Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (29819)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (15543)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (12973)
Ogłoszenia i komunikaty  (11729)
Aktualne  (9246)
Ogłoszenia  (6843)
Zamówienia publiczne  (5851)
Przetargi  (5009)
Starostwo Powiatowe  (3488)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (3012)
Informacje  (2947)
Oświadczenia majątkowe  (2936)
Jednostki organizacyjne powiatu  (2635)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2450)
PRAWO LOKALNE  (2371)
Moja sprawa  (2324)
Organy władzy publicznej  (2236)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2141)
Kontakt  (1901)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1879)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1844)
Sprawy budownictwa  (1758)
Archiwalne  (1600)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1409)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1380)
Starosta  (1341)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1332)
Zarząd Powiatu  (1325)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1321)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1303)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1302)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1285)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1275)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1262)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1184)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1183)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1180)
Ogłoszenie o przetargu  (1175)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1172)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1163)
Ogłoszenie o konkursie  (1160)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1155)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1142)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1128)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1105)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1084)
Uchwały Rady Powiatu  (1084)
Starosta Bieszczadzki  (1067)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1045)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1042)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1042)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1040)
Rada Powiatu  (1011)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1007)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1003)
Wicestarosta  (998)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (969)
Archiwalne  (968)
2016  (945)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (944)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (943)
Budżet  (924)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (907)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (905)
Uchwały Zarządu  (883)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (876)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (863)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (861)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (860)
Nabór na stanowisko Referenta  (857)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (852)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (844)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (818)
Skarbnik  (816)
Informacja o wynikach przetargów   (810)
Sekretarz  (808)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (803)
Ogłoszenie o przetargu  (768)
Ogłoszenie o przetargu  (763)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (751)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (745)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (744)
STATUT POWIATU  (739)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (736)
Ogłoszenie o przetargu  (734)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (733)
Nabór na stanowisko referenta  (731)
Ogłoszenie o przetargu  (729)
Infromatyk  (726)
Ogłoszenie o przetargu  (714)
Wydział Budżetu i Finansów  (704)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (703)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (700)
Nabór na stanowisko Referenta  (694)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (688)
Ogłoszenie o przetargu  (686)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (683)
Ogłoszenie o zamówieniu  (680)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (673)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (673)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (664)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (657)
Zawiadomienie  (657)
inne  (653)
I kwartał 2016  (650)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (640)
Aktualne  (639)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (639)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (638)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (636)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (632)
Zawiadomienie  (632)
Geolog Powiatowy  (628)
Ogłoszenie o naborze partnera  (622)
2016  (619)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (613)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (609)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (606)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (604)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (598)
Informacje nieudostępnione w BIP  (598)
Radca Prawny  (592)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (582)
Przetargi  (579)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (576)
Zawiadomienie  (568)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (567)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (567)
Ogłoszenie  (566)
II kwartał 2016  (561)
Uchwały Budżetowe  (560)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (547)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (547)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (545)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (544)
Ogłoszenie o przetargu  (539)
Ogłoszenie o przetargu  (532)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (521)
nabór na stanowisko referenta  (520)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (516)
Nabór na stanowisko referenta   (515)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (511)
Ogłoszenie o przetargu  (511)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (510)
Ogłoszenie o przetargu  (504)
Uchwała nr VII/17/2016  (504)
Ogłoszenie o przetargu  (501)
Ogłoszenie o przetargu  (501)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (498)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (496)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (495)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (494)
nabór na stanowisko referenta  (491)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (483)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (483)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (482)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (481)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (478)
Ogłoszenie o rokowaniach  (475)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (475)
Ogłoszenie o przetargu  (474)
Ogłoszenie o przetargu  (472)
Ogłoszenie o przetargu  (469)
Uchwała nr VII/9/2015  (468)
ZAWIADOMIENIE  (466)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (464)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (463)
Informacja  (461)
Emisja obligacji   (457)
Ogłoszenie o przetargu  (455)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (450)
ogłoszenie o przetargu  (446)
Uchwała nr VII/9/2015   (440)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (435)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (433)
