Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (46088)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (30517)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (26941)
Ogłoszenia i komunikaty  (20098)
Ogłoszenia  (15164)
Aktualne  (14704)
Zamówienia publiczne  (8754)
Przetargi  (7096)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (6014)
Starostwo Powiatowe  (4842)
Oświadczenia majątkowe  (4445)
Informacje  (3840)
Jednostki organizacyjne powiatu  (3762)
Organy władzy publicznej  (3297)
Moja sprawa  (3289)
PRAWO LOKALNE  (3260)
Kontakt  (2755)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2727)
Archiwalne  (2567)
Sprawy budownictwa  (2555)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2434)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2377)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2241)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2150)
Zarząd Powiatu  (2004)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1955)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1915)
Starosta  (1898)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1869)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1828)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1779)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1760)
WYBORY 2018  (1751)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1742)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1736)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1734)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1694)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1693)
Archiwalne  (1645)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1594)
Rada Powiatu  (1584)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1575)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1527)
Starosta Bieszczadzki  (1522)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1502)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1493)
Uchwały Rady Powiatu  (1479)
Ogłoszenie o przetargu  (1472)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1461)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1458)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1399)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1399)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1391)
Wicestarosta  (1390)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1383)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1382)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1377)
Nabór na stanowisko Referenta  (1375)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1342)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1336)
Ogłoszenie o konkursie  (1328)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1307)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1300)
Budżet  (1299)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1276)
2016  (1264)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1234)
Nabór na stanowisko referenta  (1229)
Uchwały Zarządu  (1226)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1224)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1223)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1220)
Sekretarz  (1215)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1203)
Skarbnik  (1199)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1197)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1193)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1185)
Informacja o wynikach przetargów   (1182)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1174)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1168)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1161)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1158)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1156)
Aktualne  (1131)
Informatyk  (1128)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1115)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1107)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1103)
STATUT POWIATU  (1102)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1101)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1100)
Przetargi  (1099)
Nabór na stanowisko Referenta  (1095)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (1070)
Kluby sportowe  (1063)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (1054)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (1053)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (1049)
nabór na stanowisko referenta  (1005)
Wydział Budżetu i Finansów  (985)
Ogłoszenie o przetargu  (978)
Ogłoszenie o przetargu  (978)
Ogłoszenie o przetargu  (977)
Zawiadomienie  (970)
Ogłoszenie o przetargu  (965)
Ogłoszenie o przetargu  (963)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (958)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (956)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (956)
Ogłoszenie o przetargu  (956)
Ogłoszenie o zamówieniu  (956)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (943)
2016  (942)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (935)
Ogłoszenie o przetargu  (923)
Zawiadomienie  (921)
nabór na stanowisko referenta  (917)
Radca Prawny  (912)
I kwartał 2016  (907)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (904)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (903)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (903)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (900)
Nabór na stanowisko referenta   (897)
Geolog Powiatowy  (890)
Informacje nieudostępnione w BIP  (886)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (885)
inne  (880)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (876)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (874)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (873)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (869)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (867)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (862)
Ogłoszenie  (851)
II kwartał 2016  (849)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (839)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (837)
Ogłoszenie o naborze partnera  (830)
Uchwały Budżetowe  (830)
Zawiadomienie  (826)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (820)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (820)
Zawiadomienie  (810)
Ogłoszenie o przetargu  (809)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (805)
Ogłoszenie o przetargu  (792)
ZAWIADOMIENIE  (783)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (783)
Petycje   (777)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (777)
Emisja obligacji   (770)
Ogłoszenie o przetargu  (770)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (764)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (761)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (758)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (752)
Ogłoszenie o przetargu  (749)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (749)
Informacja  (745)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (741)
Ogłoszenie o przetargu  (737)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (733)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (732)
Ogłoszenie o przetargu  (731)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (719)
Ogłoszenie o przetargu  (718)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (718)
Ogłoszenie o przetargu  (716)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (711)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (709)
Informacja  (707)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (707)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (703)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (702)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (698)
Ogłoszenie o rokowaniach  (697)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (696)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (695)
Uchwała nr VII/17/2016  (690)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (687)
Ogłoszenie o przetargu  (685)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (680)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (680)
archiwalne  (680)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (679)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (679)
Ogłoszenie o przetargu  (675)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (675)
Ogłoszenie o przetargu  (673)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (671)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (663)
Ogłoszenie o przetargu  (658)
ogłoszenie o przetargu  (657)
Publicznie dostępne wykazy danych  (654)
Struktura organizacyjna  (653)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (646)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (639)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (635)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (631)
Kierownictwo SP ZOZ  (627)
Uchwała nr VII/9/2015  (615)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (614)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (608)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (602)
Uchwała nr VII/9/2015   (601)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (592)
Ogłoszenie o przetargu  (590)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (584)
Nabór na stanowisko Referenta  (583)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (579)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (578)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (576)
Rada Społeczna SP ZOZ  (569)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (566)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (560)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (560)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (558)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (558)
2016r.  (556)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (556)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (555)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (552)
Ogłoszenie o przetargu  (551)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (549)
Archiwalne  (547)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (546)
Struktura własnościowa  (542)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (536)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (535)
Decyzja  (535)
III kwartał 2016  (532)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (532)
Ogłoszenie o przetargu  (529)
Nabór na stanowisko Referenta  (529)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (528)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (528)
