Biuletyn Informacji Publicznej
 
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (39512)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro oraz zamówienia do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych  (24641)
zamówienia publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych  (21964)
Ogłoszenia i komunikaty  (16868)
Aktualne  (12703)
Ogłoszenia  (12068)
Zamówienia publiczne  (7849)
Przetargi  (6419)
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (4929)
Starostwo Powiatowe  (4355)
Oświadczenia majątkowe  (3884)
Informacje  (3509)
Jednostki organizacyjne powiatu  (3357)
Moja sprawa  (2977)
PRAWO LOKALNE  (2947)
Organy władzy publicznej  (2857)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (2662)
Kontakt  (2465)
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (2297)
Sprawy budownictwa  (2276)
Nabór na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych   (2250)
Archiwalne  (2176)
Oświadczenia majątkowe za 2015r.  (2020)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej  (1889)
Zarząd Powiatu  (1751)
Ogłoszenie o zamówieniu   (1710)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych   (1700)
Starosta  (1698)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach  (1693)
Powiatowe Służby, Inspekcje i Straże   (1656)
Nieodpłatna pomoc prawna   (1612)
Informacje o środowisku i jego ochronie  (1609)
ZGŁOSZENIE BUDOWY (WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ  (1561)
STRATEGIE POWIATU BIESZCZADZKIEGO  (1560)
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  (1543)
POZWOLENIE NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ  (1540)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (1454)
Uchwały Rady Powiatu Bieszczadzkiego kadencji 2014-2018  (1437)
Archiwalne  (1416)
Ogłoszenie o przetargu  (1373)
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  (1371)
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska  (1358)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (1340)
Starosta Bieszczadzki  (1340)
Rada Powiatu  (1338)
Uchwały Rady Powiatu  (1337)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (1320)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (1312)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Zawadka, gmina Ustrzyki Dolne.  (1305)
organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (1303)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Teleśnica Oszwarowa, gmina Ustrzyki Dolne  (1287)
Ogłoszenie o konkursie  (1283)
Protokoły Rady Powiatu kadencji 2014-2018  (1278)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Hoszowczyk, gmina Ustrzyki Dolne.  (1248)
Wicestarosta  (1239)
Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (1230)
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych  (1223)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1213)
Oświadczenia majątkowe za 2016r.  (1204)
Nabór na stanowisko Referenta  (1175)
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych   (1173)
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1169)
Budżet  (1157)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (1149)
2016  (1145)
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane  (1141)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Liskowate, gmina Ustrzyki Dolne  (1133)
Uchwały Zarządu  (1120)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne.  (1116)
Pozwolenia wodnoprawne  (1112)
STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BIESZCZADZKIEGO 2016-2020  (1101)
Wydział Organizacyjny i Kadr  (1100)
Sprawy Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  (1087)
Sekretarz  (1082)
Informacja o wynikach przetargów   (1061)
Nabór na stanowisko referenta  (1061)
Skarbnik  (1056)
Wydział Komunikacji i Drogownictwa   (1056)
Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji gruntów i budynków wsi Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne.  (1040)
Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych  (1023)
Informacja o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń  (1015)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: MODERNIZACJA I AKTUALIZACJA EGIB W POWIECIE BIESZCZADZKIM 2017  (1008)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach Dolnych  (995)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych  (982)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ustrzykach Dolnych  (976)
Nabór na stanowisko Podinspektora  (969)
STATUT POWIATU  (968)
Protokoły z posiedzeń Rady Powiatu   (958)
Informatyk  (957)
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych  (957)
Nabór na stanowisko Referenta  (957)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. I  (951)
Przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego na Bieszczadzkie Centrum Wspierania Rodziny  (945)
Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  (941)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (939)
Ogłoszenie o przetargu  (903)
Ogłoszenie o przetargu  (902)
Aktualne  (895)
Ogłoszenie o przetargu  (880)
Ogłoszenie o przetargu  (876)
Ogłoszenie o przetargu  (876)
Ogłoszenie o zamówieniu  (875)
Wydział Budżetu i Finansów  (874)
