Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (57347)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (47357)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (40977)
Ogłoszenia i komunikaty  (27422)
Ogłoszenia  (24695)
Aktualne  (20063)
Zamówienia publiczne  (10927)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (9081)
Przetargi  (8605)
Starostwo Powiatowe  (6109)
Oświadczenia majątkowe  (5879)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4749)
Informacje  (4707)
Organy władzy publicznej  (4248)
PRAWO LOKALNE  (4139)
Moja sprawa  (4084)
Kontakt  (3630)
Archiwalne  (3478)
Sprawy budownictwa  (3316)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (3065)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (2960)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2877)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2860)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2642)
Zarząd Powiatu  (2587)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2580)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2497)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (2482)
WYBORY 2018  (2472)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2425)
Starosta  (2407)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2370)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2364)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2293)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2286)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (2219)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2206)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (2187)
Rada Powiatu  (2119)
Archiwalne  (2112)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (2083)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (2014)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1999)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1992)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1985)
Uchwały Rady Powiatu  (1929)
Starosta Bieszczadzki  (1863)
Nabór na stanowisko Referenta  (1847)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1835)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1831)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1779)
Ogłoszenie o przetargu  (1753)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1711)
Budżet  (1681)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1674)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1663)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1644)
Wicestarosta  (1639)
Nabór na stanowisko referenta  (1631)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1629)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1622)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1611)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1609)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1595)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1588)
Skarbnik  (1585)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1581)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1579)
2016  (1572)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1572)
Uchwały Zarządu  (1561)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1547)
Przetargi  (1541)
Aktualne  (1534)
Informacja o wynikach przetargów   (1526)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1519)
Sekretarz  (1501)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1499)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1490)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1488)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1483)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1473)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1451)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1447)
nabór na stanowisko referenta  (1432)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1432)
STATUT POWIATU  (1428)
Ogłoszenie o przetargu  (1423)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1403)
Informatyk  (1403)
Kluby sportowe  (1403)
Nabór na stanowisko Referenta  (1402)
Ogłoszenie o konkursie  (1400)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1394)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1387)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1380)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1365)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1361)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1342)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1323)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1320)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1319)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1293)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1281)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1279)
Zawiadomienie  (1256)
Nabór na stanowisko referenta   (1254)
Petycje   (1250)
Wydział Budżetu i Finansów  (1245)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1227)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1220)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1217)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1216)
Ogłoszenie o przetargu  (1210)
Ogłoszenie o przetargu  (1206)
Ogłoszenie o przetargu  (1204)
Ogłoszenie o przetargu  (1203)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1193)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1190)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1173)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1171)
Ogłoszenie o przetargu  (1167)
2016  (1157)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1156)
Zawiadomienie  (1154)
Ogłoszenie o przetargu  (1147)
Sprawozdania i informacje z wykonania budżetu  (1144)
nabór na stanowisko referenta  (1138)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (1136)
I kwartał 2016  (1134)
Zawiadomienie  (1129)
Radca Prawny  (1127)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (1122)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1119)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (1108)
Informacje nieudostępnione w BIP  (1107)
Geolog Powiatowy  (1104)
II kwartał 2016  (1096)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (1093)
Uchwały Budżetowe  (1093)
Zawiadomienie  (1078)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (1077)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (1067)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (1067)
Ogłoszenie  (1054)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (1052)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (1051)
Ogłoszenie o przetargu  (1049)
Emisja obligacji   (1041)
inne  (1040)
Ogłoszenie o przetargu  (1038)
Ogłoszenie o naborze partnera  (1037)
Ogłoszenie o przetargu  (1030)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1022)
ZAWIADOMIENIE  (1022)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (1018)
informacja dla niepełnosprawnych oraz niesłyszących i niedosłyszących   (1012)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (1004)
Nabór na stanowisko Kierownika   (1002)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (1001)
Informacja  (988)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (983)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (981)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (979)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (975)
Ogłoszenie o przetargu  (967)
Ogłoszenie o przetargu  (958)
Nabór na stanowisko Referenta  (956)
Ogłoszenie o przetargu  (946)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (941)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (938)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (936)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (933)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (917)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (915)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (915)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (913)
Informacja  (913)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (912)
archiwalne  (909)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (909)
Ogłoszenie o przetargu  (908)
Ogłoszenie o przetargu  (900)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (899)
Ogłoszenie o przetargu  (896)
Ogłoszenie o przetargu  (891)
Uchwała nr VII/17/2016  (891)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (885)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (883)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (882)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (879)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (879)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (876)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (873)
