Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (42765)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (27523)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (24540)
Ogłoszenia i komunikaty  (18080)
Aktualne  (13687)
Ogłoszenia  (13635)
Zamówienia publiczne  (8392)
Przetargi  (6769)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (5453)
Starostwo Powiatowe  (4540)
Oświadczenia majątkowe  (4143)
Informacje  (3654)
Jednostki organizacyjne powiatu  (3524)
Moja sprawa  (3107)
PRAWO LOKALNE  (3072)
Organy władzy publicznej  (3000)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2685)
Kontakt  (2601)
Sprawy budownictwa  (2406)
Archiwalne  (2344)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2332)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2327)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2084)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (2028)
Zarząd Powiatu  (1852)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1808)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1807)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1780)
Starosta  (1777)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1729)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1677)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1672)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1657)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1635)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1612)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1593)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1511)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1508)
Archiwalne  (1499)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1493)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1439)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1418)
Ogłoszenie o przetargu  (1414)
Rada Powiatu  (1410)
Starosta Bieszczadzki  (1403)
Uchwały Rady Powiatu  (1398)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1395)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1359)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1353)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1344)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1336)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1327)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1326)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1321)
Ogłoszenie o konkursie  (1316)
Wicestarosta  (1305)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1290)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1283)
Nabór na stanowisko Referenta  (1250)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1234)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1223)
Budżet  (1222)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1219)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (1211)
2016  (1209)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1185)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1180)
Uchwały Zarządu  (1168)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1155)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1154)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1148)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1147)
Sekretarz  (1141)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1138)
Nabór na stanowisko referenta  (1132)
Informacja o wynikach przetargów   (1119)
Skarbnik  (1117)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1105)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1091)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (1090)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1087)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1071)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (1069)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1059)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1053)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (1039)
Informatyk  (1033)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (1025)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (1022)
STATUT POWIATU  (1020)
Nabór na stanowisko Referenta  (1011)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (999)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (999)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (998)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (994)
Aktualne  (973)
Przetargi  (941)
Ogłoszenie o przetargu  (935)
Ogłoszenie o przetargu  (931)
Wydział Budżetu i Finansów  (920)
Ogłoszenie o przetargu  (917)
Ogłoszenie o przetargu  (916)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (916)
Ogłoszenie o zamówieniu  (911)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (909)
Ogłoszenie o przetargu  (907)
nabór na stanowisko referenta  (904)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (903)
Zawiadomienie  (901)
Kluby sportowe  (900)
Ogłoszenie o przetargu  (891)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (887)
2016  (887)
Zawiadomienie  (872)
Ogłoszenie o przetargu  (864)
I kwartał 2016  (863)
nabór na stanowisko referenta  (856)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (855)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (854)
Radca Prawny  (850)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (843)
Informacje nieudostępnione w BIP  (839)
Geolog Powiatowy  (836)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (836)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (836)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (829)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (827)
inne  (826)
Nabór na stanowisko referenta   (818)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (817)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (816)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (814)
II kwartał 2016  (799)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (796)
Ogłoszenie  (795)
Uchwały Budżetowe  (784)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (776)
Ogłoszenie o naborze partnera  (772)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (770)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (769)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (766)
Zawiadomienie  (763)
Ogłoszenie o przetargu  (753)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (750)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (750)
Ogłoszenie o przetargu  (744)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (737)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (731)
ZAWIADOMIENIE  (725)
Zawiadomienie  (725)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (721)
Ogłoszenie o przetargu  (720)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (715)
Emisja obligacji   (713)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (710)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (707)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (702)
WYBORY 2018  (698)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (697)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (693)
Ogłoszenie o przetargu  (692)
Ogłoszenie o przetargu  (692)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (688)
Petycje   (681)
Ogłoszenie o przetargu  (680)
Ogłoszenie o przetargu  (677)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (676)
Informacja  (676)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (675)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (672)
Ogłoszenie o przetargu  (669)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (664)
Uchwała nr VII/17/2016  (659)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (659)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (655)
Ogłoszenie o rokowaniach  (655)
Informacja  (652)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (651)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (651)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (646)
Ogłoszenie o przetargu  (644)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (643)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (638)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (631)
Ogłoszenie o przetargu  (629)
ogłoszenie o przetargu  (619)
archiwalne  (618)
Publicznie dostępne wykazy danych  (618)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (614)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (611)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (607)
Ogłoszenie o przetargu  (607)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (604)
Ogłoszenie o przetargu  (602)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (601)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (599)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (595)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (594)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (593)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (590)
Struktura organizacyjna  (589)
Uchwała nr VII/9/2015  (585)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (573)
Kierownictwo SP ZOZ  (566)
Uchwała nr VII/9/2015   (563)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (552)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (548)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (547)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (545)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (538)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (538)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (536)
Ogłoszenie o przetargu  (531)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (530)
Rada Społeczna SP ZOZ  (522)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (518)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (517)
Ogłoszenie o przetargu  (512)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (511)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (511)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (510)
2016r.  (507)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (506)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (501)
