Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (36160)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (21462)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (19010)
Ogłoszenia i komunikaty  (15455)
Aktualne  (11593)
Ogłoszenia  (10372)
Zamówienia publiczne  (7103)
Przetargi  (5930)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (4379)
Starostwo Powiatowe  (4115)
Oświadczenia majątkowe  (3579)
Informacje  (3346)
Jednostki organizacyjne powiatu  (3122)
Moja sprawa  (2820)
PRAWO LOKALNE  (2788)
Organy władzy publicznej  (2683)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2597)
Kontakt  (2332)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2240)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2153)
Sprawy budownictwa  (2138)
Archiwalne  (1998)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1978)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1760)
Zarząd Powiatu  (1621)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1620)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1600)
Starosta  (1583)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1577)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1575)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1556)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1544)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1491)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1491)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1457)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1438)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1375)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1350)
Archiwalne  (1325)
Ogłoszenie o przetargu  (1311)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1281)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1281)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1275)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1272)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1269)
Starosta Bieszczadzki  (1266)
Uchwały Rady Powiatu  (1261)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1241)
Rada Powiatu  (1234)
Ogłoszenie o konkursie  (1231)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1227)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1191)
Wicestarosta  (1185)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1180)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1173)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1118)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1115)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1114)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1111)
Budżet  (1104)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1100)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1095)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1091)
Nabór na stanowisko Referenta  (1076)
2016  (1075)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1065)
Uchwały Zarządu  (1058)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1055)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1046)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1046)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1038)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1034)
Sekretarz  (1013)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1004)
Skarbnik  (996)
Informacja o wynikach przetargów   (990)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (989)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (976)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (969)
Nabór na stanowisko referenta  (958)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (929)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (927)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (922)
STATUT POWIATU  (914)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (902)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (900)
Infromatyk  (896)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (895)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (894)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (891)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (887)
Nabór na stanowisko Referenta  (881)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (879)
Ogłoszenie o przetargu  (874)
Ogłoszenie o przetargu  (866)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (848)
Ogłoszenie o przetargu  (842)
Ogłoszenie o przetargu  (841)
Ogłoszenie o przetargu  (841)
Wydział Budżetu i Finansów  (828)
Aktualne  (827)
Ogłoszenie o zamówieniu  (811)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (808)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (803)
Zawiadomienie  (798)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (795)
Ogłoszenie o przetargu  (794)
Zawiadomienie  (794)
Przetargi  (771)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (765)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (762)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (759)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (757)
Radca Prawny  (756)
Informacje nieudostępnione w BIP  (756)
I kwartał 2016  (753)
2016  (753)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (750)
nabór na stanowisko referenta  (748)
Geolog Powiatowy  (747)
nabór na stanowisko referenta  (746)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (740)
inne  (736)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (730)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (729)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (724)
Ogłoszenie  (717)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (711)
Ogłoszenie o naborze partnera  (706)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (703)
Nabór na stanowisko referenta   (696)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (696)
Ogłoszenie o przetargu  (693)
Uchwały Budżetowe  (689)
II kwartał 2016  (686)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (682)
Zawiadomienie  (673)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (666)
Ogłoszenie o przetargu  (661)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (653)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (648)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (645)
Ogłoszenie o przetargu  (645)
Ogłoszenie o przetargu  (643)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (642)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (638)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (635)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (629)
Ogłoszenie o przetargu  (629)
Ogłoszenie o przetargu  (623)
Ogłoszenie o przetargu  (622)
ZAWIADOMIENIE  (621)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (617)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (617)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (617)
Kluby sportowe  (616)
Ogłoszenie o przetargu  (611)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (610)
Ogłoszenie o rokowaniach  (609)
Emisja obligacji   (607)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (606)
Ogłoszenie o przetargu  (605)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (602)
Zawiadomienie  (598)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (592)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (592)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (591)
Uchwała nr VII/17/2016  (587)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (585)
Informacja  (583)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (581)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (579)
Ogłoszenie o przetargu  (579)
Informacja  (578)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (577)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (576)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (568)
ogłoszenie o przetargu  (561)
Ogłoszenie o przetargu  (556)
archiwalne  (550)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (547)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (545)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (539)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (538)
Petycje   (526)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (522)
Uchwała nr VII/9/2015  (521)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (521)
Publicznie dostępne wykazy danych  (518)
Ogłoszenie o przetargu  (515)
Uchwała nr VII/9/2015   (508)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (506)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (505)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (503)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (503)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (498)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (495)
