Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (77117)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (66628)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (59295)
Ogłoszenia i komunikaty  (37144)
Ogłoszenia  (35616)
Aktualne  (27087)
Zamówienia publiczne  (15091)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (13258)
Przetargi  (11186)
Starostwo Powiatowe  (8383)
Oświadczenia majątkowe  (8184)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (6644)
Jednostki organizacyjne powiatu  (6326)
Informacje  (6058)
Moja sprawa  (5947)
PRAWO LOKALNE  (5914)
Organy władzy publicznej  (5648)
Kontakt  (5167)
Archiwalne  (5000)
Aktualne  (4961)
Sprawy budownictwa  (4648)
Emisja obligacji   (4240)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (4204)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (4139)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (3987)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (3829)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (3768)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (3732)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (3688)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (3533)
Zarząd Powiatu  (3414)
WYBORY 2018  (3393)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2020 r.  (3322)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (3296)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (3227)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (3165)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (3162)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (3131)
Starosta  (3111)
Archiwalne  (3026)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2975)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2963)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (2919)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2881)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule – zaprojektuj – wybuduj – wyposaż, polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (2864)
Rada Powiatu  (2861)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2849)
Uchwały Rady Powiatu  (2838)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2719)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (2716)
Starosta Bieszczadzki  (2485)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2484)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (2475)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2441)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (2408)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2395)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (2362)
Nieodpłatna pomoc prawna   (2359)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (2335)
Przetargi  (2327)
Budżet  (2325)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (2288)
Skarbnik  (2282)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (2282)
Nabór na stanowisko Referenta  (2244)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (2239)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (2196)
Uchwały Zarządu  (2195)
Wicestarosta  (2192)
Ogłoszenie o przetargu  (2169)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (2165)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (2121)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (2102)
STATUT POWIATU  (2099)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (2099)
Petycje   (2092)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (2092)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (2090)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (2083)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (2080)
Sekretarz  (2064)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (2051)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (2045)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (2044)
Nabór na stanowisko referenta  (2042)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1984)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1961)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1958)
2016  (1956)
Informacja o wynikach przetargów   (1949)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (1935)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1926)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1925)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1920)
Informatyk  (1916)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1886)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1871)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1862)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1858)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1856)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1853)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1851)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1849)
Ogłoszenie o przetargu  (1847)
nabór na stanowisko referenta  (1833)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1810)
Kluby sportowe  (1809)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1796)
Nabór na stanowisko Referenta  (1772)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1766)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1758)
Wydział Budżetu i Finansów  (1749)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1715)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1715)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1712)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1711)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1709)
Nabór na stanowisko referenta   (1703)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1688)
Zawiadomienie  (1665)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1656)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1651)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1627)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1609)
Radca Prawny  (1601)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1575)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1574)
Ogłoszenie o przetargu  (1568)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (1563)
Geolog Powiatowy  (1558)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1554)
Zawiadomienie  (1524)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1524)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1522)
Ogłoszenie o przetargu  (1514)
2016  (1512)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1505)
Ogłoszenie o przetargu  (1502)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1499)
Ogłoszenie o przetargu  (1498)
Zawiadomienie  (1497)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1497)
Ogłoszenie o konkursie  (1495)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1495)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1489)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1488)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1481)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1478)
Uchwały Budżetowe  (1476)
nabór na stanowisko referenta  (1475)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1472)
ZAWIADOMIENIE  (1471)
Ogłoszenie o przetargu  (1470)
Ogłoszenie o przetargu  (1468)
I kwartał 2016  (1460)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1453)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1449)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1445)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (1440)
Praca  (1437)
II kwartał 2016  (1436)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1420)