Ogłoszenie o przetargu  (873)
Ogłoszenie o rokowaniach  (871)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (870)
Publicznie dostępne wykazy danych  (867)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (860)
Ogłoszenie o przetargu  (855)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (855)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (854)
Ogłoszenie o przetargu  (852)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (852)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (846)
OGŁOSZENIE  (842)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (842)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (839)
Nabór na stanowisko Referenta  (834)
ogłoszenie o przetargu  (834)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (828)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (826)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (814)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (799)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (779)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (779)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (777)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (776)
Nabór na stanowisko referenta  (772)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (769)
Archiwalne  (767)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (766)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (765)
Ogłoszenie o przetargu  (765)
Uchwała nr VII/9/2015   (763)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (763)
Uchwała nr VII/9/2015  (758)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (755)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (751)
Decyzja  (750)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (744)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (742)
Sprawozdania finansowe  (741)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (738)
III kwartał 2016  (737)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (736)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (735)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (720)
Nabór na stanowisko Kierownika  (717)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (713)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (709)
ZAWIADOMIENIE  (708)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (707)
2016r.  (702)
Ogłoszenie o przetargu  (699)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (698)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (697)
Ogłoszenie o przetargu  (695)
2017  (694)
Ogłoszenie o przetargu  (693)
Ogłoszenie o przetargu  (693)
Ogłoszenie o przetargu  (692)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (689)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (681)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (677)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (676)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (676)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (664)
Ogłoszenie o przetargu  (664)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (663)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (659)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (658)
wykaz fundacji   (657)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (657)
Uchwała nr VII/89/2016  (654)
inne  (653)
Ogłoszenie o przetargu  (650)
Ogłoszenie o przetargu   (650)
Zawiadomienie  (648)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (648)
Uchwała nr VII/73/2017  (647)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (646)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (640)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (634)
Uchwała nr VII/11/2016  (633)
Ogłoszenie o przetargu  (632)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (631)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (627)
Uchwała nr VII/36/2017  (625)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (624)
Zawiadomienie  (620)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (619)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (618)
Uchwała nr VII/18/2016  (616)
Uchwała nr VII/1/2016  (612)
Metryczka NGO  (610)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (609)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (609)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (607)
Zawiadomienie  (605)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (594)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (592)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (590)
Zawiadomienie  (589)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (587)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (580)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (578)
Uchwała nr VII/1/2016  (576)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (575)
informacja o zgłoszonych petycjach   (574)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (572)
Informacja  (569)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (565)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (565)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (564)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (561)
Zawiadomienie  (560)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (560)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (558)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (547)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (545)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (544)
Nieodpłatna pomoc prawna   (537)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (537)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (535)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (529)
Zapytanie ofertowe 2018  (528)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (524)
nabór na stanowisko - księgowy  (521)
nabór na stanowisko - służby BHP  (506)
I kwartał 2017  (504)
2017  (501)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (500)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (497)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (497)
Ogłoszenie o przetargu  (496)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (495)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (489)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (488)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (484)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (478)
OBWIESZCZENIE  (477)
informacja o sposobie składania petycji   (476)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (474)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (474)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (474)
Praca  (473)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (469)
Ogłoszenie o przetargu  (468)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (459)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (459)
2017r.  (458)
Uchwała nr VII/38/2017  (457)
Informacja o wydaniu decyzji.  (457)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (456)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (455)
Ogłoszenie o przetargu  (453)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (450)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (449)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (448)
Uchwała Nr VII/4/2017  (448)
Uchwała nr VII/7/2017  (444)
inne  (444)
konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (443)
I kwartał 2018  (440)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (439)
Ogłoszenie o przetargu  (437)
Ogłoszenie o przetargu  (434)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (434)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (427)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (426)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (423)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (422)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (422)
Komunikacja i Drogownictwo  (420)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (413)
konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ustrzykach Dolnych  (410)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (410)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (409)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (408)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (405)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (403)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (403)
Ogłoszenie o przetargu  (400)
II kwartał 2017  (396)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (395)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (395)
Informacja Podsekretarza Stanu   (392)
Uchwała Nr VII/3/2017  (390)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (387)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (386)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (383)