Ogłoszenie o przetargu  (527)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (526)
Uchwała nr VII/89/2016  (515)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (513)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (502)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (499)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (497)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (496)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (493)
Sprawozdania finansowe  (492)
Uchwała nr VII/11/2016  (489)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (489)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (483)
inne  (482)
ZAWIADOMIENIE  (481)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (480)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (478)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (477)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (471)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (471)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (469)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (467)
Ogłoszenie o przetargu  (466)
Ogłoszenie o przetargu  (466)
Zawiadomienie  (463)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (463)
Ogłoszenie o przetargu  (461)
nabór na stanowisko - służby BHP  (460)
nabór na stanowisko - księgowy  (457)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (456)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (454)
Uchwała nr VII/18/2016  (453)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (452)
Ogłoszenie o przetargu  (446)
2017  (445)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (444)
Nabór na stanowisko Kierownika   (441)
Przedmiot działalności i kompetencje  (441)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (439)
Majątek SP ZOZ  (437)
Uchwała nr VII/36/2017  (435)
Zawiadomienie  (433)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (433)
Uchwała nr VII/1/2016  (432)
Ogłoszenie o przetargu  (430)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (427)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (424)
wykaz fundacji   (423)
Metryczka NGO  (420)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (417)
Ogłoszenie o przetargu  (417)
Zawiadomienie  (417)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (415)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (414)
Zawiadomienie  (400)
Uchwała nr VII/1/2016  (400)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (397)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (396)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (395)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (393)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (391)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (386)
Zawiadomienie  (380)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (378)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (376)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (373)
Nabór na stanowisko Kierownika  (372)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (367)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (361)
Ogłoszenie o przetargu   (361)
informacja o zgłoszonych petycjach   (361)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (357)
Informacja  (350)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (344)
Konsultacje w sprawie projektu pn. "Program współpracy powiatu bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"   (335)
2017  (328)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (326)
Zapytanie ofertowe 2018  (317)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (316)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (316)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (308)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (305)
2017r.  (302)
OBWIESZCZENIE  (299)
Ogłoszenie o zamówieniu  (294)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (293)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (290)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (288)
informacja o sposobie składania petycji   (283)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (282)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (280)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (279)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (277)
Uchwała nr VII/38/2017  (276)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (271)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (269)
Uchwała nr VII/7/2017  (267)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (263)
Uchwała nr VII/73/2017  (263)
I kwartał 2017  (253)
Ogłoszenie o przetargu  (252)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (251)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (251)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (248)
I kwartał 2018  (248)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (244)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (241)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (240)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (234)
Uchwała Nr VII/4/2017  (233)
Informacja o wydaniu decyzji.  (232)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (232)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (231)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (230)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (229)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (228)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (228)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (226)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (225)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (224)
OGŁOSZENIE  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (222)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (219)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (216)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (214)
Ogłoszenie o przetargu  (211)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (209)
II kwartał 2017  (209)
Ogłoszenie o przetargu  (207)
2015r.  (206)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (203)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (203)
inne  (202)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (202)
Ogłoszenie o przetargu  (197)
Informacja Podsekretarza Stanu   (196)
2016r.  (195)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (193)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (191)
Ogłoszenie o zamówieniu  (190)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (189)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (188)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (187)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (186)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (184)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (181)
Komunikacja i Drogownictwo  (179)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (179)
2018r.  (178)
Uchwała Nr VII/3/2017  (177)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (175)
III kwartał 2017  (171)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (171)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (167)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (166)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO   (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Ogłoszenie o przetargu  (159)
Uchwała nr VII/20/2018  (158)
IV kwartał 2017  (155)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (151)
Ogłoszenie  (151)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
2018  (147)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (146)
2018  (145)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (143)
Ogłoszenie o przetargu  (142)
Ogłoszenie  (142)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (140)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (138)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (134)
MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGiB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2018   (129)
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (129)
Ogłoszenie  (127)
Schemat procedury kontroli   (127)
Zapytanie ofertowe  (127)
Zapytanie ofertowe  (125)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (116)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (116)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (109)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (105)
Praca  (103)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (102)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (101)
Uchwała nr 7/28/2018  (99)
IV kwartał 2016  (99)
Uchwała Nr 7/15/2018   (98)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (98)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (97)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (96)
test  (94)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (84)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (77)
Ogłoszenie  (75)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (73)
informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Ustrzykach Dolnych   (72)
„Przygotowanie i druk wydawnictwa pokonferencyjnego "  (69)
Wykonanie i montaż 13 tablic pamiątkowych   (67)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (63)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2019 r.  (63)
działalność lobbingowa   (62)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (61)
OGŁOSZENIE  (53)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (53)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (52)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (51)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (48)
„Przygotowanie i wykonanie wirtualnej mapy szlaku "Bojkowskie tajemnice” oraz wykonanie znaków informacyjnych o wirtualnej mapie odpornych na warunki atmosferyczne".  (48)
„Obsługa, zarządzanie, nadzór i rozliczenie projektu pn. „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”   (47)
Uchwała nr 7/86/2018   (43)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (39)
OBWIESZCZENIE  (37)
Informacje z wyborze oferty dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (35)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
Informacje z otwarcia ofert dla zadania -„Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych”   (28)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019   (20)
OBWIESZCZENIE  (19)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2019 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)