„Kompleksowa realizacja inwestycji w formule - zaprojektuj-wybuduj - polegającej na budowie budynku pawilonu szpitalnego wraz z łącznikiem przy SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”  (1413)
Zawiadomienie  (1410)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (1402)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1402)
inne  (1392)
Ogłoszenie o przetargu  (1387)
Ogłoszenie  (1381)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1377)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1366)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1364)
Informacja  (1363)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1361)
OGŁOSZENIE  (1355)
Ogłoszenie o przetargu  (1352)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (1348)
Ogłoszenie o przetargu  (1346)
Nabór na stanowisko Referenta  (1345)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (1343)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (1343)
Ogłoszenie o przetargu  (1342)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (1322)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (1321)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (1308)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (1305)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (1301)
archiwalne  (1297)
Ogłoszenie o przetargu  (1297)
Publicznie dostępne wykazy danych  (1294)
Ogłoszenie o przetargu  (1287)
Sprawozdania budżetowe  (1283)
Ogłoszenie o przetargu  (1275)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1275)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (1274)
Informacja  (1269)
Nabór na stanowisko referenta  (1259)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ ORAZ ZGŁOSZENIA  (1259)
Ogłoszenie o przetargu   (1255)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (1251)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (1245)
Decyzja  (1241)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (1231)
Ogłoszenie o przetargu  (1229)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1223)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1219)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (1207)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (1207)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (1206)
Nabór na stanowisko Referenta  (1204)
Komunikacja i Drogownictwo  (1204)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (1204)
Ogłoszenie o przetargu  (1200)
Ogłoszenie o przetargu  (1199)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (1197)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1197)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1193)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (1193)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1192)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (1191)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (1191)
Ogłoszenie o przetargu  (1181)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (1181)
Nabór na stanowisko Kierownika  (1180)
Ogłoszenie o rokowaniach  (1180)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1178)
Ogłoszenie o przetargu  (1177)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (1175)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (1173)
Archiwalne  (1172)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (1164)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (1156)
Uchwała nr VII/17/2016  (1152)
Ogłoszenie o przetargu  (1151)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (1137)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (1135)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (1132)
ogłoszenie o przetargu  (1123)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (1123)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (1114)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (1108)
Ogłoszenie o przetargu  (1093)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (1091)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (1086)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (1083)
wykaz fundacji   (1072)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1070)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1068)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1068)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1063)
DRUKI DO POBRANIA   (1060)
III kwartał 2016  (1058)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (1055)
2017  (1041)
Ogłoszenie o przetargu  (1028)
03  (1028)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (1025)
ZAWIADOMIENIE  (1023)
Ogłoszenie o przetargu  (1015)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (1014)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1010)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i turystyki   (1009)
informacja o zgłoszonych petycjach   (1009)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (1005)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (1003)
Ogłoszenie o przetargu  (997)
inne  (994)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (990)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (987)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (984)
Uchwała nr VII/9/2015   (983)
Ogłoszenie o przetargu  (982)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (982)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu   (981)
Ogłoszenie o przetargu  (980)
Ogłoszenie o przetargu  (979)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (979)
Ogłoszenie o przetargu  (972)
2016r.  (968)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (967)
Zawiadomienie  (964)
Metryczka NGO  (962)
Uchwała nr VII/9/2015  (960)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (957)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (954)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (947)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (944)
Zawiadomienie  (943)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (941)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (940)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (940)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (939)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (939)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (938)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (936)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (926)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (925)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (924)
Zawiadomienie  (924)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (916)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (915)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (915)
Zawiadomienie  (913)
Uchwała nr VII/73/2017  (912)
Ogłoszenie o przetargu  (911)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (911)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (909)
Informacja  (903)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (902)
04  (902)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (900)
Nabór na stanowisko referenta  (900)
Uchwała nr VII/36/2017  (899)
Zapytanie ofertowe 2018  (897)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (893)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (892)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (892)
Uchwała nr VII/89/2016  (891)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (888)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (888)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (886)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (885)
