Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (53633)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (40749)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (35514)
Ogłoszenia i komunikaty  (24912)
Ogłoszenia  (20855)
Aktualne  (18051)
Zamówienia publiczne  (10179)
Przetargi  (8108)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (7777)
Starostwo Powiatowe  (5675)
Oświadczenia majątkowe  (5399)
Informacje  (4447)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4428)
Organy władzy publicznej  (3934)
PRAWO LOKALNE  (3817)
Moja sprawa  (3802)
Kontakt  (3343)
Archiwalne  (3194)
Sprawy budownictwa  (3030)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2835)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2759)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2727)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2515)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2397)
Zarząd Powiatu  (2372)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2341)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2272)
WYBORY 2018  (2244)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2231)
Starosta  (2228)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2149)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2145)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2130)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2073)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2032)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2025)
Archiwalne  (1978)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1970)
Rada Powiatu  (1954)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1855)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1852)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1845)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1844)
Uchwały Rady Powiatu  (1761)
Starosta Bieszczadzki  (1760)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1734)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1728)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (1708)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1702)
Nabór na stanowisko Referenta  (1679)
Ogłoszenie o przetargu  (1668)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1642)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1640)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1594)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1567)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1555)
Wicestarosta  (1549)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1548)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1545)
Budżet  (1541)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1528)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1520)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1515)
Nabór na stanowisko referenta  (1488)
2016  (1481)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1468)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1463)
Uchwały Zarządu  (1458)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1455)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1448)
Skarbnik  (1436)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1434)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1432)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1424)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1423)
Sekretarz  (1411)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1405)
Informacja o wynikach przetargów   (1400)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1393)
Aktualne  (1388)
Ogłoszenie o konkursie  (1388)
Przetargi  (1370)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1357)
Kluby sportowe  (1351)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1344)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1342)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1331)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1328)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1326)
Informatyk  (1320)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1318)
STATUT POWIATU  (1303)
Nabór na stanowisko Referenta  (1297)
nabór na stanowisko referenta  (1285)
Ogłoszenie o przetargu  (1268)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1268)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1263)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1255)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1248)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1236)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1217)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1197)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1183)
Wydział Budżetu i Finansów  (1165)
Zawiadomienie  (1157)
Ogłoszenie o przetargu  (1150)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1147)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1145)
Ogłoszenie o przetargu  (1145)
Ogłoszenie o przetargu  (1144)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1139)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1137)
Ogłoszenie o przetargu  (1136)
Nabór na stanowisko referenta   (1128)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1126)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1122)
Ogłoszenie o przetargu  (1118)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1110)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1108)
2016  (1100)
Petycje   (1095)
Ogłoszenie o przetargu  (1090)
I kwartał 2016  (1077)
Zawiadomienie  (1076)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1073)
nabór na stanowisko referenta  (1069)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1068)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1066)
Radca Prawny  (1062)
Geolog Powiatowy  (1043)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1043)
II kwartał 2016  (1040)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1036)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1033)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1029)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1023)
Zawiadomienie  (1014)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (1010)
Uchwały Budżetowe  (1009)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1008)
inne  (1004)
Zawiadomienie  (1000)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1000)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (997)
Ogłoszenie  (994)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (980)
Ogłoszenie o przetargu  (977)
Ogłoszenie o naborze partnera  (973)
Ogłoszenie o przetargu  (971)
Emisja obligacji   (954)
ZAWIADOMIENIE  (954)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (948)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (946)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (936)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (931)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (927)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (923)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (921)
Ogłoszenie o przetargu  (910)
Informacja  (905)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (903)
Ogłoszenie o przetargu  (903)
Ogłoszenie o przetargu  (894)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (883)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (876)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (872)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (871)
Nabór na stanowisko Kierownika   (871)
Ogłoszenie o przetargu  (867)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (860)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (859)
Nabór na stanowisko Referenta  (859)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (856)
Ogłoszenie o przetargu  (853)
Informacja  (852)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (849)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (845)
Ogłoszenie o przetargu  (842)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (839)
archiwalne  (839)
Ogłoszenie o przetargu  (839)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (839)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (837)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (833)
Struktura organizacyjna  (831)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (829)
Uchwała nr VII/17/2016  (825)
Ogłoszenie o przetargu  (821)
Ogłoszenie o przetargu  (821)
Ogłoszenie o rokowaniach  (820)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (820)
Ogłoszenie o przetargu  (819)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (815)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (813)
Kierownictwo SP ZOZ  (811)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (806)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (806)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (801)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (801)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (796)
Publicznie dostępne wykazy danych  (792)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (792)
ogłoszenie o przetargu  (786)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (769)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (768)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (768)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (767)
Ogłoszenie o przetargu  (766)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (762)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (759)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (753)
Nabór na stanowisko Referenta  (749)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (739)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (727)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (724)
Uchwała nr VII/9/2015  (720)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (718)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (715)
Rada Społeczna SP ZOZ  (714)
OGŁOSZENIE  (713)
Uchwała nr VII/9/2015   (711)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (703)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (702)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (702)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (700)
Archiwalne  (699)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (699)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (697)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (694)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (694)
Ogłoszenie o przetargu  (691)
III kwartał 2016  (691)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (687)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (683)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (683)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (676)
2016r.  (674)
Decyzja  (672)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (668)
Struktura własnościowa  (664)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (661)
Ogłoszenie o przetargu  (657)
Sprawozdania finansowe  (651)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (649)
Ogłoszenie o przetargu  (649)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (641)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (640)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (640)
Ogłoszenie o przetargu  (636)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (634)
ZAWIADOMIENIE  (633)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (633)
Nabór na stanowisko Kierownika  (632)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (631)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (627)
2017  (623)
Ogłoszenie o przetargu  (621)
Uchwała nr VII/89/2016  (621)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (617)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (617)