Ogłoszenie o przetargu  (491)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (487)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (486)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (485)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (482)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (472)
Struktura organizacyjna  (470)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (464)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (463)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (461)
Kierownictwo SP ZOZ  (457)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (451)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (449)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (447)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (446)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (445)
Ogłoszenie o przetargu  (445)
2016r.  (443)
Uchwała nr VII/89/2016  (443)
Ogłoszenie o przetargu  (441)
Rada Społeczna SP ZOZ  (441)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (439)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (432)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (430)
Struktura własnościowa  (429)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (423)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (422)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (420)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (417)
Archiwalne  (416)
III kwartał 2016  (416)
Ogłoszenie o przetargu  (414)
Decyzja  (409)
Ogłoszenie o przetargu  (407)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (406)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (406)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (403)
nabór na stanowisko - służby BHP  (403)
nabór na stanowisko - księgowy  (399)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (397)
Uchwała nr VII/18/2016  (393)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (391)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (389)
Uchwała nr VII/11/2016  (383)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (382)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (380)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (379)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (378)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (374)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (372)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (370)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (367)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (361)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (361)
inne  (349)
Przedmiot działalności i kompetencje  (344)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (343)
Ogłoszenie o przetargu  (342)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (333)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (333)
Uchwała nr VII/36/2017  (331)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (330)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (330)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (329)
Zawiadomienie  (324)
ZAWIADOMIENIE  (324)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (321)
Majątek SP ZOZ  (321)
Zawiadomienie  (319)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (318)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (318)
Ogłoszenie o przetargu  (318)
Ogłoszenie o przetargu  (316)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (316)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (316)
Uchwała nr VII/1/2016  (315)
Sprawozdania finansowe  (315)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (313)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (311)
Zawiadomienie  (309)
Uchwała nr VII/1/2016  (302)
Metryczka NGO  (301)
2017  (301)
wykaz fundacji   (299)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (296)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (293)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (291)
Ogłoszenie o przetargu  (288)
Ogłoszenie o przetargu  (287)
Ogłoszenie o przetargu  (284)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (277)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (274)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (273)
Nabór na stanowisko Referenta  (271)
Zawiadomienie  (269)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (267)
Zawiadomienie  (261)
Ogłoszenie o zamówieniu  (253)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (244)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (241)
2017  (238)
informacja o zgłoszonych petycjach   (235)
Informacja  (230)
WYBORY 2018  (230)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (227)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (206)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (192)
2017r.  (188)
OBWIESZCZENIE  (186)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (184)
Uchwała nr VII/38/2017  (184)
informacja o sposobie składania petycji   (181)
Uchwała nr VII/7/2017  (180)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (176)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (169)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (162)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (156)
Uchwała nr VII/73/2017  (155)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (153)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (149)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (147)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (146)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (146)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (130)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (130)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (128)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (127)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (127)
I kwartał 2018  (126)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (125)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (125)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (124)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (124)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (124)
Zapytanie ofertowe 2018  (120)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (117)
Ogłoszenie o przetargu   (115)
I kwartał 2017  (114)
Ogłoszenie o zamówieniu  (114)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (113)
Ogłoszenie  (112)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (111)
2015r.  (110)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (109)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (109)
Informacja o wydaniu decyzji.  (108)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (107)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (107)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (107)
2016r.  (107)
Nabór na stanowisko Referenta  (104)
Uchwała Nr VII/4/2017  (104)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (102)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (100)
II kwartał 2017  (100)
Ogłoszenie  (99)
IV kwartał 2016  (99)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (98)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (97)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (96)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (96)
Uchwała Nr VII/3/2017  (94)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (92)
Ogłoszenie  (92)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (90)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (88)
2018r.  (88)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (82)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (76)
Uchwała nr VII/20/2018  (74)
IV kwartał 2017  (74)
Ogłoszenie o przetargu  (71)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (70)
III kwartał 2017  (66)
Informacja Podsekretarza Stanu   (60)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (59)
Ogłoszenie o przetargu  (56)
Ogłoszenie o przetargu  (56)
Komunikacja i Drogownictwo  (51)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (50)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (48)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (46)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (45)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (43)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (43)
2018  (37)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (36)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (36)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (36)
Schemat procedury kontroli   (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (25)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (25)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (21)
Uchwała Nr 7/15/2018   (10)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
Uchwała nr 7/28/2018  (9)
BIP archiwalny  (9)
2018  (6)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)