Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (23319)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (10395)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (7765)
Ogłoszenia i komunikaty  (7524)
Aktualne  (7220)
Zamówienia publiczne  (4747)
Przetargi  (4119)
Ogłoszenia  (3258)
Starostwo Powiatowe  (2926)
Informacje  (2578)
Oświadczenia majątkowe  (2440)
Jednostki organizacyjne powiatu  (2185)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2004)
PRAWO LOKALNE  (1984)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1975)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (1902)
Moja sprawa  (1890)
Organy władzy publicznej  (1862)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1728)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1621)
Kontakt  (1537)
Sprawy budownictwa  (1407)
Archiwalne  (1180)
Starosta  (1119)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1116)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1093)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1080)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1076)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1074)
Zarząd Powiatu  (1071)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1067)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1066)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1058)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1053)
Ogłoszenie o konkursie  (1033)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1028)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1016)
Ogłoszenie o przetargu  (1009)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1007)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (997)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (985)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (968)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (933)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (932)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (929)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (917)
Uchwały Rady Powiatu  (916)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (900)
Pozwolenia wodnoprawne  (900)
Starosta Bieszczadzki  (898)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (894)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (868)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (862)
Wicestarosta  (850)
Rada Powiatu  (841)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (832)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (826)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (816)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (800)
Budżet  (788)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (787)
2016  (786)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (753)
Uchwały Zarządu  (746)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (736)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (729)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (729)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (726)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (723)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (718)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (707)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (697)
Informacja o wynikach przetargów   (685)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (672)
Skarbnik  (672)
Sekretarz  (668)
Archiwalne  (643)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (637)
Ogłoszenie o przetargu  (636)
Nabór na stanowisko Referenta  (629)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (627)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (626)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (611)
Ogłoszenie o przetargu  (604)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (603)
STATUT POWIATU  (602)
Wydział Budżetu i Finansów  (598)
Infromatyk  (592)
Ogłoszenie o przetargu  (583)
Ogłoszenie o przetargu  (579)
Nabór na stanowisko Referenta  (573)
Ogłoszenie o przetargu  (570)
Nabór na stanowisko referenta  (570)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (559)
Ogłoszenie o przetargu  (557)
Ogłoszenie o zamówieniu  (549)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (547)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (542)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (541)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (534)
Geolog Powiatowy  (533)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (533)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (532)
inne  (520)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (511)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (510)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (507)
Informacje nieudostępnione w BIP  (504)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (503)
Ogłoszenie o naborze partnera  (502)
Zawiadomienie  (502)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (498)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (496)
Radca Prawny  (493)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (491)
Zawiadomienie  (480)
2016  (475)
I kwartał 2016  (466)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (462)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (459)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (453)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (439)
Aktualne  (437)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (436)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (434)
Uchwały Budżetowe  (433)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (428)
Ogłoszenie o przetargu  (423)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (420)
Zawiadomienie  (420)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (419)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (418)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (416)
Ogłoszenie  (415)
Ogłoszenie o przetargu  (414)
Przetargi  (414)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (400)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (399)
Ogłoszenie o przetargu  (398)
Uchwała nr VII/17/2016  (397)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (396)
Ogłoszenie o przetargu  (393)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (393)
Ogłoszenie o przetargu  (391)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (388)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (386)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (382)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (381)
II kwartał 2016  (379)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (370)
Ogłoszenie o przetargu  (368)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (367)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (366)
Uchwała nr VII/9/2015   (365)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (365)
Uchwała nr VII/9/2015  (361)
Ogłoszenie o rokowaniach  (360)
Ogłoszenie o przetargu  (360)
Informacja  (351)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (346)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (344)
Ogłoszenie o przetargu  (342)
Ogłoszenie o przetargu  (341)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (338)
Ogłoszenie o przetargu  (336)
ogłoszenie o przetargu  (334)
ZAWIADOMIENIE  (327)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (321)
Emisja obligacji   (319)
Informacja  (317)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (309)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (307)
nabór na stanowisko - służby BHP  (306)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (303)
Ogłoszenie o przetargu  (303)
Publicznie dostępne wykazy danych  (302)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (297)
archiwalne  (297)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (295)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (295)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (293)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (293)
2016r.  (293)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (287)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (283)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (279)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (279)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (276)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (275)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (272)
nabór na stanowisko - księgowy  (270)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (269)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (263)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (260)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (259)
Uchwała nr VII/89/2016  (254)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (253)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (248)
Ogłoszenie o przetargu  (247)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (239)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (239)
Archiwalne  (236)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (230)
Ogłoszenie o przetargu  (228)
III kwartał 2016  (224)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (220)
Uchwała nr VII/11/2016  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Uchwała nr VII/18/2016  (208)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (202)
Ogłoszenie o przetargu  (201)
Rada Społeczna SP ZOZ  (199)
Kierownictwo SP ZOZ  (196)
Ogłoszenie o przetargu  (196)
Struktura organizacyjna  (195)
Ogłoszenie o zamówieniu  (190)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (186)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (185)
Struktura własnościowa  (180)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (179)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (175)
Decyzja  (175)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (175)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (174)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (171)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (170)
Zawiadomienie  (170)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (168)
Przedmiot działalności i kompetencje  (164)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Ogłoszenie o przetargu  (157)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (157)
Uchwała nr VII/36/2017  (154)
Majątek SP ZOZ  (152)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (151)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (150)
Uchwała nr VII/1/2016  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (149)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (145)
Uchwała nr VII/1/2016  (144)
Ogłoszenie o przetargu  (143)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (140)
wykaz fundacji   (135)
nabór na stanowisko referenta  (133)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (125)
ZAWIADOMIENIE  (124)
Ogłoszenie o przetargu  (123)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (118)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (112)
2017  (109)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (104)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (104)
Sprawozdania finansowe  (103)
Zawiadomienie  (102)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (101)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (99)
Metryczka NGO  (98)
Zawiadomienie  (95)
inne  (93)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (91)
Kluby sportowe  (91)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (90)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (88)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (84)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (84)
2017  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Uchwała nr VII/38/2017  (64)
Ogłoszenie  (63)
Uchwała nr VII/7/2017  (59)
Ogłoszenie o zamówieniu  (52)
2017r.  (47)
Ogłoszenie  (46)
OBWIESZCZENIE  (44)
Ogłoszenie  (43)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (36)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (31)
Petycje   (30)
Ogłoszenie o przetargu  (29)
Zawiadomienie  (27)
Ogłoszenie o przetargu  (25)
IV kwartał 2016  (25)
Zawiadomienie  (21)
Ogłoszenie o przetargu  (20)
Ogłoszenie o przetargu  (20)
Zawiadomienie  (19)
Uchwała nr VII/73/2017  (16)
informacja o zgłoszonych petycjach   (14)
informacja o sposobie składania petycji   (13)
2015r.  (12)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (12)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (10)
BIP archiwalny  (9)
2016r.  (6)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (4)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (4)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)