Ogłoszenie o przetargu  (614)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (613)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (610)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (608)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (606)
inne  (604)
Ogłoszenie o przetargu  (597)
Uchwała nr VII/11/2016  (596)
Zawiadomienie  (593)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (592)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (591)
wykaz fundacji   (587)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (581)
Ogłoszenie o przetargu  (580)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (577)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (576)
Ogłoszenie o przetargu  (575)
Nabór na stanowisko referenta  (571)
Uchwała nr VII/36/2017  (570)
Uchwała nr VII/18/2016  (570)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (569)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (568)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (568)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (564)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (564)
Zawiadomienie  (563)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (561)
Metryczka NGO  (557)
Przedmiot działalności i kompetencje  (556)
Uchwała nr VII/1/2016  (554)
Majątek SP ZOZ  (554)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (548)
Ogłoszenie o przetargu   (547)
Zawiadomienie  (540)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (538)
Zawiadomienie  (535)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (534)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (533)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (531)
Uchwała nr VII/1/2016  (530)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (525)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (525)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (518)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (517)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (509)
nabór na stanowisko - księgowy  (506)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (506)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (504)
Zawiadomienie  (501)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (499)
nabór na stanowisko - służby BHP  (498)
Informacja  (495)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (494)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (494)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (490)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (488)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (487)
informacja o zgłoszonych petycjach   (485)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (485)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (482)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (478)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (465)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (461)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (459)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (453)
Zapytanie ofertowe 2018  (453)
I kwartał 2017  (452)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (452)
2017  (442)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (437)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (432)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (429)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (421)
Ogłoszenie o przetargu  (421)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (421)
2017r.  (418)
OBWIESZCZENIE  (412)
informacja o sposobie składania petycji   (411)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (411)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (407)
Uchwała nr VII/38/2017  (405)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (405)
I kwartał 2018  (401)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (399)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (398)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (395)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (392)
inne  (392)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (390)
Uchwała nr VII/73/2017  (389)
Informacja o wydaniu decyzji.  (387)
Ogłoszenie o przetargu  (386)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (386)
Uchwała nr VII/7/2017  (385)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (385)
Uchwała Nr VII/4/2017  (385)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (381)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (379)
Ogłoszenie o przetargu  (378)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (371)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (369)
Ogłoszenie o przetargu  (368)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (364)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (364)
Ogłoszenie o przetargu  (358)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (357)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (357)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (356)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (353)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (353)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (352)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (352)
II kwartał 2017  (348)
Ogłoszenie o przetargu  (345)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (345)
Ogłoszenie o zamówieniu  (344)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (343)
Nieodpłatna pomoc prawna   (341)
Komunikacja i Drogownictwo  (339)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (337)
Informacja Podsekretarza Stanu   (336)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (333)
Uchwała Nr VII/3/2017  (331)
III kwartał 2017  (326)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (324)
Praca  (321)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (319)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (319)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (315)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (307)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (306)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (306)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (304)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (300)
2018r.  (300)
IV kwartał 2017  (299)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (297)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (294)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (293)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (293)
2015r.  (292)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (290)
Uchwała nr VII/20/2018  (289)
2018  (288)
2018  (288)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (284)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (275)
Zapytanie ofertowe  (273)
2016r.  (265)
Schemat procedury kontroli   (264)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (263)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (261)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (260)
Ogłoszenie o zamówieniu  (257)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (254)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (251)
Zapytanie ofertowe  (250)
Uchwała nr 7/28/2018  (245)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (245)
Uchwała Nr 7/15/2018   (243)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (242)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (242)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (238)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (237)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (235)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (233)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (232)
OGŁOSZENIE  (231)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (226)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (224)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (220)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (217)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (217)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (215)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (203)
Uchwała nr 7/86/2018   (203)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (200)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (200)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (199)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (197)
Ogłoszenie  (195)
Ogłoszenie o przetargu   (193)
Ogłoszenie o przetargu  (193)
działalność lobbingowa   (190)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (190)
Ogłoszenie  (190)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (188)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (187)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (186)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (186)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (186)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (182)
IV kwartał 2016  (181)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (178)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (178)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (172)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (170)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (169)
Ogłoszenie  (169)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (168)
OBWIESZCZENIE  (168)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (167)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (163)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (162)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (159)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (157)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (154)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (152)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (150)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (145)
Ogłoszenie  (143)
Uchwała Nr 7/3/2018  (142)
OBWIESZCZENIE  (135)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (133)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (133)
Uchwała Nr 7/3/2018  (132)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (131)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (126)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (121)
Uchwała Nr 7/9/2019  (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (114)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (106)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (103)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (101)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (100)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (99)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (98)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (93)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (93)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (90)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (89)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (85)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (84)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
2019  (81)
Budżet  (74)
Sprawozdanie Finansowe  (69)
Ogłoszenie o przetargu  (69)
Informacja  (68)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (68)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (62)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (62)
IV kwartał 2018  (59)
II kwartał 2018   (59)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (56)
Interpelacje i pytania Radnych  (55)
III kwartał 2018  (54)
Bilans  (47)
2019 r.  (44)
Uchwała Nr 7/16/2019  (41)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (41)
2018  (40)
2019  (36)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
2018  (23)
RAPORT O STANIE POWIATU  (22)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)