Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (33346)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (18367)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (16090)
Ogłoszenia i komunikaty  (13818)
Aktualne  (10463)
Ogłoszenia  (8606)
Zamówienia publiczne  (6518)
Przetargi  (5497)
Starostwo Powiatowe  (3897)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (3765)
Oświadczenia majątkowe  (3305)
Informacje  (3185)
Jednostki organizacyjne powiatu  (2927)
Moja sprawa  (2651)
PRAWO LOKALNE  (2629)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2550)
Organy władzy publicznej  (2526)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2199)
Kontakt  (2193)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2069)
Sprawy budownictwa  (2003)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1932)
Archiwalne  (1858)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1626)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1526)
Zarząd Powiatu  (1519)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1505)
Starosta  (1501)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1493)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1477)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1466)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1451)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1440)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1410)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1347)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1337)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1291)
Ogłoszenie o przetargu  (1270)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1258)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1245)
Archiwalne  (1237)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1228)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1209)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1205)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1202)
Starosta Bieszczadzki  (1198)
Ogłoszenie o konkursie  (1191)
Uchwały Rady Powiatu  (1189)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1175)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1171)
Rada Powiatu  (1169)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1135)
Wicestarosta  (1128)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1125)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1117)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1083)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1069)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1061)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1057)
Budżet  (1041)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1031)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1027)
2016  (1016)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1010)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (994)
Uchwały Zarządu  (991)
Nabór na stanowisko Referenta  (987)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (973)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (966)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (959)
Sekretarz  (958)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (949)
Skarbnik  (943)
Informacja o wynikach przetargów   (931)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (930)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (916)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (908)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (902)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (886)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (884)
Nabór na stanowisko referenta  (873)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (862)
Infromatyk  (859)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (851)
STATUT POWIATU  (844)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (842)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (840)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (838)
Ogłoszenie o przetargu  (835)
Ogłoszenie o przetargu  (835)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (825)
Nabór na stanowisko Referenta  (816)
Ogłoszenie o przetargu  (816)
Ogłoszenie o przetargu  (806)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (803)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (801)
Ogłoszenie o przetargu  (793)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (789)
Wydział Budżetu i Finansów  (788)
Ogłoszenie o zamówieniu  (776)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (771)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (760)
Zawiadomienie  (758)
Ogłoszenie o przetargu  (755)
Aktualne  (753)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (747)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (746)
Zawiadomienie  (738)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (735)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (728)
Radca Prawny  (715)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (712)
I kwartał 2016  (709)
Geolog Powiatowy  (707)
Informacje nieudostępnione w BIP  (706)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (704)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (700)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (700)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (698)
inne  (697)
2016  (689)
nabór na stanowisko referenta  (688)
Przetargi  (687)
Ogłoszenie o naborze partnera  (681)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (679)
Ogłoszenie  (675)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (670)
nabór na stanowisko referenta  (663)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (659)
Uchwały Budżetowe  (655)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (649)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (647)
Nabór na stanowisko referenta   (644)
Zawiadomienie  (642)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (641)
II kwartał 2016  (640)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (634)
Ogłoszenie o przetargu  (615)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (614)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (613)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (608)
Ogłoszenie o przetargu  (605)
Ogłoszenie o przetargu  (598)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (597)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (597)
Ogłoszenie o przetargu  (595)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (588)
Ogłoszenie o przetargu  (586)
Ogłoszenie o przetargu  (585)
Ogłoszenie o przetargu  (581)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (577)
Ogłoszenie o rokowaniach  (572)
ZAWIADOMIENIE  (571)
Ogłoszenie o przetargu  (570)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (570)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (568)
Ogłoszenie o przetargu  (566)
Emisja obligacji   (560)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (559)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (557)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (554)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (552)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (552)
Uchwała nr VII/17/2016  (546)
Ogłoszenie o przetargu  (544)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (544)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (543)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (541)
Informacja  (541)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (539)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (539)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (538)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (538)
Informacja  (536)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (528)
ogłoszenie o przetargu  (525)
Zawiadomienie  (524)
Ogłoszenie o przetargu  (524)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (516)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (506)
Uchwała nr VII/9/2015  (501)
archiwalne  (501)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (493)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (488)
Uchwała nr VII/9/2015   (481)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (480)
Publicznie dostępne wykazy danych  (475)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (474)