uchwały Zarządu Powiatu Bieszczadzkiego - Kadencja 2014-2018  (874)
Przetargi  (864)
Sprawy ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa  (860)
Zawiadomienie  (851)
Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych, w formie zaprojektuj i wybuduj  (850)
2016  (841)
Zawiadomienie  (840)
Ogłoszenie o przetargu  (835)
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Powiatu Bieszczadzkiego - tj. Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-wychowawczych oraz Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych”   (835)
I kwartał 2016  (828)
nabór na stanowisko referenta  (827)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (813)
nabór na stanowisko referenta  (812)
Radca Prawny  (811)
Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i BHP  (805)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZSZ  (802)
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych  (801)
Geolog Powiatowy  (800)
Informacje nieudostępnione w BIP  (800)
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych  (795)
Ogłoszenie o przetargu  (790)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów   (782)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  (782)
inne  (781)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych  (775)
Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego   (773)
Stanowisko pracy ds. Oświaty, Sportu i Zdrowia  (767)
Ogłoszenie  (763)
Nabór na stanowisko referenta   (762)
II kwartał 2016  (755)
Kluby sportowe  (746)
Ogłoszenie o naborze partnera  (743)
Uchwały Budżetowe  (739)
Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych  (739)
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Ustrzyki Dolne  (731)
Zawiadomienie  (731)
Sprawozdania z wykonania budżetu  (722)
Ogłoszenie o przetargu  (714)
Kierownicy jednostek organizacyjnych  (709)
Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących  (709)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (709)
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (708)
Ogłoszenie o przetargu  (701)
ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (695)
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych   (689)
Ogłoszenie o przetargu  (686)
ePUAP elektroniczna skrzynka podawcza  (686)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych  (680)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna  (679)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Zawadka  (675)
Zawiadomienie  (673)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2017 CZ. II  (671)
PROGRAM WSPÓŁPRACY  (669)
ZAWIADOMIENIE  (668)
Ogłoszenie o przetargu  (665)
Emisja obligacji   (661)
Ogłoszenie o przetargu  (659)
Ogłoszenie o przetargu  (654)
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora BZPSW  (652)
Ogłoszenie o przetargu  (649)
Informacja  (638)
Ogłoszenie o przetargu  (637)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2017 roku.  (637)
Ogłoszenie o rokowaniach  (636)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (634)
PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA INNĄ OSOBĘ  (633)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Stańkowa  (631)
Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 2.303.545,50zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.   (625)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (623)
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (621)
Petycje   (621)
Stanowisko Pracy do ds. Obywatelskich Obronnych i Bezpieczeństwa   (620)
Informacja  (620)
Uchwała nr VII/17/2016  (619)
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przedmiotu zamówienia polegającego na budowie sieci szerokopasmowej w ramach zadania: „Budowa sieci szerokopasmowej odcinkami w ciągu drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa- Leszczowate- Łodyna w km 5+250-7+500 i   (618)
Ogłoszenie o przetargu  (613)
Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (610)
ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚĆI*  (608)
Ogłoszenie o przetargu  (605)
osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (592)
ogłoszenie o przetargu  (591)
archiwalne  (587)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (578)
Publicznie dostępne wykazy danych  (572)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (572)
Radni Powiatu Bieszczadzkiego  (570)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  (568)
Ogłoszenie o przetargu  (566)
ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ  (565)
Uchwała nr VII/9/2015  (564)
Opracowanie ekspertyzy projektowo-organizacyjnej wraz z koncepcją funkcjonowania dla zadania inwestycyjnego   (560)
Ogłoszenie o przetargu  (558)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych   (555)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. II   (553)
WYDAWANIE KART WĘDKARSKICH ALBO ŁOWIECTWA PODWODNEGO  (552)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (541)
Skarbnik i Sekretarz Powiatu  (538)
Uchwała nr VII/9/2015   (538)
Struktura organizacyjna  (536)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (527)
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego   (526)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE  (524)