Zawiadomienie  (884)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (882)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (879)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (874)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (872)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (865)
Uchwała nr VII/11/2016  (861)
Ogłoszenie o przetargu  (861)
05  (857)
Uchwała nr VII/1/2016  (857)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (856)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (855)
Uchwała nr VII/18/2016  (854)
I kwartał 2017  (853)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (853)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (847)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (844)
Uchwała nr VII/1/2016  (843)
Ogłoszenie o przetargu  (842)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (841)
informacja o sposobie składania petycji   (838)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (835)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (835)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (834)
Ogłoszenie o przetargu  (834)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (834)
inne  (828)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (822)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (821)
Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – termomodernizacja budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (820)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (818)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (817)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (815)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (813)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (813)
Informacja o wydaniu decyzji.  (807)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (803)
Ogłoszenie o przetargu  (803)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (801)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (794)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (791)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (789)
Interpelacje i wnioski Radnych  (789)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (789)
2017  (788)
08  (786)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (783)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (782)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (780)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (779)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (777)
OBWIESZCZENIE  (776)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (772)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (769)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (768)
Informacja Podsekretarza Stanu   (764)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (763)
02  (757)
Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych. Część I - Adaptacja i modernizacja obiektów służących promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (rewitalizacja placu przy budynku FANTO). oraz Część II Wykonan  (757)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (755)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (752)
07  (752)
Uchwała Nr VII/4/2017  (752)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert   (752)
Ogłoszenie o przetargu   (751)
RAPORT O STANIE POWIATU  (750)
Ogłoszenie o przetargu  (749)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (749)
2017r.  (747)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (747)
06  (746)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (744)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (736)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (733)
DOWODY REJESTRACYJNE   (732)
I kwartał 2018  (732)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (730)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (729)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (729)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (728)
III kwartał 2017  (721)
2018  (721)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (716)
II kwartał 2017  (715)
Ogłoszenie o przetargu  (715)
Uchwała nr VII/38/2017  (713)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (710)
Schemat procedury kontroli   (703)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (700)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (694)
2018  (694)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (687)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (684)
Uchwała Nr VII/3/2017  (684)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (682)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (682)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (681)
OGŁOSZENIE  (674)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (673)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (670)
Uchwała nr VII/7/2017  (669)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (668)
IV kwartał 2017  (666)
Nabór na stanowisko głównego księgowego  (660)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (654)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (652)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (647)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert   (642)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (642)
Uchwała nr VII/20/2018  (641)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (641)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (635)
Nabór na stanowisko referenta  (634)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (631)
Zapytanie ofertowe  (630)
2018r.  (628)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (627)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (625)
Ogłoszenia i komunikaty  (623)
Uchwała nr 7/28/2018  (618)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (616)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (616)
Ogłoszenie o przetargu  (612)
Zapytanie ofertowe  (611)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (606)
2015r.  (606)
działalność lobbingowa   (603)
Ogłoszenie o przetargu  (602)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (599)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (598)
Budżet  (594)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (593)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (592)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (590)
Ogłoszenie o przetargu  (584)
2016r.  (582)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (580)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (579)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (574)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (573)
Sprawozdanie Finansowe  (568)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (566)
Uchwała Nr 7/15/2018   (566)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (561)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (556)
Uchwała nr 7/86/2018   (555)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (555)
nabór na stanowisko - księgowy  (553)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (550)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (550)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (547)
nabór na stanowisko - służby BHP  (545)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (545)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (542)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (541)
Bilans  (537)
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych – modernizacja oświetlenia w budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych” Część. I. Modernizacja oświetlenia w części A, B, C budynku SP ZOZ U  (537)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (532)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (528)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (527)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (527)
