Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (51379)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (37486)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (32650)
Ogłoszenia i komunikaty  (23540)
Ogłoszenia  (18969)
Aktualne  (17090)
Zamówienia publiczne  (9767)
Przetargi  (7825)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (7215)
Starostwo Powiatowe  (5448)
Oświadczenia majątkowe  (5041)
Informacje  (4303)
Jednostki organizacyjne powiatu  (4221)
Organy władzy publicznej  (3769)
PRAWO LOKALNE  (3649)
Moja sprawa  (3643)
Kontakt  (3190)
Archiwalne  (3037)
Sprawy budownictwa  (2875)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2802)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2645)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2596)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2474)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2295)
Zarząd Powiatu  (2272)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (2270)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (2174)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2155)
Starosta  (2143)
WYBORY 2018  (2110)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (2073)
Ogłoszenie o zamówieniu   (2065)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (2003)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (2003)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1929)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1912)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1905)
Archiwalne  (1888)
Rada Powiatu  (1864)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1776)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1773)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1745)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1744)
Starosta Bieszczadzki  (1698)
Uchwały Rady Powiatu  (1675)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1657)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1631)
Ogłoszenie o przetargu  (1612)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1598)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1589)
Nabór na stanowisko Referenta  (1580)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1561)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1543)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1512)
Wicestarosta  (1511)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1499)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1489)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1484)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1481)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1478)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1476)
Budżet  (1464)
2016  (1435)
Nabór na stanowisko referenta  (1414)
Uchwały Zarządu  (1395)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1388)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1387)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1385)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1384)
Ogłoszenie o konkursie  (1377)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1374)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1368)
Sekretarz  (1366)
Skarbnik  (1365)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1364)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1353)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1343)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1339)
Informacja o wynikach przetargów   (1335)
Kluby sportowe  (1324)
Aktualne  (1316)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1312)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1301)
Przetargi  (1295)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1283)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1278)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1275)
Informatyk  (1273)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1264)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1256)
STATUT POWIATU  (1249)
Nabór na stanowisko Referenta  (1239)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1229)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1208)
nabór na stanowisko referenta  (1199)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1197)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (1190)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1190)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1188)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1184)
Ogłoszenie o przetargu  (1182)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Wydział Budżetu i Finansów  (1111)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (1111)
Ogłoszenie o przetargu  (1107)
Ogłoszenie o przetargu  (1104)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (1097)
Zawiadomienie  (1094)
Ogłoszenie o przetargu  (1094)
Ogłoszenie o przetargu  (1086)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (1082)
Ogłoszenie o przetargu  (1077)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (1077)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (1074)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (1066)
Ogłoszenie o zamówieniu  (1065)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (1063)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (1061)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (1055)
2016  (1052)
Nabór na stanowisko referenta   (1052)
Ogłoszenie o przetargu  (1051)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (1035)
I kwartał 2016  (1030)
Radca Prawny  (1029)
Petycje   (1026)
nabór na stanowisko referenta  (1022)
Zawiadomienie  (1020)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (1019)
Geolog Powiatowy  (1005)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (995)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (989)
Informacje nieudostępnione w BIP  (989)
II kwartał 2016  (989)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (988)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (987)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (982)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (972)
inne  (972)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (968)
Uchwały Budżetowe  (958)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (951)
Ogłoszenie  (950)
Zawiadomienie  (948)
Zawiadomienie  (944)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (930)
Ogłoszenie o przetargu  (929)
Ogłoszenie o naborze partnera  (924)
Ogłoszenie o przetargu  (921)
ZAWIADOMIENIE  (914)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (912)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (907)
Emisja obligacji   (906)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (906)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (883)
Ogłoszenie o przetargu  (876)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (875)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (874)
Ogłoszenie o przetargu  (871)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (858)
Informacja  (857)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (856)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (854)
Ogłoszenie o przetargu  (848)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (844)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (836)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (833)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (822)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (818)
Ogłoszenie o przetargu  (817)
Informacja  (813)
Ogłoszenie o przetargu  (810)
Ogłoszenie o przetargu  (810)
Ogłoszenie o przetargu  (809)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (808)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (805)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (804)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (802)
Nabór na stanowisko Referenta  (802)
archiwalne  (802)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (795)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (790)
Nabór na stanowisko Kierownika   (789)