Struktura własnościowa  (498)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (497)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (496)
Archiwalne  (495)
III kwartał 2016  (494)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (493)
Decyzja  (490)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (489)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (488)
Uchwała nr VII/89/2016  (487)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (487)
Ogłoszenie o przetargu  (486)
Ogłoszenie o przetargu  (479)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (478)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (470)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (468)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (463)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (460)
Uchwała nr VII/11/2016  (455)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (454)
nabór na stanowisko - księgowy  (447)
Nabór na stanowisko Referenta  (446)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (446)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (444)
nabór na stanowisko - służby BHP  (444)
inne  (443)
Sprawozdania finansowe  (441)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (436)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (436)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (435)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (434)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (434)
Nabór na stanowisko Referenta  (433)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (432)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (430)
ZAWIADOMIENIE  (428)
Uchwała nr VII/18/2016  (427)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (427)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (426)
Ogłoszenie o przetargu  (421)
Ogłoszenie o przetargu  (413)
Zawiadomienie  (409)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (408)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (407)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (406)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (405)
Ogłoszenie o przetargu  (404)
Przedmiot działalności i kompetencje  (402)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (400)
Uchwała nr VII/36/2017  (399)
Uchwała nr VII/1/2016  (395)
2017  (393)
Ogłoszenie o przetargu  (393)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (392)
Majątek SP ZOZ  (392)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (387)
Zawiadomienie  (385)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (385)
Ogłoszenie o przetargu  (375)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (372)
wykaz fundacji   (371)
Metryczka NGO  (371)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (369)
Ogłoszenie o przetargu  (369)
Zawiadomienie  (366)
Uchwała nr VII/1/2016  (366)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (366)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (360)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (352)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (350)
Zawiadomienie  (349)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (349)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (347)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (346)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (338)
Zawiadomienie  (336)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (334)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (334)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (333)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (332)
informacja o zgłoszonych petycjach   (318)
Ogłoszenie o przetargu   (303)
Informacja  (299)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (296)
2017  (293)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (282)
Ogłoszenie o zamówieniu  (278)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (270)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (270)
Zapytanie ofertowe 2018  (269)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (268)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (264)
2017r.  (260)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (260)
OBWIESZCZENIE  (254)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (248)
informacja o sposobie składania petycji   (247)
Uchwała nr VII/38/2017  (246)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (237)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (236)
Uchwała nr VII/7/2017  (236)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (234)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (233)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (232)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (230)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (229)
Uchwała nr VII/73/2017  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (221)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (220)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (216)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (213)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (212)
I kwartał 2017  (212)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (205)
I kwartał 2018  (203)
Ogłoszenie o przetargu  (201)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (200)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (197)
Informacja o wydaniu decyzji.  (196)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (196)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (195)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (190)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (190)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (189)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (187)
Uchwała Nr VII/4/2017  (185)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (185)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (183)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (180)
II kwartał 2017  (179)
2015r.  (174)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (171)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (171)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (170)
2016r.  (165)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (163)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (161)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (159)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (159)
Ogłoszenie o zamówieniu  (158)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (156)
Ogłoszenie o przetargu  (156)
Ogłoszenie o przetargu  (155)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (154)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (153)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (151)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (151)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (149)
Oświadczenia majątkowe za 2017r.  (149)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (148)
Ogłoszenie o przetargu  (146)
Informacja Podsekretarza Stanu   (146)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (144)
inne  (143)
Uchwała Nr VII/3/2017  (142)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (142)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (140)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (140)
Ogłoszenie  (139)
III kwartał 2017  (138)
2018r.  (138)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (136)
Komunikacja i Drogownictwo  (135)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (132)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (130)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (130)
Ogłoszenie  (127)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (126)
IV kwartał 2017  (123)
Uchwała nr VII/20/2018  (121)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (119)
Ogłoszenie  (113)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (111)
Nabór na stanowisko Kierownika  (106)
2018  (104)
IV kwartał 2016  (99)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (92)
2018  (91)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (89)
Zapytanie ofertowe  (88)
Schemat procedury kontroli   (86)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (84)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (81)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (81)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (80)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (77)
Zapytanie ofertowe  (76)
zapytanie ofertowe - „Pełnienie funkcji eksperta przy realizacji inwestycji „Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza.”  (72)
Praca  (63)
Uchwała Nr 7/15/2018   (63)
Ogłoszenie o przetargu  (63)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (62)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (61)
Uchwała nr 7/28/2018  (60)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (57)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (51)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (49)
Ogłoszenie o przetargu  (46)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (38)
Studia podyplomowe dla nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (37)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (33)
zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego"  (32)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (31)
Założenie i modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla powiatu bieszczadzkiego   (28)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (27)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (25)
Wniosek o zaświadczenie, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu  (21)
działalność lobbingowa   (18)
Wykaz lokali przeznaczonych do dzierżawy  (13)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony „Prace remontowo – modernizacyjne – Dom Pomocy Społecznej w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych” - UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Zmiana II  (12)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)
Uchwała nr 7/86/2018   (2)