Ogłoszenie o przetargu  (469)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (466)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (464)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (463)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (461)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (456)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (447)
Petycje   (447)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (445)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (441)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (440)
Ogłoszenie o przetargu  (438)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (435)
Kluby sportowe  (432)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (432)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (427)
Struktura organizacyjna  (423)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (422)
Kierownictwo SP ZOZ  (422)
2016r.  (417)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (414)
Ogłoszenie o przetargu  (413)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (413)
Uchwała nr VII/89/2016  (409)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (407)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (403)
Ogłoszenie o przetargu  (399)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (398)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (395)
Rada Społeczna SP ZOZ  (392)
Struktura własnościowa  (392)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (386)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (384)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (383)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (381)
nabór na stanowisko - służby BHP  (379)
Ogłoszenie o przetargu  (378)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (378)
III kwartał 2016  (377)
nabór na stanowisko - księgowy  (376)
Archiwalne  (372)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (370)
Decyzja  (368)
Ogłoszenie o przetargu  (366)
Uchwała nr VII/18/2016  (361)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (358)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (358)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (357)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (357)
Uchwała nr VII/11/2016  (353)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (352)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (351)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (350)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (336)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (335)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (327)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (320)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (318)
Przedmiot działalności i kompetencje  (315)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (315)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (313)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (312)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (308)
inne  (306)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (305)
Ogłoszenie o przetargu  (302)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (300)
Uchwała nr VII/36/2017  (298)
Majątek SP ZOZ  (298)
ZAWIADOMIENIE  (295)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (294)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (292)
Zawiadomienie  (290)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (290)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (288)
Uchwała nr VII/1/2016  (287)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (286)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (283)
Ogłoszenie o przetargu  (281)
Zawiadomienie  (280)
Sprawozdania finansowe  (280)
Zawiadomienie  (278)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (277)
Ogłoszenie o przetargu  (277)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (273)
Uchwała nr VII/1/2016  (270)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (270)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (266)
wykaz fundacji   (266)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (264)
Metryczka NGO  (262)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (260)
2017  (258)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (257)
Ogłoszenie o przetargu  (251)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (249)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (248)
Ogłoszenie o przetargu  (247)
Ogłoszenie o przetargu  (244)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (243)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (242)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (239)
Zawiadomienie  (237)
Ogłoszenie o zamówieniu  (236)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (226)
Zawiadomienie  (225)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (205)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (199)
2017  (199)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (198)
Informacja  (195)
informacja o zgłoszonych petycjach   (193)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (178)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (174)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (171)
informacja o sposobie składania petycji   (164)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (157)
2017r.  (156)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Uchwała nr VII/38/2017  (149)
Uchwała nr VII/7/2017  (148)
OBWIESZCZENIE  (147)
WYBORY 2018  (136)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (133)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (132)
Uchwała nr VII/73/2017  (125)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (122)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (121)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (120)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (110)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (110)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (109)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (106)
Ogłoszenie o zamówieniu  (102)
IV kwartał 2016  (99)
Ogłoszenie  (98)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (98)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (97)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (96)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (96)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (94)
2015r.  (92)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
2016r.  (89)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (89)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (88)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (87)
Ogłoszenie  (86)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (85)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (82)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
I kwartał 2017  (81)
Ogłoszenie  (80)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (79)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (78)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (77)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (76)
Informacja o wydaniu decyzji.  (75)
I kwartał 2018  (75)
Zapytanie ofertowe 2018  (74)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (74)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (72)
Uchwała Nr VII/4/2017  (70)
II kwartał 2017  (66)
2018r.  (65)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (65)
Uchwała Nr VII/3/2017  (64)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (62)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (58)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (55)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (48)
Uchwała nr VII/20/2018  (47)
IV kwartał 2017  (39)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
III kwartał 2017  (32)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (30)
Informacja Podsekretarza Stanu   (30)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (28)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (27)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (27)
Komunikacja i Drogownictwo  (15)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Schemat procedury kontroli   (7)
Ogłoszenie o przetargu  (4)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Ogłoszenie o przetargu  (4)
Ogłoszenie o przetargu   (4)
Ogłoszenie o przetargu  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (1)