ZAPYTANIE CENOWE „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 14-15.09.2016 r. Wieliczka - Kraków - Zakopane.   (521)
Kierownictwo SP ZOZ  (520)
Zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tyś. euro  (510)
ZEZWOLENIE NA PRZETRZYMANIE ZWIERZYNY DZIKIEJ  (508)
ZAPYTANIE CENOWE na WYMIANĘ CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY   (502)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (500)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego  (499)
Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Bieszczadzkim.   (499)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE REGULAMINOWE NA ROBOTY REMONTOWE )  (492)
Rada Społeczna SP ZOZ  (488)
ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  (486)
2016r.  (483)
Ogłoszenie o przetargu  (480)
„Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (480)
Ogłoszenie o przetargu  (478)
ZEZWOLENIE NA POSIADANIE I HODOWLĘ CHARTÓW LUB ICH MIESZAŃCÓW  (476)
Uchwała nr VII/89/2016  (475)
REJESTRACJA SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO DO POŁOWU RYB  (473)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych- zadanie nr 4/2016  (471)
Program Współpracy Powiatu Bieszczadzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego   (470)
Struktura własnościowa  (470)
Archiwalne  (464)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2017 w ilości szacunkowej 120 000 litrów   (462)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej   (461)
III kwartał 2016  (455)
Ogłoszenie o przetargu  (452)
Decyzja  (451)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (450)
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego oraz komputerów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealny  (449)
Ogłoszenie o przetargu  (449)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY- „ Wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych i pomieszczeń sanitarnych w budynkach nr 1, 3 i 4 oraz roboty remontowe łazienek i korytarzy tych budynków w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”   (444)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - „ na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 ”  (442)
Informacja o zgłoszeniach budowy  (440)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (440)
UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE I WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH  (438)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (432)
Uchwała nr VII/11/2016  (430)
nabór na stanowisko - księgowy  (429)
nabór na stanowisko - służby BHP  (427)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH Informuje o zmianach w ogłaszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (424)
Uchwała nr VII/18/2016  (417)
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw  (416)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia . Przetarg na dostawę oleju   (415)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (413)
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW ROBÓT GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONYWANIE NIE WYMAGA KONCESJI: DOTYCZĄCYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH, OKREŚLANIA WARUNKÓW GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH  (412)
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa  (410)
Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (408)
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego segment B przy ul. Pionierskiej 10  (399)
inne  (398)
Zamówienia publiczne powyżej 30 000 EU 2017 r.  (396)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (392)
ZAWIADOMIENIE  (384)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Józefa Was n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (383)
Sprawozdania finansowe  (382)
Ogłoszenie o przetargu  (380)
Przedmiot działalności i kompetencje  (380)
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane  (377)
pracownicy Starostwa Powiatowego  (375)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych Starszy specjalista -kierownik projektu (brak)  (374)
Uchwała nr VII/36/2017  (372)
Ogłoszenie o przetargu  (370)
Zawiadomienie  (370)
Zawiadomienie  (369)
Nabór na stanowisko Referenta  (369)
Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydakt  (367)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2017   (365)
Majątek SP ZOZ  (364)
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTWORZENIE BAZY GESUT I BDOT500 ORAZ CYFRYZACJĘ ZASOBU W RAMACH PROJEKTU PSIP, DOTYCZĄCEGO ZADANIA: TWORZENIE I AKTUALIZACJA POWIATOWEJ BAZY GESUT I BDOT500, CYFRYZACJA ZASOBU W POW. BIESZCZADZKIM 2018 CZ. I   (362)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych.  (360)
Uchwała nr VII/1/2016  (358)
Ogłoszenie o przetargu  (358)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców Marii Kielar n/w zmarłego mieszkańca z dnia 05.12.2016 r.   (357)
2017  (354)
Czarna Dolna - działka Nr 135  (353)
Ogłoszenie o przetargu  (347)
Nabór na stanowisko Referenta  (346)
Publicznie dostępne wykazy danych - Budownictwo  (341)
Zawiadomienie  (338)
wykaz fundacji   (337)
Metryczka NGO  (333)
Uchwała nr VII/1/2016  (333)
Ogłoszenie o przetargu  (332)
wykaz stowarzyszeń zwykłych   (330)