III kwartał 2017  (378)
2018  (367)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018 (II)  (365)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (362)
2018  (359)
Ogłoszenie o zamówieniu  (357)
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018  (357)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (356)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (354)
Uchwała nr VII/20/2018  (352)
2015r.  (350)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (349)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (347)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (347)
IV kwartał 2017  (345)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (344)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (340)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (337)
Uchwała nr 7/28/2018  (335)
2018r.  (335)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (330)
Schemat procedury kontroli   (329)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (328)
Zapytanie ofertowe  (325)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (322)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (318)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (315)
2016r.  (315)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (314)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (310)
Zapytanie ofertowe  (310)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (310)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (307)
Uchwała Nr 7/15/2018   (304)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (303)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (303)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (300)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (300)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (298)
Ogłoszenie o przetargu   (295)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  (294)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (292)
OGŁOSZENIE  (292)
Uchwała nr 7/86/2018   (288)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (284)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (282)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (280)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (275)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (272)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (271)
Ogłoszenie o zamówieniu  (271)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (269)
Oświadczenia majątkowe za 2018r.  (268)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (268)
Ogłoszenie o przetargu  (263)
RAPORT O STANIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2018 ROKU  (257)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (256)
działalność lobbingowa   (244)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (244)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (237)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (237)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (237)
OBWIESZCZENIE  (236)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (235)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (230)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (229)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (229)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (224)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (223)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (223)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (222)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (220)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (217)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (215)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (215)
IV kwartał 2016  (213)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Ogłoszenie  (209)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (205)
Uchwała Nr 7/3/2018  (205)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (204)
Uchwała Nr 7/3/2018  (203)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (201)
Ogłoszenie  (201)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (200)
OBWIESZCZENIE  (194)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (193)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (193)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (192)
Ogłoszenie o przetargu  (190)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (189)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (187)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (182)
Uchwała Nr 7/9/2019  (181)
Ogłoszenie  (180)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (178)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (177)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (177)
Budżet  (176)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (173)
Interpelacje i pytania Radnych  (170)
Ogłoszenie  (169)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (168)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (163)
OGŁOSZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO  (163)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (156)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (154)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (153)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (152)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (148)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty   (143)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (143)
„Dostawa i montaż sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych”  (142)
2019  (140)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (140)
Sprawozdanie Finansowe  (135)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (134)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (130)
Kierownicy jednostek organizacyjnych   (127)
Informacja  (127)
IV kwartał 2018  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Bilans  (118)
Założenie szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego  (114)
ogłoszenie o przetargu   (113)
III kwartał 2018  (109)
II kwartał 2018   (109)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa – Ustrzyki Dolne – Równia – Hoszów w km 1+065 – 4+888 w miejscowości Równia  (107)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (107)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (107)
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023  (101)
Uchwała Nr 7/16/2019  (100)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2300R Jasień- Jałowe- Bandrów w km 5+284 do km 6+019 i od km 6+460 do km 6+720 wraz z budową chodnika w km 5+700-5+720 po stronie lewej i w km 5+740-5+760 po stronie prawej w miejscowości Bandrów Narodowy”  (98)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu   (97)
Ogłoszenie o przetargu  (96)
pracownicy Starostwa Powiatowego   (96)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
2019 r.  (87)
Zapytanie Ofertowe 2019 r.  (86)
RAPORT O STANIE POWIATU  (85)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
inne  (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2273R Bóbrka-Łobozew w km 1+713-4+867 w m. Łobozew Dolny”  (82)
2019  (80)
Zapytanie cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.  (79)
2018  (75)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy   (72)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (71)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (71)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (61)
2019r.  (57)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (55)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego   (48)
Starosta Bieszczadzki zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania  (47)
2018r.  (44)
2018  (44)
Ogłoszenie o zamówieniu  (43)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (39)
2017r.  (38)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (32)
2019  (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (31)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach ogłasza przetarg pn. „Prace remontowo - modernizacyjne-Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych(budowa łącznika, rozbudowa stołówki)”  (29)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (25)
Informacja o wyborze oferty-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (25)
2017  (19)
2016  (19)
Informacja o wydaniu decyzji  (19)
2018  (17)
Informacja z otwarcia ofert-„Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 25-27.09.2019 r. z Moczar do Wrocławia, Gliwic i Krakowa ”.   (17)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Uchwała Nr 7/67/2019   (7)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Konsultacje w sprawie projektu pn. „Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Ogłoszenie o przetargu   (1)