OBWIESZCZENIE  (526)
Ogłoszenie o przetargu   (525)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (524)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (523)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (519)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (519)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (517)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (515)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Bandrów w km 8+700-8+933 oraz w km 8+944-9+173 na długości 462 mb w m. Bandrów Narodowy”  (515)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (515)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (514)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (511)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (508)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (505)
Ogłoszenie o zamówieniu  (505)
ogłoszenie o przetargu   (502)
inne  (497)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (489)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (488)
IV kwartał 2018  (488)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2021 r.  (487)
IV kwartał 2016  (487)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (485)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (485)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (484)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (483)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (480)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (480)
OBWIESZCZENIE  (475)
nabór na stanowisko KSIĘGOWY  (475)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (474)
Nabór do prac komisji konkursowej   (473)
Ogłoszenie o przetargu  (468)
Uchwała Nr 7/9/2019  (468)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (468)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (467)
Zawiadomienie  (463)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (461)
Uchwała Nr 7/3/2018  (461)
Uchwała Nr 7/3/2018  (458)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (456)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (453)
„Modernizacja pomieszczeń budynku szpitala SP ZOZ Ustrzyki Dolne- remont pomieszczeń na potrzeby Zakładu opiekuńczo-leczniczego”  (451)
Zawiadomienie  (448)
2019  (447)
Informacja  (440)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (439)
„Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadania pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku kotłowni i pralni wraz z zaprojektowaniem łącznika do istniejącego budynku szpitala oraz zmianą   (438)
III kwartał 2018  (438)
2018  (425)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (424)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (424)
Ogłoszenie o przetargu  (421)
„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.  (421)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (421)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (420)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (417)
Ogłoszenie o zamówieniu  (410)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (409)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (404)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (401)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (399)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (398)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (397)
2019  (396)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (396)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (394)
Uchwała Nr 7/16/2019  (393)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (393)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (392)
2019r.  (389)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (388)
II kwartał 2018   (381)
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Roboty budowlane przy obiektach dawnej rafinerii nafty FANTO w Ustrzykach Dolnych.  (375)
2019r.  (374)
Nabór na stanowisko głównego księgowego   (374)
01  (374)
OGŁOSZENIE w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  (368)
Oświadczenia majątkowe za 2019r.  (365)
Zarządzenia Starosty   (364)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (361)
2019  (355)
Zarządzenie Starosty Bieszczadzkiego w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych  (350)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (347)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2296 R Ustjanowa – Daszówka - Czarna w km 5+450 – 8 + 010 w m. Łobozew Górny i Teleśnica”  (342)
„Usuwania pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1–2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego dla tych usuniętych pojazdów  (332)
2018r.  (330)
2017  (327)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (326)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego 2020 cz. II   (324)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (322)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do najmu w trybie przetargowym  (320)
Uchwała Nr 7/67/2019   (320)
Ogłoszenie  (315)
Ogłoszenie  (315)
2017r.  (313)
PRAWO JAZDY   (312)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (307)
ogłoszenie o przetargu na najem nieruchomości  (307)
2018  (304)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.   (297)
Ogłoszenie  (296)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (292)
Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych”  (292)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (291)
2016  (291)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (289)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Ustrzyki Dolne - Równia - Hoszów w km 1+065 - -4+888 w miejscowości Równia” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Ja  (287)
Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac  (287)
Ogłoszenie  (286)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (286)
Informacja o wydaniu decyzji  (284)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica”  (279)
OBWIESZCZENIE   (277)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (276)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (III).   (276)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (275)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (273)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (272)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (272)
Uchwała Nr 7/86/2019  (272)
Koordynator do spraw dostępności   (267)
DLA PRZEWOŹNIKÓW, OSK, SKP  (266)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (265)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (264)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego w 2020 roku (Gmina Czarna, Gmina Lutowiska)   (264)
Ogłoszenie o przetargu  (260)
Informacja z otwarcia ofert - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (258)
zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych   (257)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (253)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (250)
Nabór na stanowisko księgowego   (249)
Nabór na stanowisko księgowego  (246)
Deklaracja dostępności  (246)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (245)
Nabór na stanowisko księgowego   (245)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony pn.„Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)” - pytania i odpowiedzi  (245)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (242)
2020  (238)
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALI  (237)