Nabór na stanowisko młodszego referenta  (327)
Ogłoszenie o przetargu  (326)
Dom Pomocy Społecznej w Moczarach poszukuje Spadkobierców n/w zmarłego mieszkańca   (323)
WYBORY 2018  (323)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu bieszczadzkiego w 2018 roku.  (322)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na terenie Powiatu Bieszczadzkiego  (319)
Zawiadomienie  (314)
Zawiadomienie  (310)
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy  (306)
Ogłoszenie o sprzedaży blachy dachówkowej w kolorze brązowym matowym - pochodzącej z rozbiórki  (305)
Ubezpieczenie Powiatu Bieszczadzkiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (295)
informacja o zgłoszonych petycjach   (290)
Zapytanie Cenowe „Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy”.   (288)
Informacja  (278)
„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę i remont budynku szpitala w Ustrzykach Dolnych”  (274)
Ogłoszenie o zamówieniu  (268)
2017  (265)
Konsultacje "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"  (265)
Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych dla uczniów i nauczycieli Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pracy”  (263)
OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej  (247)
RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJ. PODKARPACKIM   (244)
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrywanych w danym roku   (235)
2017r.  (234)
Zakup tomografu komp. wraz z dostosow.pom. na Prac.Tomograf. i Centr.Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac.Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu  (231)
Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny”  (231)
informacja o sposobie składania petycji   (230)
Ogłoszenie o przetargu   (230)
Uchwała nr VII/38/2017  (227)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (III)   (223)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (223)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.5.2016  (222)
Zapytanie ofertowe 2018  (220)
Ogłoszenie  (220)
Uchwała nr VII/7/2017  (219)
OBWIESZCZENIE  (217)
nabór na stanowisko urzędnicze  (210)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego”  (204)
Publicznie dostępne wykazy danych - Ochrona Środowiska  (203)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (198)
Uchwała nr VII/73/2017  (198)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa –Daszówka- Czarna w km 16+600-18+350 w m. Czarna Dolna i w km 16+550 16+600 w m. Czarna Dolna .”  (197)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 r.  (196)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (II)   (196)
UWAGA - Zamówienia publiczne - Dostawa i montaż wyposażenia dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny  (194)
wyniki naboru w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018r.  (193)
„Dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia oraz remont pomieszczeń, pracowni szkolnych Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych w ramach projektu pt. „Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na rynek pr  (190)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (183)
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269 R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 3+100 – 3+392, 3+405 – 3+800 i 5+000 – 6+400 w miejscowości Serednica.”  (181)
ZAPYTANIE OFERTOWE  (181)
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2298R ul. Przemysłowa- Ustrzyki Dln.- Równia- Hoszów w km 0+028-1+065, w km 4+888 – 6+983 wraz z zatoką w km 4+360”  (181)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych - UWAGA ZMIANY  (178)
I kwartał 2017  (173)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2014-2018  (171)
I kwartał 2018  (169)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R 2302R i 2305R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (166)
Raport z Realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Bieszczadzkiego na lata 2010 – 2013   (166)
Informacja o wyborze oferty w postępowaniu Wycieczka krajoznawcza dla mieszkańców z opiekunami z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w dniach 20-22.09.2017 r. z Moczar do Stolicy  (163)
Dostawa i montaż wyposażenia pracowni dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. część I: Dostawa aparatów i kamery dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych; część II: Dostawa i montaż dru  (162)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.22.20172  (162)
Informacja o wydaniu decyzji.  (160)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.10.2016  (159)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (157)
Uchwała Nr VII/4/2017  (153)
Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018 dla Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (150)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (150)
UWAGA zmian godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  (150)
II kwartał 2017  (149)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę artykułów żywnościowych   (149)
Informacja z otwarcia ofert - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018   (148)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (144)
