  (240)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (238)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (237)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (232)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.2.2016  (227)
Uchwała nr VII/9/2015  (225)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (225)
Uchwała nr VII/9/2015   (220)
Zawiadomienie  (214)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
archiwalne   (209)
nabór na stanowisko - służby BHP  (207)
Ogłoszenie  (206)
Przetargi  (206)
Aktualne  (203)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (202)
Ogłoszenie o przetargu  (199)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (197)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (193)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (190)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2016  (189)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (188)
nabór na stanowisko - księgowy  (186)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (186)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (185)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (180)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (177)
II kwartał 2016  (175)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (175)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (175)
Ogłoszenie o przetargu  (174)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (170)
Ogłoszenie o przetargu  (166)
Ogłoszenie o przetargu  (166)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (165)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (158)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (157)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (157)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (156)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (154)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2016  (148)
archiwalne  (147)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (146)
2016r.  (146)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (145)
ZAWIADOMIENIE  (144)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (143)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (141)
Ogłoszenie o przetargu  (140)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (139)
Ogłoszenie o przetargu  (136)
Ogłoszenie o przetargu  (134)
Informacja  (133)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (133)
Informacja  (133)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2016  (132)
Ogłoszenie o przetargu  (132)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (131)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (130)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (124)
Ogłoszenie o rokowaniach  (120)
ogłoszenie o przetargu  (119)
Ogłoszenie o przetargu  (117)
Ogłoszenie o przetargu  (117)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (115)
Publicznie dostępne wykazy danych  (114)
Ogłoszenie o zamówieniu  (114)
XXX  (114)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (113)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (111)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.12.20162  (111)
Uchwała nr VII/89/2016  (110)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (104)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (103)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (99)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.13.2016   (98)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (97)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (96)
Uchwała nr VII/11/2016  (92)
Archiwalne  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Uchwała nr VII/18/2016  (88)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (81)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.15.2016   (80)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (79)
III kwartał 2016  (79)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (71)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (70)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (66)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (64)
Kierownictwo SP ZOZ  (48)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (46)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (45)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (45)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (45)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (44)
Struktura własnościowa  (43)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (42)
Przedmiot działalności i kompetencje  (41)
Struktura organizacyjna  (40)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (38)
Majątek SP ZOZ  (38)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (34)
Rada Społeczna SP ZOZ  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (29)
Uchwała nr VII/1/2016  (21)
Uchwała nr VII/36/2017  (20)
Ogłoszenie  (19)
Uchwała nr VII/1/2016  (18)
wykaz fundacji   (17)
Metryczka NGO  (17)
Kluby sportowe  (15)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie  (1)