Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (15009)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (4805)
Aktualne  (4327)
Zamówienia publiczne  (3163)
Przetargi  (3096)
Ogłoszenia i komunikaty  (2744)
Starostwo Powiatowe  (2116)
Informacje  (2049)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (1868)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1814)
Oświadczenia majątkowe  (1692)
Jednostki organizacyjne powiatu  (1580)
PRAWO LOKALNE  (1393)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (1360)
Organy władzy publicznej  (1334)
Moja sprawa  (1309)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (1293)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (1238)
Kontakt  (1065)
Sprawy budownictwa  (1022)
Ogłoszenie o zamówieniu   (850)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (842)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (838)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (814)
Ogłoszenie o konkursie  (791)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (788)
Archiwalne  (788)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (768)
Starosta  (766)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (764)
Nieodpłatna pomoc prawna   (761)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (754)
Zarząd Powiatu  (732)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (730)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (727)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (715)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (715)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (715)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (709)
Ogłoszenie o przetargu  (689)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (688)
Uchwały Rady Powiatu  (675)
Starosta Bieszczadzki  (668)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (664)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (662)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (646)
Wicestarosta  (642)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (640)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (635)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (628)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (614)
Budżet  (600)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (589)
Rada Powiatu  (587)
Pozwolenia wodnoprawne  (584)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (571)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (565)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (557)
2016  (552)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (550)
Informacja o wynikach przetargów   (548)
Uchwały Zarządu  (545)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (545)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (530)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (518)
Sekretarz  (509)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (508)
Ogłoszenia  (505)
Skarbnik  (500)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (496)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (494)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (490)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (465)
STATUT POWIATU  (451)
Ogłoszenie o przetargu  (449)
Infromatyk  (448)
Wydział Budżetu i Finansów  (441)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (438)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (437)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (423)
Ogłoszenie o przetargu  (420)
Ogłoszenie o przetargu  (411)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (399)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (399)
Ogłoszenie o przetargu  (397)
Ogłoszenie o przetargu  (390)
Ogłoszenie o przetargu  (385)
Geolog Powiatowy  (384)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (384)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (382)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (377)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (375)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (364)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (363)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (363)
Ogłoszenie o naborze partnera  (361)
Zawiadomienie  (358)
Radca Prawny  (357)
Archiwalne  (354)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (349)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (346)
Informacje nieudostępnione w BIP  (346)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (342)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (341)
Ogłoszenie o zamówieniu  (339)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (336)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (328)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (327)
inne  (325)
Zawiadomienie  (320)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (314)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (312)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (311)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (306)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (291)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (291)
Uchwały Budżetowe  (288)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (283)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.1.2016  (280)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (280)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.45.2015  (279)
Sprawozdania finansowe 2016  (278)
I kwartał 2016  (276)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (276)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (275)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.4.2016  (271)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (270)
Uchwała nr VII/17/2016  (266)
Zawiadomienie  (263)
Ogłoszenie  (263)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (260)
Przetargi  (255)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO W 2017 R.  (254)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.2.2016  (254)
Ogłoszenie o przetargu  (252)
Ogłoszenie o przetargu  (251)
Aktualne  (248)
Uchwała nr VII/9/2015  (245)
Uchwała nr VII/9/2015   (236)
nabór na stanowisko - służby BHP  (234)
archiwalne   (232)
Ogłoszenie o przetargu  (227)
Ogłoszenie o przetargu  (225)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (225)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (220)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (219)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (218)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (217)
Ogłoszenie o przetargu  (215)
XXX  (214)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2016  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (208)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (208)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (206)
nabór na stanowisko - księgowy  (205)
II kwartał 2016  (205)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (204)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (200)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (200)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (198)
Ogłoszenie o przetargu  (196)
Ogłoszenie o przetargu  (196)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (191)
ZAWIADOMIENIE  (188)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (187)
Ogłoszenie o przetargu  (185)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (185)
Informacja  (184)
Ogłoszenie o rokowaniach  (184)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (183)
Ogłoszenie o przetargu  (183)
archiwalne  (183)
ogłoszenie o przetargu  (182)
Ogłoszenie o przetargu  (181)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (180)
Informacja  (177)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (176)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (176)
2016r.  (173)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (173)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (166)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.8.2016  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (158)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (155)
Publicznie dostępne wykazy danych  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.9.2016  (149)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (144)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (142)
Uchwała nr VII/89/2016  (140)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (138)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (136)
Archiwalne  (134)
Ogłoszenie o zamówieniu  (133)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (132)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (132)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (131)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (127)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (125)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.12.20162  (122)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (121)
III kwartał 2016  (121)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
Uchwała nr VII/11/2016  (115)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.13.2016   (113)
Uchwała nr VII/18/2016  (110)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (108)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.15.2016   (101)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (98)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (95)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (87)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (84)
Kierownictwo SP ZOZ  (84)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (81)
Struktura organizacyjna  (77)
Struktura własnościowa  (77)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (75)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (71)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (71)
Majątek SP ZOZ  (68)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (68)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (67)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (67)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (65)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (63)
Rada Społeczna SP ZOZ  (63)
Przedmiot działalności i kompetencje  (60)
Uchwała nr VII/1/2016  (56)
Uchwała nr VII/36/2017  (54)
Uchwała nr VII/1/2016  (49)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (48)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (45)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (41)
Ogłoszenie  (37)
wykaz fundacji   (36)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (36)
Kluby sportowe  (36)
Metryczka NGO  (35)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Decyzja  (31)
Ogłoszenie o przetargu  (21)
Ogłoszenie o przetargu  (20)
Ogłoszenie o przetargu  (20)
Ogłoszenie  (15)
Ogłoszenie o przetargu  (15)
Ogłoszenie  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.3.2017  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.2.2017  (7)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
2017  (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)