Informacja o wyborze oferty na - p.n. „Prace remontowo – modernizacyjne - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych (wymiana sieci cieplnych)”  (234)
Uchwała Nr 7/7/2019  (232)
Uchwała Nr 7/11/2020   (230)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (223)
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020r, na terenie Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie kultury i turystki oraz kultury fizycznej i sportu   (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  (220)
„Pełnienie funkcji koordynatora biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II)  (220)
Ogłoszenie o zamówieniu  (216)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza drugi przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”   (216)
uchwała Nr 7/7/2019  (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO ZA 2019 ROK  (207)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (207)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (205)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (205)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - wprowadza zmiany w załączniku Nr 6 – projekt umowy  (204)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (203)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (202)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020  (201)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2020 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (200)
2020  (200)
Uchwała Nr 7/10/2020  (198)
„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach projektu pod nazwą: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”.   (198)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (197)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (II).   (196)
Zawiadomienie  (193)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (IV).   (191)
Nabór na stanowisko urzędnicze - referent   (190)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2020 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (187)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 - pytania i odpowiedzi  (187)
2019  (187)
Informacja z otwarcia ofert - DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020   (187)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach” - poprawa informacji dot. Zadanie Nr 3/2020 – art. wędliniarskie  (183)
Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.02.2020 r. – Przetarg nieograniczony na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (183)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (183)
”Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań: 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2284 R Rajskie- Zatwarnica w km 0+011-0+264 na długości 253 mb w m. Zatwarnica” 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2300 R Jasień - Jałowe - Ba  (183)
Zawiadomienie  (180)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (179)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO w sprawie projektów operatów opisowo – kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków   (178)
2020r.  (175)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (175)
Informacja o wyniku postępowania – Dotyczy:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (172)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie:“Dostawa artykułów żywnościowych dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach – artykuły mięsne”  (172)
Uchwała Nr 7/16/2020  (170)
2020r.  (168)
Nabór na stanowisko urzędnicze - specjalista ds. płac  (164)
2018  (161)
Zawiadomienie  (161)
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu działek ewidencyjnych przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
dodatkowe informacje oraz pliki do pobrania   (155)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA   (150)
inne  (146)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (145)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (143)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (136)
Bankowa obsługa budżetu Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi podległymi Powiatowi Bieszczadzkiemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2024.  (132)
uchwała Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej   (130)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"  (124)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (116)
2020  (109)
Ogłoszenie o zamówieniu  (106)
Uchwała Nr 7/68/2020  (98)
projekty uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognozy Finansowej   (95)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej  (90)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (84)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego   (82)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
projekty na 2021   (81)
Ogłoszenie Informacyjne - Projekt „Lepsze Jutro” w DPS w Moczarach  (73)
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym  (72)
OBWIESZCZENIE  (67)
2019  (65)
Licencja pośrednictwo  (62)
Ogłoszenie o zamówieniu  (58)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (57)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (54)
WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE: Programu współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”  (52)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - pytania i odpowiedzi  (51)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021   (49)
„Pracownik biura marki w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka” (V)  (47)
Plan zamówień publicznych  (45)
Informacja z otwarcia ofert - Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (43)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - na zadanie: "DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021".  (43)
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w roku 2021 w ilości szacunkowej 170 000 litrów dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”  (41)
Informacja z otwarcia ofert - na zadanie: "DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021".  (41)
Wydanie licencji pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (40)
uchwała Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Bieszczadzkiego projektu uchwały budżetowej Powiatu Bieszczadzkiego na 2021 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032.  (37)
Zmiana treści licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy  (36)
Ogłoszenie o przetargu  (36)
Plan postępowania do udzielenia zamówienia publicznego w 2021 roku dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (35)
Aktualizacja danych - licencja pośrednictwa przy przewozie rzeczy  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
uchwała nr 7/13/2020 WPF  (31)
uchwała nr 7/13/2020   (31)
uchwała nr 7/97/2020  (28)
Uchwała Nr 7/25/2021  (27)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2021 r  (26)
Uchwała Nr 7/26/2021  (25)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (24)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (23)
INFORMACJA STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (19)
Cyberbezpieczeństwo  (16)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (13)
Informacja o utworzeniu baz danych  (12)
Informacja o wydaniu decyzji  (12)
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI  (12)
Informacja o utworzeniu baz danych  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
Wykaz nieruchomości Powiatu Bieszczadzkiego  (9)
Informacja o utworzeniu baz danych  (9)
BIP archiwalny  (9)
Informacja o utworzeniu baz danych  (8)
E-BUDOWNICTWO  (5)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)