Struktura organizacyjna  (785)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (785)
Ogłoszenie o rokowaniach  (784)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (783)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (782)
Ogłoszenie o przetargu  (782)
Uchwała nr VII/17/2016  (779)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (779)
Ogłoszenie o przetargu  (777)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (771)
Ogłoszenie o przetargu  (769)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (768)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (761)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (760)
Publicznie dostępne wykazy danych  (758)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (758)
Kierownictwo SP ZOZ  (757)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (753)
ogłoszenie o przetargu  (751)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (746)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (745)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (723)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (716)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (711)
Ogłoszenie o przetargu  (711)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (704)
Nabór na stanowisko Referenta  (702)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (700)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (699)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (698)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (693)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (692)
Uchwała nr VII/9/2015  (689)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (685)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (679)
Rada Społeczna SP ZOZ  (677)
Uchwała nr VII/9/2015   (670)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (669)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (669)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (666)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (663)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (663)
Archiwalne  (659)
Ogłoszenie o przetargu  (659)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (657)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (653)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (650)
III kwartał 2016  (649)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (637)
2016r.  (637)
Decyzja  (636)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (635)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (635)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (633)
Struktura własnościowa  (631)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (629)
Ogłoszenie o przetargu  (623)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (621)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (619)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (616)
OGŁOSZENIE  (615)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (614)
Ogłoszenie o przetargu  (613)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (613)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (608)
Sprawozdania finansowe  (603)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (600)
Ogłoszenie o przetargu  (594)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (594)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (586)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (586)
Uchwała nr VII/89/2016  (585)
ZAWIADOMIENIE  (584)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (584)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (581)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (579)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (576)
Ogłoszenie o przetargu  (575)
2017  (574)
inne  (573)
Ogłoszenie o przetargu  (569)
Uchwała nr VII/11/2016  (569)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (563)
„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego” CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania CZĘŚĆ IV Cyfrowy system   (561)
Nabór na stanowisko Kierownika  (561)
Ogłoszenie o przetargu  (557)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (554)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (551)
wykaz fundacji   (551)
Zawiadomienie  (550)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (548)
Ogłoszenie o przetargu  (544)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (544)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (543)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (539)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (539)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (537)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (536)
Ogłoszenie o przetargu  (535)
Uchwała nr VII/18/2016  (528)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (525)
Przedmiot działalności i kompetencje  (524)
Majątek SP ZOZ  (524)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (523)
Zawiadomienie  (522)
Metryczka NGO  (521)
Uchwała nr VII/36/2017  (521)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (517)
Uchwała nr VII/1/2016  (512)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (509)
Ogłoszenie o przetargu   (503)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (495)
nabór na stanowisko - służby BHP  (492)
nabór na stanowisko - księgowy  (492)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (491)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (491)
Zawiadomienie  (490)
Zawiadomienie  (489)
Uchwała nr VII/1/2016  (483)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (483)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (482)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (481)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (476)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (471)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (470)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (470)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (465)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (462)
Zawiadomienie  (461)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (460)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (459)
informacja o zgłoszonych petycjach   (454)
Informacja  (448)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (444)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (433)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (431)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (426)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (424)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (421)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (421)
2017  (418)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (416)
Zapytanie ofertowe 2018  (416)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (404)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (402)
I kwartał 2017  (397)
Nabór na stanowisko referenta  (392)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (392)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (384)
Ogłoszenie o przetargu  (383)
OBWIESZCZENIE  (382)
2017r.  (382)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (381)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (377)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (376)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (371)
informacja o sposobie składania petycji   (369)
I kwartał 2018  (362)
Uchwała nr VII/38/2017  (361)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (361)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (360)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (356)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (350)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (349)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (348)
Uchwała nr VII/73/2017  (344)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (344)
Uchwała Nr VII/4/2017  (342)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (341)
Uchwała nr VII/7/2017  (340)
Ogłoszenie o przetargu  (339)