Informacja  (424)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (420)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (419)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (417)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (416)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (415)
Publicznie dostępne wykazy danych  (409)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (409)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (401)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (400)
archiwalne  (399)
Ogłoszenie o przetargu  (396)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (390)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (389)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (381)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (381)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (378)
2016r.  (375)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (375)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (362)
nabór na stanowisko - służby BHP  (362)
Ogłoszenie o przetargu  (361)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (360)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (358)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (357)
Uchwała nr VII/89/2016  (355)
nabór na stanowisko - księgowy  (353)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (352)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (351)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (349)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (348)
Ogłoszenie o przetargu  (345)
Ogłoszenie o przetargu  (345)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (344)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (340)
Zawiadomienie  (340)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (336)
Struktura organizacyjna  (329)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (327)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (325)
Kierownictwo SP ZOZ  (324)
Archiwalne  (321)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (318)
III kwartał 2016  (314)
Uchwała nr VII/18/2016  (310)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (309)
Rada Społeczna SP ZOZ  (306)
Ogłoszenie o przetargu  (300)
Uchwała nr VII/11/2016  (297)
Ogłoszenie o przetargu  (291)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (288)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (287)
Struktura własnościowa  (286)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (274)
Decyzja  (274)
Ogłoszenie o przetargu  (274)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (272)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (270)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (263)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (251)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (249)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (247)
Petycje   (247)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (246)
Przedmiot działalności i kompetencje  (246)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (245)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (239)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (238)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (237)
Ogłoszenie o przetargu  (234)
ZAWIADOMIENIE  (234)
inne  (234)
Uchwała nr VII/36/2017  (233)
Majątek SP ZOZ  (232)
Uchwała nr VII/1/2016  (231)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (227)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (225)
Ogłoszenie o zamówieniu  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (220)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (218)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (218)
Uchwała nr VII/1/2016  (218)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (212)
Ogłoszenie o przetargu  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (206)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (199)
2017  (198)
wykaz fundacji   (198)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (196)
Zawiadomienie  (196)
Sprawozdania finansowe  (194)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (185)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (184)
Metryczka NGO  (182)
Ogłoszenie o przetargu  (181)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (179)
Zawiadomienie  (178)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (176)
Kluby sportowe  (169)
Ogłoszenie o przetargu  (166)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (165)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (165)
Zawiadomienie  (164)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (162)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (161)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Zawiadomienie  (151)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
2017  (149)
Ogłoszenie o przetargu  (148)
Ogłoszenie o przetargu  (144)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (144)
Zawiadomienie  (141)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (140)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (138)
Uchwała nr VII/38/2017  (123)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Uchwała nr VII/7/2017  (117)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (116)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (116)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (106)
OBWIESZCZENIE  (105)
2017r.  (103)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (101)
Informacja  (95)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (95)
informacja o zgłoszonych petycjach   (93)
informacja o sposobie składania petycji   (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (84)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (83)
Uchwała nr VII/73/2017  (83)
IV kwartał 2016  (83)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Ogłoszenie o zamówieniu  (82)
Ogłoszenie  (79)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (75)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (70)
Ogłoszenie  (70)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (70)
2015r.  (64)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (64)
Ogłoszenie  (64)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (62)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (59)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (59)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (59)
2016r.  (57)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (57)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (54)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (54)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (54)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (54)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (52)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (50)
I kwartał 2017  (47)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (47)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (45)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (45)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (45)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (44)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (44)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (43)
II kwartał 2017  (38)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (34)
Informacja o wydaniu decyzji.  (34)
I kwartał 2018  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Uchwała Nr VII/4/2017  (31)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (29)
Uchwała Nr VII/3/2017  (26)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (24)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (23)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (23)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (21)
2018r.  (18)
Uchwała nr VII/20/2018  (12)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (10)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (10)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
IV kwartał 2017  (1)