2015r.  (142)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”  (142)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(II)  (141)
2016r.  (140)
Ogłoszenie o zamówieniu  (140)
Ogłoszenie o przetargu  (139)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.16.2017  (139)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2016r.  (135)
Zasady przyjęcia do DPS Moczary na rok 2018  (132)
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   (130)
Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych wsi Ustjanowa Dolna   (130)
Informacja o Wyborze Oferty - na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2018 w ilości szacunkowej 170 000 litrów   (129)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.19.2017  (129)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.21.2017  (127)
Ogłoszenie  (126)
petycje rozpatrzone przez Starostę Bieszczadzkiego w 2015r.  (124)
Uchwała Nr VII/3/2017  (124)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.17.2017  (122)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.14.2016  (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.20.2017  (119)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO BOŚ.6341.18.2017  (117)
2018r.  (117)
Informacje o Wyborze Oferty- Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych na okres 2018   (116)
III kwartał 2017  (115)
Ogłoszenie  (114)
Informacja Podsekretarza Stanu   (113)
„Cyfryzacja mate. źródł. zasobu geod. i kartogr. w pow. bieszczadzkim 2018”   (110)
IV kwartał 2017  (110)
Ogłoszenie o przetargu  (110)
Ogłoszenie o przetargu  (108)
Ogłoszenie  (103)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego  (103)
Uchwała nr VII/20/2018  (101)
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  (100)
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków  (100)
IV kwartał 2016  (99)
ZAPYTANIE OFERTOWE - Koordynacja projektu pn. „Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 - 2020  (93)
Zapytanie ofertowe pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (93)
Komunikacja i Drogownictwo  (93)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (90)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY WYMIANA CENTRALI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 16 LINI W DPS MOCZARY DYŻURKA   (85)
Plan ochrony dla obszaru Natura 2000 Bieszczady - sprawdź czy dotyczy twojej nieruchomości.  (85)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (82)
„Wymiana pokrycia dachowego na budynku szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych w ramach zadania pod nazwą: Modernizacja szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych poprzez termomodernizację szpitala oraz zakup i montaż sprzętu medycznego” (V)   (81)
2018  (73)
Unieważnienie z postępowania - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (72)
Protokół z wybrania oferty - „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.   (69)
Informacja z otwarcia ofert -„Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (63)
Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż mienia ruchomego  (61)
Schemat procedury kontroli   (60)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  (59)
„Partnerstwo transgraniczne – szansą rozwoju regionu” - w zakresie przebudowy odcinków dróg powiatowych Nr 2224R, 2226R, 2293R, 2269R na terenie powiatu bieszczadzkiego”  (59)
Ogłoszenie o przetargu  (55)
2018  (54)
ZAPYTANIE OFERTOWE- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stołówki oraz budowę łącznika budynków 3 i 4 Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”.  (48)
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa  (48)
Uchwała nr 7/28/2018  (38)
Ogłoszenie   (38)
Uchwała Nr 7/15/2018   (37)
„Remont drogi powiatowej Nr 2307R Brzegi Górne -Dwernik w km 0+500-2+100 wraz z remontem, przepustów w km 1+711 , w km 1+920 i 2+741 w m. Brzegi Górne i Nasiczne”  (36)
Praca  (33)
Informacje o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze  (32)
„Inwestycje modernizacyjne na terenie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych- Etap I Budowa dachu spadzistego”(III)  (28)
„Remont drogi powiatowej Nr 2226R Rakowa - Stańkowa- Ropienka w km 1+300-1+900 w m. Stańkowa”  (26)
Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach   (18)
Zapytanie ofertowe  (14)
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH poszukuje osób do pracy na stanowisko pielęgniarki/pielęgniarza  (13)
Drugie Zapytanie ofertowe na na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (10)
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bieszczadzkiego przeznaczonej do sprzedaży  (10)
Informacja o otwarciu ofert z Drugiego Zapytania na wymianę kotła (C.O) olejowego oraz wymiana istniejącego zasobnika ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Moczarach  (9)
BIP archiwalny  (9)
INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA.  (4)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr 260/1 Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne  (3)
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań w 2016r.  (2)
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. Nr1245/24 Ustrzyki Dolne   (2)