Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (20210)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (7936)
Aktualne  (6372)
Ogłoszenia i komunikaty  (5818)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (5283)
Zamówienia publiczne  (4320)
Przetargi  (3806)
Starostwo Powiatowe  (2640)
Informacje  (2405)
Oświadczenia majątkowe  (2214)
Jednostki organizacyjne powiatu  (1962)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1930)
PRAWO LOKALNE  (1804)
Organy władzy publicznej  (1713)
Moja sprawa  (1704)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1685)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1636)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1502)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (1452)
Ogłoszenia  (1415)
Kontakt  (1380)
Sprawy budownictwa  (1304)
Archiwalne  (1081)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1009)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1007)
Starosta  (1003)
Ogłoszenie o zamówieniu   (998)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (987)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (981)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (965)
Nieodpłatna pomoc prawna   (961)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (959)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (954)
Zarząd Powiatu  (953)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (950)
Ogłoszenie o konkursie  (949)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (923)
Ogłoszenie o przetargu  (916)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (913)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (907)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (906)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (894)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (873)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (858)
Uchwały Rady Powiatu  (844)
Starosta Bieszczadzki  (828)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (810)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (809)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (801)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (798)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (796)
Pozwolenia wodnoprawne  (789)
Wicestarosta  (776)
Rada Powiatu  (769)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (757)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (745)
Budżet  (730)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (727)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (717)
2016  (714)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (703)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (680)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (679)
Uchwały Zarządu  (677)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (669)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (661)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (647)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (639)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (639)
Informacja o wynikach przetargów   (639)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (636)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (631)
Skarbnik  (614)
Sekretarz  (613)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (600)
Ogłoszenie o przetargu  (586)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (575)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (569)
Infromatyk  (557)
STATUT POWIATU  (556)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (551)
Wydział Budżetu i Finansów  (546)
Ogłoszenie o przetargu  (543)
Archiwalne  (542)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (534)
Ogłoszenie o przetargu  (532)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (528)
Ogłoszenie o przetargu  (523)
Ogłoszenie o przetargu  (522)
Ogłoszenie o przetargu  (511)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (497)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (492)
Ogłoszenie o zamówieniu  (492)
Geolog Powiatowy  (492)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (489)
Nabór na stanowisko Referenta  (487)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (484)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (462)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (462)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (462)
Ogłoszenie o naborze partnera  (459)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (456)
Radca Prawny  (455)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (455)
Informacje nieudostępnione w BIP  (454)
inne  (451)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (445)
Zawiadomienie  (444)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (444)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (439)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (439)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (433)
Zawiadomienie  (431)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (424)
Nabór na stanowisko referenta  (420)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (410)
2016  (409)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (398)
I kwartał 2016  (392)
Nabór na stanowisko Referenta  (387)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (387)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (386)
Uchwały Budżetowe  (386)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (383)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (378)
Ogłoszenie o przetargu  (376)
Ogłoszenie o przetargu  (373)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (373)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (373)
Ogłoszenie  (370)
Zawiadomienie  (368)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (367)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (357)
Uchwała nr VII/17/2016  (354)
Ogłoszenie o przetargu  (352)
Ogłoszenie o przetargu  (352)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (350)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (350)
Ogłoszenie o przetargu  (349)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (348)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (338)
archiwalne   (334)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (328)
Aktualne  (327)
Uchwała nr VII/9/2015   (326)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (325)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (323)
Przetargi  (322)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (321)
Uchwała nr VII/9/2015  (321)
Ogłoszenie o przetargu  (320)
Ogłoszenie o przetargu  (314)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (314)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (311)
Informacja  (310)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (307)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (306)
II kwartał 2016  (303)
Ogłoszenie o rokowaniach  (302)
Ogłoszenie o przetargu  (300)
Ogłoszenie o przetargu  (297)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (295)
ogłoszenie o przetargu  (295)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (294)
Ogłoszenie o przetargu  (292)
Informacja  (281)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (280)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (280)
Emisja obligacji   (274)
ZAWIADOMIENIE  (271)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2016  (271)
nabór na stanowisko - służby BHP  (270)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (270)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (268)
Publicznie dostępne wykazy danych  (266)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (264)
2016r.  (260)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (256)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (256)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (253)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (252)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (249)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (248)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (247)
nabór na stanowisko - księgowy  (243)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (243)
archiwalne  (242)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (241)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (240)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (237)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (236)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (231)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (225)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (221)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (219)
Uchwała nr VII/89/2016  (215)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2016  (211)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (210)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Ogłoszenie o przetargu  (202)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (200)
Ogłoszenie o przetargu  (199)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (198)
Archiwalne  (198)
III kwartał 2016  (190)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (188)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (186)
Uchwała nr VII/11/2016  (179)
Uchwała nr VII/18/2016  (174)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (171)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (167)
Ogłoszenie o przetargu  (162)
Ogłoszenie o zamówieniu  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2016  (161)
Ogłoszenie o przetargu  (159)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2016  (149)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (149)
Ogłoszenie o przetargu  (149)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (148)
Struktura organizacyjna  (148)
Kierownictwo SP ZOZ  (148)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (144)
Struktura własnościowa  (143)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (138)
Rada Społeczna SP ZOZ  (136)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (133)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (130)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (130)
Uchwała nr VII/36/2017  (129)
Ogłoszenie o przetargu  (128)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (127)
Przedmiot działalności i kompetencje  (126)
Decyzja  (125)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (124)
Uchwała nr VII/1/2016  (124)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.12.20162  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Uchwała nr VII/1/2016  (118)
Majątek SP ZOZ  (117)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (115)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (114)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.13.2016   (113)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (113)
Ogłoszenie o przetargu  (103)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.15.2016   (101)
wykaz fundacji   (93)
Ogłoszenie o przetargu  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (89)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Zawiadomienie  (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (79)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (77)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (77)
Kluby sportowe  (75)
2017  (74)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (74)
Metryczka NGO  (73)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (70)
Sprawozdania finansowe  (65)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (63)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (61)
2017  (61)
Zawiadomienie  (60)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (58)
ZAWIADOMIENIE  (57)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2017  (56)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (54)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (54)
Ogłoszenie  (53)
Zawiadomienie  (52)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (51)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (49)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (48)
inne  (48)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2017  (44)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2017   (41)
Uchwała nr VII/38/2017  (40)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2017  (39)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.6.2017  (37)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2017  (37)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.12.2017  (36)
(INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.7.2017  (35)
Uchwała nr VII/7/2017  (35)
Ogłoszenie  (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Ogłoszenie  (31)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.13.2017  (31)
2017r.  (25)
OBWIESZCZENIE  (21)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2017  (18)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.15.2017  (16)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.11.2017  (15)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (15)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (14)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)