Informacja o wydaniu decyzji.  (339)
inne  (338)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (337)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (335)
Ogłoszenie o przetargu  (333)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (332)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (331)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (330)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (329)
Ogłoszenie o zamówieniu  (327)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (324)
Ogłoszenie o przetargu  (324)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (323)
Ogłoszenie o przetargu  (323)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (318)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (317)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (313)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (313)
II kwartał 2017  (312)
Ogłoszenie o przetargu  (311)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (310)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (310)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (305)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (299)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (299)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (299)
Informacja Podsekretarza Stanu   (298)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (292)
Komunikacja i Drogownictwo  (292)
Uchwała Nr VII/3/2017  (290)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (289)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (280)
III kwartał 2017  (280)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (274)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (273)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (273)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (273)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (272)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (271)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (270)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (269)
2015r.  (269)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (268)
2018r.  (265)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (258)
IV kwartał 2017  (257)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (256)
2018  (251)
Nieodpłatna pomoc prawna   (248)
Uchwała nr VII/20/2018  (246)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (244)
2016r.  (244)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (243)
Praca  (241)
2018  (241)
Zapytanie ofertowe  (239)
Ogłoszenie o zamówieniu  (238)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (231)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie przygranicznej”.  (225)
Schemat procedury kontroli   (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (215)
Zapytanie ofertowe  (214)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (210)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (206)
Uchwała nr 7/28/2018  (206)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (205)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (205)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (205)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (203)
„Audyt zewnętrzny wydatków oraz kontrola zamówień publicznych w projekcie „Partnerstwo transgraniczne szansą rozwoju regionu”.  (203)
Uchwała Nr 7/15/2018   (201)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (195)
OGŁOSZENIE  (190)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (188)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (188)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (185)
Ogłoszenie  (183)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (181)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (181)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (180)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (179)
Ogłoszenie  (173)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (171)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (167)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (163)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (162)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (160)
Uchwała nr 7/86/2018   (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (154)
IV kwartał 2016  (154)
Ogłoszenie  (154)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (153)
działalność lobbingowa   (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (148)
Ogłoszenie o przetargu  (144)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (140)
„Pełnienie funkcji eksperta ds. zamówień publicznych przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”   (137)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (135)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (134)
Dostawa i montaż aparatów medycznych dla SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych Cz. I Dostawa i montaż dwóch aparatów ultrasonograficznych Cz. II Dostawa i montaż ramienia „C”.  (131)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (130)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (129)
Ogłoszenie  (127)
OBWIESZCZENIE  (126)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (121)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa- Dźwiniacz Dolny- Brzegi Dolne w km 2+000-3+100 w m. Serednica.  (120)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach” (II) Część 1 Szkolenia stacjonarne TIK Cześć 2 Szkolenia stacjonarne z metody eksperymentu Część 3 Szkolenia e-learningow  (119)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (115)
Przebudowa drogi powiatowej nr 2293 R Olszanica- Ropienka- Wojtkówka o długości 1,8 km w km 10+355-12+155 w m. Ropienka i Nowosielce Kozickie.  (110)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów - Unieważnienie Postępowania  (105)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (100)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (100)
OBWIESZCZENIE  (100)
Uchwała Nr 7/3/2018  (94)
Uchwała Nr 7/3/2018  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
„Usługi szkoleniowe dla szkół na terenie powiatu bieszczadzkiego realizowane w ramach projektu: Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”  (89)
Ogłoszenie o przetargu   (88)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2018-2023   (82)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 r.  (76)
Informacja o wyborze ofert - przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019  (72)
Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, SEGEMENT B, ul. Pionierska 10  (67)
Informacja z otwarcia ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (66)
Informacja o wyborze ofert na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (63)
Uchwała Nr 7/9/2019  (62)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów  (61)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018  (60)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2019  (57)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (53)
2019  (51)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu  (49)
„Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.” (IV)  (49)
Usuwanie pojazdów z dróg powiatu bieszczadzkiego  (42)
Oświadczenia majątkowe za 2018r. na koniec kadencji  (38)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego VI kadencji  (37)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (28)
Głosowanie nad uchwałami Rady Powiatu kadencji 2018-2023  (25)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego V kadencji  (23)
Budżet  (20)
Interpelacje i pytania Radnych  (18)
Sprawozdanie Finansowe  (18)
Informacja  (16)
Remont drogi powiatowej Nr 2306R Brzegi Górne-Dwernik w km 1+300-1+460, 1+900-2+180,2+250-2+310 i 2+400-2+910 wraz z remontem przepustów w km 1+360, 2+460 i 2+910 w m. Nasiczne.  (13)
IV kwartał 2018  (12)
II kwartał 2018   (12)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2018-2023  (12)
III kwartał 2018  (11)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
2019 r.  (7)
2018  (6)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)